Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ', μετέβη χθές 28 Ἰουνίου 2022 καί τέλεσε τόν Ἑσπερινό γιά τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πρωτοκορυφαίου Ἀπ. Πέτρου, στόν βυζαντινό ναό τοῦ 12ου αἰῶνα στόν οἰκισμό Καστάνια τῆς Δυτικῆς Μάνης, ἕνα ναό ἀπό τά σπουδαιότερα μνημεῖα τῆς Μεσσηνιακῆς Μάνης.

Θά πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ ναός αὐτός τοῦ Ἁγίου Πέτρου ἀνήκει στόν ἀρχιτεκτονικό τύπο τῶν τετρακιόνιων σταυροειδῶν ἐγγεγραμμένων μέ τροῦλλο ναῶν, μέ νάρθηκα μέ μορφή στοάς, ὁ ὁποῖος προστέθηκε στά δυτικά τοῦ ναοῦ κατά τόν 13ο αἰῶνα καί ἕνα πυργοειδές κωδωνοστάσιο πού οἰκοδομήθηκε τό 1813.

Ὁ ζωγραφικός διάκοσμος τοῦ ναοῦ ξεχωρίζει γιά τή μοναδικότητά του, καθώς διακρίνονται τέσσερις φάσεις ἁγιογράφησης. Στά βυζαντινά χρόνια ἀνάγονται τά δύο πρῶτα στρώματα ἁγιογραφιῶν.

Ἕνεκα, βέβαια, τῶν ποικίλων στατικῶν προβλημάτων ἔγινε ἀποκατάσταση τοῦ ναοῦ ἡ ὁποία διήρκεσε περίπου 16 μῆνες (κατά τά ἔτη 2013-2014) καί πραγματοποιήθηκε βάσει μελέτης πού ἐκπόνησε ἡ 26η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καί οἱ ἐργασίες ὑλοποιήθηκαν ὑπό τήν ἐπίβλεψη τῆς Ἐφορείας, σέ συνεργασία μέ τήν Ἑλληνική Ἑταιρεία Περιβάλλοντος καί Πολιτισμοῦ καί μέ χορηγία τοῦ κ. Θανάση Μαρτίνου.

*

Εἰδικότερα, ἐφέτος, ἡ Ἑλληνική Ἑταιρεία Περιβάλλοντος καί Πολιτισμοῦ ὑπό τήν προεδρία τῆς κυρίας Λυδίας Καρρᾶ, Προέδρου αὐτῆς, εἶχε τήν πρωτοβουλία τῆς τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς ὅλης ἑορταστικῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία καί πραγματοποιήθηκε μέ ἐξαιρετική ἐπιτυχία σέ συνεργασία μέ τήν ἁρμόδια Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Μεσσηνίας καί ἄλλων τοπικῶν φορέων καί κατοίκων τῆς Καστάνιας. Μάλιστα ἡ ἐκδήλωση στήν Καστάνια εἶναι ἡ πρώτη, ἀπό μία σειρά ἐκδηλώσεων τῆς ἐξαιρετικῆς αὐτῆς Ἑταιρείας, γιά τόν ἑορτασμό καί τῶν 50 χρόνων τῆς ὅλης δραστηριότητός της.

Στόν λόγο του ὁ Σεβ. κατά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ μίλησε γιά τόν μαθητή καί Ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ τόν ἅγιο Πέτρο καί ἑρμήνευσε τρία σημεῖα τῆς ζωῆς τοῦ Ἀποστόλου, ἤτοι: α) Τόν κλονισμό τῆς πίστεώς του μπροστά στά κύματα τῆς θαλάσσης, μέ τήν ἱκεσία του «Κύριε, σῶσον με» καί τήν σωτηρία του ἀπό τόν Χριστό. β) Τήν ἄρνησή του κατά τό ἅγιον Πάθος τοῦ Κυρίου καί τήν ἀκολουθήσασα μετάνοιά του καί γ) τήν ἁγία συνάντησή του μέ τόν Ἀναστάντα στήν Τιβεριάδα ὅταν ὁ Πέτρος μέ φλόγα ψυχῆς ἀνεφώνησε: «Ναί, Κύριε, σύ οἶδας ὅτι φιλῶ σε» καί ἐγένετο ἀπό τόν Κύριο ποιμήν καί ἀπόστολος καί διδάσκαλος τῶν ἀνθρώπων. Κατέληξε δέ τόν λόγο του ὁ Σεβ. κάμνοντας μία ἀναφορά στήν σπουδαιότητα καί ἀξία τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοῦ ναοῦ τονίζοντας πολύ χαρακτηριστικά ὅτι «Τό Βυζάντιο εἶναι γεγονός ὅτι ἔκτισε ναούς γιά τήν λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι οἱ ναοί μας δέν εἶναι μουσεῖα. Δέν εἶναι μία νεκρά παρακαταθήκη. Δέν πρέπει νά παραμένουν κλειστοί. Δέν εἶναι ἁπλῶς γιά νά τούς βλέπουμε καί νά τούς χρονολογοῦμε. Ὁ ναός εἶναι ὁ ἱερός χῶρος γιά τήν ζωντανή λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Εἶναι τά «οὐράνια σκηνώματα» ἐπί τῆς γῆς γιά μᾶς τούς χοϊκούς, ὧστε νά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία, γιά νά ὑμνεῖται καί δοξάζεται ὁ Πανάγαθος Θεός. Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός πολιτισμός».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.