Οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης δύνανται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, καθώς και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Το ΣΕΠ Κρήτης δύναται να επιλεγεί από υποψηφίους και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.

Η διαδικασία
Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ), στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01, ΠΕ91.02 και ΤΕ16 δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπαίδευσης δύνανται να επιλέξουν, ανάλογα με τον κλάδο τους, και τη Σιβιτανίδειο Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια, μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, καθώς και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης, όπως αναλύεται στη συνέχεια. Το ΣΕΠ Κρήτης δύναται να επιλεγεί από υποψηφίους και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ (Γενικής Εκπαίδευσης) του ΑΣΕΠ, υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση πρόσληψης για καθέναν από τους εν λόγω κλάδους/ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί ταυτόχρονα στους πίνακες Α΄ της Γενικής Εκπαίδευσης και στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες της Ε.Α.Ε. (Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αυτών).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εκπαιδευτικός κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ02-Φιλολόγων, ο οποίος έχει ενταχθεί στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες Β΄ (ή τους επικουρικούς αυτών), εφόσον επιθυμεί να είναι διαθέσιμος για πρόσληψη και στους δύο (2) κλάδους και στις δύο (2) δομές (Γενικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.), οφείλει να υποβάλει τέσσερις (4) διαφορετικές αιτήσεις (ως ΠΕ70 για τη Γενική Εκπαίδευση, ως ΠΕ70.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε., ως ΠΕ02 για τη Γενική Εκπαίδευση και ως ΠΕ02.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε.). Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της/ων άλλης/ων. Κατά τα λοιπά, χρήζει αναφοράς ότι οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 έχουν δικαίωμα υποβολήςκαι ξεχωριστής αίτησης ειδικά για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία, εφόσον είναι ενταγμένοι και στους πίνακες των μουσικών ειδικεύσεων.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.