Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στον ΟΑΣΑ

Σε εξέλιξη θα βρίσκεται από τις 03/06/2024 έως τις 18/06/2024 η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 13 συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όπως περιγράφονται στις προκηρύξεις 1/2024 και 2/2024.

Η προκήρυξη 1/2024 περιλαμβάνει 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ Οικονομολόγων, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Λογιστού, ΠΕ Μηχανικών), 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ Οικονομικού) και 4 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ Διοικητικού).

Η προκήρυξη 2/2024 περιλαμβάνει 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού οι οποίες θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και επισυνάπτει υποχρεωτικά όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Αντικατάσταση ή διόρθωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή /και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://proslipseis.oasa.gr/.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.