ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 2019 : Για το κοινωνικό μέρισμα 2019, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σύντομα για υποβολή αιτήσεων» ανέγραφε νωρίς σήμερα το πρωί η ιστοσελίδα δείγμα ότι το αυξημένο traffic προκάλεσε τεχνικές δυσκολίες από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Κοινωνικό μέρισμα: Μέσω της σελίδας www.koinonikomerisma.gr οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης που περιέχει και όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης ενώ πριν μπουν στη διαδικασία υποβολής της αίτησης πρέπει να συμφωνήσουν και να αποδεχτούν με τους όρους που είναι οι εξής:

⦁ Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 ως προς τα δηλούμενα στοιχεία και συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ

⦁ Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού (IBAN) ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος.

Κοινωνικό μέρισμα : Δικαιούχοι

⦁ Συναινώ στο σύνολο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και των λοιπών ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων και της διαδικασίας

⦁ Τυχόν έγκριση της αίτησής μου θα είναι ορατή από τον / την σύζυγο ή το έτερο μέλος του συμφώνου συμβίωσης.

Η πρόσβαση (πατώντας το κουμπί «σύνδεση» γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα Taxis. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος είναι οι εξής:

⦁ Νοικοκυριά με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ .

⦁ Νοικοκυριά στα οποία είτε ο/η υπόχρεος ή ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι μακροχρόνια άνεργος/η, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, ο μοναδικός γονέας αρκεί να είναι μακροχρόνια άνεργος.

⦁ Νοικοκυριά στα οποία τόσο ο υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.

Κοινωνικό μέρισμα : Αιτήσεις

Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αρκεί ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.

⦁ Νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα μέλος ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σημειώνεται ότι ως ΑΜΕΑ λαμβάνονται υπόψη οι δικαιούχοι των επιδομάτων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Τα νοικοκυριά για να λάβουν την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 700 ευρώ θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τα εξής κριτήρια:

⦁ α) Ο/η υπόχρεος, ή/και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 7 έτη, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία επταετία.

⦁ β)Τόσο ο/η υπόχρεος, όσο και ο/η σύζυγος ή μέλος του συμβολαίου συμβίωσης είναι, με βάση της δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

⦁ γ) Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους 2019, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από καταθέσεις υψηλότερες των 20.000 ευρώ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ KOINONIKOMERISMA.GR

Η υπηρεσία koinonikomerisma.gr θα είναι διαθέσιμη σύντομα για υποβολή αιτήσεων» ανέγραφε νωρίς σήμερα το πρωί η ιστοσελίδα δείγμα ότι το αυξημένο traffic προκάλεσε τεχνικές δυσκολίες από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Η αποκατάσταση των προβλημάτων θα επιτρέψει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου προκειμένου στη συνέχεια τα χρήματα να κατατεθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-2)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.