Με την εφαρμογήν των χαλαρών οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, λόγω του covid-19, και κατά την τάξη του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, τελέστηκαν οι ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπροφόρου Αναστάσεως στον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν της Ντόχας, στο Κατάρ.

Τις ιερές Ακολουθίες τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος μετά του εφημερίου π. Δημητρίου.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Μέ τήν ἐφαρμογήν τῶν χαλαρῶν ὁδηγιῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑγιείας, λόγῳ τοῦ covid-19, καί κατά τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐτελέσθησαν αἱ ἱεραί Ἀκολουθίαι τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τῆς Λαμπροφόρου Ἀναστάσεως εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τῆς Ντόχας.

Τάς ἱεράς ἀκολουθίας ἐτέλεσεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Καττάρων κ. Μακάριος μετά τοῦ ἐφημερίου π. Δημητρίου. Ἡ προσέλευσις τῶν πιστῶν ἦτο πολυπλυθεστέρα τῶν παρελθόντων ἐτῶν, μετ’ εὐλαβείας καί κατανύξεως συμμετέσχον εἰς τήν Θείαν Κοινωνίαν, ἐκ διαφόρων πόλεων τοῦ Ἐμιράτου καί ἐκ τοῦ Ριάντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας.

Αἱ ἀκολουθίαι ἐτελέσθησαν εἰς τήν Ἑλληνικήν, Ἀραβικήν, Σλαυονικήν, Σερβικήν, Ρουμανικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν διά τήν πληρεστέραν συμμετοχήν τοῦ πολυγλώσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλται ἀπέδωσαν μέ θαυμάσιον τρόπον τούς ὕμνους καί τά Ἐγκώμια τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς εἰς τήν Ἀραβικήν, Ἑλληνικήν καί Σερβικήν γλῶσσαν.

Τήν νύκτα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς καί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου προσῆλθον εἰς τάς ἱεράς Ἀκολουθίας οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ρωσσίας, τῆς Μολδαβίας καί ἐκπρόσωπος τῆς Πρεσβείας τῆς Σερβίας εἰς τό Κάταρ.

Εἰς τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως ἠκολούθησεν ἡ εὐλογία τῶν Πασχαλινῶν αὐγῶν καί ὁ Σεβασμιώτατος διένειμε τό ἀντίδωρον καί κόκκινα αὐγά εἰς τούς πιστούς, εὐχόμενος τήν Πασχάλιον χαράν τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.