Νέα διευκρινιστική εγκύκλιο αναφορικά με τα μέτρα που ισχύουν για τις εκκλησίες απέστειλε η Ιερά Σύνοδος προς τις Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αποκωδικοποιώντας την τελευταία Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει ισχύ έως την Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου, η εγκύκλιος τονίζει ότι προβλέπεται η μετάβαση σε χώρους λατρείας, με τη συμπλήρωση της σχετικής βεβαιώσεως κινήσεως (Βεβαίωσις τύπου Β´ forma.gov.gr) ή με την αποστολή μηνύματος στο 13033, και βάζοντας κωδικό μετακίνησης αριθ. 6.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι για την μετάβαση σε «τελετή κηδείας υπό τους που προβλέπει ο νόμος» χρησιμοποιείται ο κωδικός 5 της ειδικής φόρμας.

Επίσης, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προτρέπει τους Ιεράρχες να συστήσουν στους Ιερείς τους να τηρούν τα μέτρα που προβλέπονται από την ΚΥΑ, κυρίως κατά την τέλεση των Μυστηρίων της Βαπτίσεως και του Γάμου, αλλά και των Εξοδίων Ακολουθιών.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβίβασις Κ.Υ.Α. περί προσωρινῶν μέτρων εἰς τούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας διά τήν προστασίαν τῆς δημοσίας ὑγιείας ἔναντι τοῦ κορωνοϊοῦ Covid–19»
(26/1/2021).

Πρωτ. 328
Αριθ. Διεκπ. 150
Αθηνησι τη‚ 26ῃ Ἰανουαρίου 2021

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός

τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διά τοῦ παρόντος, καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 8309/Θ1/25.1.2021 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι᾿ οὗ ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐνημερώθη περί τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992 νέας Κ.Υ.Α., ἐχούσης θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00», διαβιβάζεται ὑμῖν συνημμένως ὧδε τό ὑπ᾿ ἀριθ. 186/τ.Β´/23.1.2021 Φ.Ε.Κ., εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., πρός ὑμετέραν ἐνημέρωσιν καί διά τά καθ᾿ ὑμᾶς.

Προσέτι, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἐν τῷ ἄρθρῳ 3, παρ. ζ´ τῆς παρούσης Κ.Υ.Α. προβλέπεται ἡ μετάβασις εἰς χώρους λατρείας, συμπληρωθείσης ὑπό τοῦ ἐνδιαφερομένου τῆς σχετικῆς βεβαιώσεως κινήσεως (Βεβαίωσις τύπου Β´ forma.gov.gr) καί σημειωθείσης τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 6 περιπτώσεως μετακινήσεως ἤ ἀποσταλείσης τῆς ὡς ἄνω ὑπ᾿ ἀριθ. 6 περιπτώσεως μετακινήσεως διά τηλεπικοινωνιακοῦ μηνύματος (sms) εἰς τόν εἰδικόν ἀριθμόν 13033.

Ὡσαύτως, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος προτρέπει ὑμᾶς ὅπως συστήσητε εἰς τούς ὑφ᾿ ὑμᾶς Κληρικούς τήν τήρησιν τῶν διαλαμβανομένων ἐν τῇ ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. μέτρων, ἰδίᾳ κατά τά ὑπ᾿ αὐτῶν τελεσθησόμενα Μυστήρια Βαπτίσεων, Γάμων, ὡς καί Ἐξοδίων Ἀκολουθιῶν.

Ἐντολῇ και Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.