ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΟΥΔΑ ΘΑΔΔΑΙΟΥ: Μοῦ ἔδωσαν ἕνα φυλλάδιο μέ μία προσευχή τό ὁποῖο σᾶς ἀποστέλλω, ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «Προσευχή στόν Ἅγιο Ἰούδα τό Θαδδαῖο». Ἐγγυᾶται ἀποτελέσματα γιά ὅ,τι ζητήσει κανείς. Δέν μοῦ ἀρέσει τό γεγονός ὅτι λέει πώς πρέπει «οἱ προσευχές νά ἀπαγγέλλονται 6 φορές τήν ἡμέρα ἐπί 9 ἡμέρες. Παρακαλῶ σχολιάστε, πρόκειται περί πλάνης; Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.

«Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού, η Ορθοδοξία, σ’ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείται ως Προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.

Προσευχήσου για μένα. Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η.

Σε ικετεύω κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί, να φέρνεις ορατή και γρήγορη βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας.

Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης, για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και την βοήθεια της Αγίας Τριάδος, σ’ όλες μου τις ανάγκες, δοκιμασίες, και βάσανα – (εδώ εκφράζετε το αίτημά σας) – και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με σένα και με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Υπόσχομαι, ω ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη μεγάλη Χάρη. Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου, και μ’ ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα, ΑΜΗΝ.

Είθε το όνομα της Αγίας Τριάδος να λατρεύεται και να υμνείται απ’ όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, στους αιώνες των αιώνων, ΑΜΗΝ.

Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και παντοτεινά, ΑΜΗΝ.

‘Αγιε Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για μας και άκουσε τις προσευχές μας, ΑΜΗΝ.

Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας. Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος.

Σ’ όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους αιώνες, ΑΜΗΝ.

Πάτερ Ημών ……

Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου.

Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς.

Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών, ΑΜΗΝ».
«** Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η Ε Ν Ν Ε Α Η Μ Ε Ρ Ο Υ **

Αυτή η προσευχή λέγεται όταν συναντάμε προβλήματα ή όταν δεν φαίνεται να υπάρχει βοήθεια και έχουμε σχεδόν απελπιστεί.

Οι προσευχές του εννεαημέρου πρέπει να απαγγέλονται εξ (6) φορές την ημέρα, επί εννέα (9) συνεχείς ημέρες.

Οι προσευχές εισακούγονται την εννάτη και πριν και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν. Θα λάβετε τη Χάρη που ζητάτε, όσο απραγματοποίητη κι αν φαίνεται. (υπογραμμίσεις δικές μας).

(Διαδώστε την ευλάβεια στον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο).

Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας έχει γράψει μία Επιστολή η οποία ευρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, πριν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Την διαδίδετε και αυτή με την παρούσα Ευλογία».

Απάντηση: Ἀγαπητέ ἀναγνώστη, πρόκειται περί πλάνης. Ὁ Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος, ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους καί, ἀπό ὅ,τι φαίνεται (εἶναι λίγα τά βιογραφικά στοιχεῖα πού ἔχουν διασωθεῖ), ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἄρα καί κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ Κυρίου.

Ἡ παροῦσα προσευχή μᾶς προβλημάτισε πολύ, γιά τέσσερις κυρίως λόγους:

Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο «πρέπει» νά ἐκτελεῖται, καί μάλιστα μέ ἐγγυημένα ἀποτελέσματα.

Τά λόγια καί ἡ μορφή της.

Ἡ προέλευσή της, ἡ ὁποία δείχνει νά πηγάζει ἀπό προσευχή τῆς παπικῆς ἐκκλησίας.

Ἡ ἐμμονή της σέ ἕνα ὄνομα «Ἰούδα», καί γενικότερα σέ ἀναβίωση «ἀγνώστων».

Κατ’ἀρχάς ὅπως πολύ σωστά ἀναφέρεις, καμμία προσευχή δέν «ἐγγυᾶται» ἀποτελέσματα καί μάλιστα μέσα σέ ἕνα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. σέ 9 συνεχεῖς ἡμέρες.

Ποιός μπορεῖ νά πεῖ ΠΟΤΕ ὁ Θεός θά ἀποφασίσει νά πραγματοποιήσει τό αἴτημά μας; Εἶναι σάν νά ἐκβιάζω τόν Θεό νά ἐνεργήσει α) ὁπωσδήποτε

β) γιά ὁποιοδήποτε θέμα καί γ) ὅποτε θέλω ΕΓΩ. Ἄρα κατεβάζω τόν Θεό στά δικά μου μέτρα καί σταθμά.

α) ὁπωσδήποτε:

Ὁ Κύριος ὅταν προσεύχεται στήν Γεθσημανῆ αἰτεῖται στόν Θεό Πατέρα « .. εἰ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο».

Ἐδῶ δέν λέει «ὁπωσδήποτε», λέει «εἰ δυνατόν». Ἄρα μᾱς διδάσκει ὁ Κύριος στήν Γεθσημανῆ (μαζί καί μέ ἄλλα), ὅτι δέν ἐκβιάζουμε τόν Θεό, ἀκόμα καί ἄν εἴμαστε καί ἐμεῖς «θεοί».

Ἀκόμα, τό αἴτημα τοῦ Κυρίου δέν ἔγινε δεκτό, ἀποδεχόμενος ὁ Ἴδιος τό θέλημα τοῦ Πατρός. Μέσῳ τῆς προσευχῆς λοιπόν:

Αἰτούμεθα, δέν ἐκβιάζουμε,
μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό τό αἴτημά μας μπορεῖ καί ὄχι,(ἴσως καί νά μήν εἶναι γιά τό καλό μας – βλέπε καί ἑπόμενη παράγραφο),
ἀποδεχόμαστε τό Θέλημα τοῦ Κυρίου.

β) γιά ὁποιοδήποτε θέμα:

Ὁ ἐμπνευστής τῆς «προσευχῆς» αὐτῆς προτείνει νά τήν λέμε «ὅταν συναντᾶμε προβλήματα, ὅταν δέν ἔχουμε βοήθεια καί ὅταν ἔχουμε ἀπελπισθεῖ».

Καί ἄν αὐτό τό ὁποῖο αἰτοῦμαι δέν εἶναι γιά τό καλό μου; Ἤ εἶναι γιά τό κακό τοῦ ἄλλου;

Πάλι δουλεύει ἡ μυστήρια αὐτή «προσευχή τοῦ Ἰούδα»;

Ἐγγυᾶται ἀποτελέσματα ἀνεξαρτήτως τοῦ αἰτήματος; Καί καλά, ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστινός πού ζεῖ μέσα στήν ἐκκλησία, πού ζεῖ ἐν μετανοίᾳ, ἐξομολογεῖται, μεταλαμβάνει τῶν ἀχράντων μυστηρίων … πῶς εἶναι δυνατόν νά μήν ἔχει βοήθεια «ἀπό κανένα» ἤ νά «ἔχει ἀπελπισθεῖ»;

Μήπως ἑπομένως αὐτή ἡ «προσευχή» προσπαθεῖ ἐντέχνως νά βρεῖ «ὀπαδούς» σέ ὅσους Ὀρθοδόξους ἔχουν χαλαρή σχέση μέ τήν ἐκκλησία; Καί ἄν εἶναι ἔτσι, καί οἱ Ἰεχωβάδες τήν ἴδια μέθοδο τῆς χαλαρῆς σχέσης μέ τήν ἐκκλησία δέν χρησιμοποιοῦν γιά νά προσεγγίσουν κάποιους ἀφελεῖς Ὀρθοδόξους;

γ) ὅποτε θέλω ΕΓΩ.

Ὁ ἄνθρωπος σήμερα θέλει γρήγορες λύσεις σέ ὅλα. Ἐδῶ καί τώρα. Δέν λειτουργεῖ ἔτσι ἡ προσευχή. Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ ματαιοδοξία καί πλεονεξία τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμα καί αὐτή ἡ μαγεία.

Χρειάζεται πολύ μεγάλη ἁγιότητα γιά νά ἐνεργήσει ὁ Κύριος ἄμεσα σέ ἕνα αἴτημα, καί πάλι ἐάν ὁ Κύριος θελήσει. Μήπως εἴμαστε καί ἐμεῖς Ἅγιοι;

Ἡ μοναδική στιγμή στήν Ἱστορία πού ἔγινε «προγραμματισμένη» ἐπίσκεψη τῆς Θείας Χάριτος ἦταν αὐτή τῆς Πεντηκοστῆς, διότι ὁ Κύριος εἶχε προειδοποιήσει τούς μαθητές του ὅτι θά τούς ἀποστείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Αὐτό πού ἀναφέρει τό φυλλάδιο ὅτι «θά λάβετε τήν χάρη πού ζητᾶτε ὅσο ἀπραγματοποίητη καί ἄν φαίνεται(!)» θά μποροῦσε νά παραπέμψει ἀκόμα καί σέ πλάνη τύπου πεντηκοστιανῶν.

Δηλαδή ὅσο χάρη καί νά ζητήσω θά τήν λάβω;

Ἄρα μπορῶ νά φτάσω καί στήν θέωση ἔτσι ἁπλά;

Ἄρα τί χρειαζόμαστε τήν διδασκαλία τῶν πατέρων, τήν μετάνοια, τήν Θεία Κοινωνία, τήν ἴδια τήν ἐκκλησία τοῦ Κυρίου;

Εἰσερχόμαστε στόν παράδεισο «Θεωμένοι» μέσα σέ 9 ἡμέρες!! Ἔ καί κάποιος ἄλλος ὑποσχέθηκε «Θέωση» στήν Εὕα σέ μία στιγμή, καί βρέθηκε ἐκτός παραδείσου.

Ἕνας μεγαλόσχημος μοναχός κάνει δύο χιλιάδες ἤ καί περισσότερες μετάνοιες καθημερινά, χώρια τά κομποσκίνια, οἱ προσευχές κατ’ ἰδίαν, ἡ «ἀδιάλειπτη» προσευχή, ἡ συμμετοχή του στίς ἀκολουθίες κλπ.

Γιά νά συγκρίνουμε τό «6 φορές τήν ἡμέρα ἐπί 9 ἡμέρες μέ τό π.χ 2000 μετάνοιες καί 100 κομποσκοίνια καί 2 ἀκολουθίες τήν ἡμέρα γιά 1,2, 10, 20, 50 χρόνια, ὅλη του τήν ζωή (τοῦ μοναχοῦ).

Τί περιμένει; Νά τόν ἀκούσει ὁ Θεός τήν 1η ἡμέρα, τήν 10η, τόν 1ο χρόνο, πότε;

Τήν Θεία Χάρη δέν μπορεῖ νά τήν ἐκβιάζει κανείς.

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ἔλαβε τήν χάρη σέ 2 μῆνες ἀπό τότε πού πῆγε στό Ἅγιο Ὅρος νά ἀσκητέψει, καί ὅταν πῆγε νά ἐξομολογηθεῖ στόν πνευματικό του γιά νά ἐπιβεβαιώσει ἄν τό ὅραμα πού εἶδε ἦταν ἐκ Θεοῦ ἤ ἐκ τοῦ Πονηροῦ, ὁ πνευματικός του, ἀφοῦ τοῦ ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἦταν ἐκ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀπεκάλυψε ὅτι τοῦ ἰδίου τοῦ εἶχε πάρει 40 χρόνια προσευχῆς γιά νά ἀξιωθεῖ τῆς Χάριτος.

Σέ κάποιον λοιπόν παίρνει 2 μῆνες σέ κάποιον ἄλλο 40 χρόνια, σέ ἄλλον ποτέ …

από ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (5)
 1. amanchr 3 χρόνια πριν

  Καλησπέρα σας ,
  διαβάζοντας την παραπάνω προσευχή κάποια σημεία με έβαλαν σε σκέψεις, οπότε και αναζήτησα κάποιες πηροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα από εμένα σχετικά θέματα και έτσι κατέληξα στις δικές σας πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις.

  Νομίζω ότι εντέχνως γίνεται προσπάθεια να τοποθετήθει ο Άγιος Θαδδαίος ως το κεντρικό πρόσωπο της προσευχής ,ώστε με αυτόν τον τροπό η παράκληση στον ίδιο τον Χριστό να αποκτήσει δευτερεύουσα σημασία .
  Στο σημείο που λέει “…όπου δεν υπάρχει καμμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας” ,είναι σαν να λέει ότι η μόνη ελπίδα είναι ό Άγιος Θαδδαίος και όχι ο Θεος ..

  Αλλού ,το λέει καθαρά, “Υπόσχομαι…Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου,…” . Σαν να σε εκβιάζει ο τρόπος γραφής της προσευχής να τον δεχθείς ως τον πιο δυνατό προστάτη σου αν θέλεις να εκπληρωθεί η επιθυμία σου,κάτι σαν αντάλλαγμα .
  Τέτοιου είδους ανταλλάγματα μου θυμίζουν άλλες θρησκείες .

  Βέβαια , δεν λέω να μην προσεύχεται κάποιος/α στον Άγιο Θαδδαίο ,άλλα γιατί η προσευχή στον συγκεκριμένο Άγιο να αποκτά μεγαλύτερη σημασία και από την προσευχή στον ίδιο τον Χριστό; Ή μήπως αυτός είναι ο σκοπός της ;Να αλλοιώσει την ουσία της προσευχής και να αντικαταστήσει τον Χριστο ως το σημείο αναφοράς από όπου αντλείς όλη την ελπίδα σου ;

  Τέλος στο σημείο “Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας. Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος” έχω την εντύπωση πως γίνεται μία προσπάθεια ταύτισης με τον Τριαδικό Θεό ,αφού χρησιμοποιούνται επίσης,τρία πρόσωπα και φυσικά το ένα είναι ο Άγιος Θαδδαίος.
  Δεν γνωρίζω ποιος έγραψε την παραπάνω προσευχή και αν είναι κάποιο πρόσωπο ή ομάδα ανθρώπων ,άλλα σίγουρα πετυχαίνει να αποπροσανατολίζει .

  ΑπάντησηΆκυρο
  • Βασίλης 2 χρόνια πριν

   Η άγνοια, η ημιμάθεια, πολλές φορές ο θρησκευτικός φανατισμός οδηγούν στα παραπάνω αποτελέσματα. Θυμηθείτε εκείνες τις υποτιθέμενες επιστολές του Αγίου Νεκταρίου που έπρεπε να τις γράψουμε και να τις στείλουμε σε δέκα παραλήπτες! Προσοχή!

   ΑπάντησηΆκυρο
 2. penny 3 χρόνια πριν

  ο καθε ενας κανει οτι μπορει οσο μπορει δεν παει να πει οτι επειδη καποιοι κανουν χιλιες μετανοιες και κομποσχοινια ειναι και σωστο η ειναι μαγκες να το πω λαικα ουτε ομως οτι καποιος κανει μια φορα μονο και περιμενει ανταλαγμα ειναι σωστο, αυτη την στιγμη ομως και εσεις τα ιδια κανετε λετε οτι ο θεος ενεργει ετσι εσεις δλδ τι ειστε που λετε οτι ο θεος ενεργει με αυτο τον τροπο που το ξερετε οτι ενεργει και αλλιως, αρα και εσεις με αυτο το σκεπτικο αυτοματα γινεστε αμαρτωλοι διοτι παρεμβενεται στο σκεπτικο του ιδου του θεου ο θεος το μονο που θελει ειναι να αγαπαμε αληθινα να προσευχομαστε με την καρδια μας και να δρουμε και εμεις με το καλο σιγουρα θα ερθει αυτο που ζηταμε οτι και να ειναι εκτος αν ειναι για κακο των αλλων αλλα και παλι λειτουργει αλλιως εγω πιστευω, δεν βαζω τελος οτι ειναι ετσι σε αυτο που λεω απλα τα εχετε ολα υπεραναλυσει και εχει γινει κουραστικο μαθετε να αγαπατε να φροντιζετε ειλικρινα και να προσευχεστε με την καρδια σας ο θεος δεν ζηταει κατι παραπανω οι ανθρωποι τα εχουν ολα τερματισει και λενε πραγματα που αν βαλεις και την λογικη δεν στεκουν……

  ΑπάντησηΆκυρο
 3. π. Στυλιανός 4 χρόνια πριν

  “ἀδελφός τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἄρα καί κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ Κυρίου.” Κατά σάρκα Αδελφός του Κυρίου από που προκύπτει? Η Παναγία μας εγέννησε ΜΟΝΟΝ τον Ιησού Χριστό ο δε Ιωσήφ ο Μνήστωρ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Με συγχωρείτε, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή στις διατυπώσεις σχετικές με το Δόγμα για να μην είναι η δεύτερη πλάνη τρισχειρότερη από την πρώτη

  ΑπάντησηΆκυρο
  • John 3 χρόνια πριν

   I had the same problem when I was reading the above article. I then found this article where the wording is correct:

   “Ἦταν δὲ υἱὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωσὴφ τοῦ Μνήστορος, γι’ αὐτὸ καὶ ἐνομίζετο, ὅπως καὶ ὅλα τὰ ἄλλα παιδιὰ τοῦ Ἰωσήφ, ὡς κατὰ σάρκα ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου.”

   ‘ENOMIZETO’.

   I think in the above article, the one who wrote it was meaning it correctly, but did not pay attention to how he used his words.

   apostolosandreaslemesou.com/index.php/2014-11-27-09-20-12/205-2015-06-20-09-20-09

   ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.