Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Στάχυος, πρώτου Ἐπισκόπου Βυζαντί-ου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Πέμπτης, 31ης λήξαντος μηνός Ὀκτωβρίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 1ην ἀρξαμένου μηνός Νοεμβρίου, καθ᾿ ἥν ἐκκλησιάσθη ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ περιθαλπόμενοι ἐν τῷ Ἱδρύματι καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς ἐκκλησιασθέντας, ἠγίασεν αὐτούς ἐπί τῇ πρώτῃ τοῦ μηνός καί διένειμε δῶρα εἰς τούς τροφίμους τοῦ Γηροκομείου.

* * *

Tό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος «Ἑλληνο-τουρκικοί Πολιτισμικοί Διάλογοι», καθ’ ἥν ὡμίλησαν ὁ Ἐντι-μολ. Ἄρχων Προστάτης τῶν Γραμμάτων κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, Καθηγητής Λαογραφίας τοῦ Δημοκριτείου Πανεπι-στημίου Θρᾴκης (Δ.Π.Θ.), καί οἱ Ἐλλογ. κ.κ. Νάντια Μαχᾶ, Ἀν. Καθηγήτρια Λαογραφίας (Δ.Π.Θ.), Ἀθανάσιος Κούγκουλος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Δ.Π.Θ.), καί Damla Demirözü, Καθηγήτρια Νεοελληνικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου «İstanbul».

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γερμανόν Μίχον, Κληρι-κόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἀγγέλου Δούρου, Φοιτητοῦ Θεολογίας, Κωνσταντί-νου Τασσιακοπούλου, Μηχανολόγου – Μηχανικοῦ, καί Θεοδώ-ρου Τασσιακοπούλου, Φιλολόγου.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μπουρντούλι, μετά τῆς εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ Νάντιας, Ἐκπαιδευτικοῦ, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Nikolozi, Vakhtongi καί Sophia, καί τόν Ἐλλογ. κ. Γκότσα Μπαρνόβι, Καθηγητήν Θεολογίας, ἐκ Γεωργί-ας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Guram Zursmanashvili, Φοιτητοῦ ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Andrzej Papierz, Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Πολωνίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Joanna Pilecka, Γεν. Προξένου τῆς Χώρας ἐνταῦθα.
Τόν Ἐλλογ. κ. Jeffrey Sachs, Οἰκονομολόγον, Καθηγητήν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Columbia, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Sonia Ehrlich, ὡς καί τήν Εὐγεν. κ. Dorothea Strüber, ἐκ Νέας Ὑόρκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρή-σεων, ἐξ Ἀθηνῶν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λουκᾶν Κοκκίνην, Δικηγόρον, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τσιμπιλίδου, Ἐκπαιδευτικοῦ, ἐκ Βόλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Ἀρχειο-φύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Κυριακῆς (Κούλας) Κυριάκοβα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης Νεοχωρίου, τήν Παρασκευήν, 1ην Νοεμβρίου.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.