Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις/παρόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλονται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η διάρκεια της δράσης ορίζεται στους έξι μήνες και καλύπτεται 100% από τον ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει απευθείας στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία, καλύπτοντας κατά 100% την αποζημίωσή τους και τις ασφαλιστικές εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και δεν υπάρχει δέσμευση για τις επιχειρήσεις μετά το τέλος του προγράμματος. Ο πάροχος/επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί μηνιαίο παρουσιολόγιο υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον ίδιο για κάθε ημέρα άσκησης. Οι παρουσίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 22 ημέρες τον μήνα και τις 132 στο σύνολο του προγράμματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή ενός παρόχου/επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τον μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερολογιακά).

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.

Στην προκήρυξη της δράσης αναφέρονται αναλυτικά οι επιλέξιμες επιχειρήσεις και οι προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει αυτές να πληρούν καθώς και οι μη επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.