Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Ἀπόστολος:.

α) ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 21ης Φεβρουαρίου, καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου τῶν Ψυχῶν, 22ας ἰδίου, ἐν τῷ τέλει τῶν ὁποίων ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, μνημονεύσας κατ’ ὄνομα τούς ὑπέρ ὧν προσεκομίσθησαν τά κόλλυβα, και
β) ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 22ας Φεβρουαρίου, καί κατά τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, 23ης ἰδίου, καθ’ ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Μύρων κ. Χρυσόστομος καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, καθώς καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
* * *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
– Ὁμάδα νέων ἐκ τοῦ Γραφείου Νεολαίας καί Ἐφήβων τῆς Ἀμέσου Ἀρχιεπισκοπικῆς Περιφερείας τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου Gilbert καί Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Παναγιώτου Παπαζαφειροπούλου, ἐξ Ἀμερικῆς.
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον, τ. Πλοίαρχον Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα, ἐντεῦθεν.
– Τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Ἰντζεσίλογλου, Ὁμ. Καθηγητήν τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., ἐκ Θεσσαλονίκης.
– Τόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Χούλην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς, ἐξ Ἀθηνῶν.
– Τόν Ἐντιμ. κ. Μηνᾶν Ὀρφανίδην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πολυζώης, ἐκ Θεσσαλονίκης.
* * *
Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη:
– Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, κατά τήν ἐν τῷ ἐν Θεσσαλονίκῃ Πνευματικῷ Κέντρῳ τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θράκης παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρου Σωφρονίου, Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου, «Τό Εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας», τό Σάββατον 22αν Φεβρουαρίου.
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου Μαγκαφᾶ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ὑψωμαθείων ἑόρτιον ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ Ἁγίας Κυριακῆς Κοντοσκαλίου, τήν Κυριακήν 23ην, ἰδίου.
– Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. M. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, εἰς τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ Τμήματος Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως, «Ἀφιέρωμα στούς Κωνσταντινουπολίτες Λογοτέχνες», τήν Παρασκευήν 21ην, ἰδίου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.