Η προθεσμία για το επίδομα 1000 ευρώ του ΟΑΕΔ έληγε την 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο, επειδή οι θέσεις δεν καλύφθηκαν ο οργανισμός έδωσε παράταση μέχρι και σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, στις 23:59.

Ένα νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) πήρε παράταση και προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων σε 80.000 ανέργους με έκτακτο επίδομα συνολικού ύψους 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΥΠΑ, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, να συμμετάσχουν και να περάσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης. Η κατάρτιση έπειτα πληρώνεται με 5 ευρώ/ώρα. Το πρόγραμμα είναι για 200 ώρες, επομένως θα φτάσουν στα 1.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι
Αίτηση στην πλατφόρμα μπορούν να κάνουν όσοι:

είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας ή όχι
έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.
Πού και πώς κάνετε αίτηση για επίδομα 1.000 ευρώ

Κάθε άνεργος που πληροί τα κριτήρια και επιθυμεί, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα για να υποβάλει ηλεκτρονικά την «Αίτηση Συμμετοχής» μέσω του gov.gr

Στη συνέχεια:

Συμπληρώνει καιΑρχική/Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ.εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet.

Επισυνάπτει:

1) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση),

2) Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, και

3) Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί ή /και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» και δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο, κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

Επισυνάπτει πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, εάν το κατέχει.

Διαφυλάσσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, που αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα.

Έπειτα, επιλέγετε το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που εμφανίζεται.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες, που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (1)
  1. Σοφία Χριστοπούλου 1 χρόνο πριν

    Είμαι 57 μπορώ να κάνω την αίτηση??

    ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.