ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ: Κατά τις ημέρες εορτών των Φώτων στις Εκκλησίες μας ακούγονται ύμνοι, Ευαγγελικά αποσπάσματα των μεγάλων Ευαγγελιστών μας, Αποστολικά αποσπάσματα των Αποστόλων της Καινής Διαθήκης. Τα προεόρτια των Θεοφανείων ξεκινούν στους Ιερούς Ναούς από την Πέμπτη προ των Φώτων, ενώ την Παρασκευή προ των Φώτων δεν τελείται Θεία Λειτουργία αλλά αναγιγνώσκονται τα Ευαγγελικά αποσπάσματα των μεγάλων Ωρών.

Τα Ευαγγελικά αποσπάσματα των Μεγάλων Ωρών είναι τα εξής:

Ευαγγέλιο Α’ Ώρας – Κατά Ματθαίο Γ'(3) 1-6
Ευαγγέλιο Γ’ Ώρας – Κατά Μάρκο Α'(1) 1-8
Ευαγγέλιο ΣΤ’ Ώρας – Κατά Μάρκο Α'(1) 9-11
Ευαγγέλιο Θ’ Ώρας – Κατά Λουκά Γ'(3) 1-18

και τα Αποστολικά αποσπάσματα:

Πράξεις Αποστόλων, ΙΓ'(13) 25-33 – Α’ Ώρας
Πράξεις Αποστόλων, ΙΘ'(19) 1-8 – Γ’ Ώρας
Προς Ρωμαίους, ΣΤ'(6) 3-11 – ΣΤ’ Ώρας
Προς Τίτο, Β'(2) 11-14 & Γ'(3) 4-7 – Θ’ Ώρας
Μπορείτε να τα μελετήσετε “μαζεμένα” στον σύνδεσμο: Ευαγγέλιο και Απόστολος της Παρασκευής 3 Ιανουαρίου.

Οι Προφητείες των Θεοφανείων
Πέρα λοιπόν από τα Ευαγγελικά και Αποστολικά αποσπάσματα λιγότερο γνωστό στους πιστούς είναι η ανάγνωση των Προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις Προφητείες των Φώτων της Παλαιάς Διαθήκης με τη σειρά που αναγιγνώσκονται στους Ιερούς Ναούς μας.

Ησαΐας ΛΕ'(35) 1-10
Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον,
καὶ ἐξανθήσει καὶ ὑλοχαρήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου· καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη αὐτῇ καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ ὁ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν Κυρίου καὶ τὸ ὕψος τοῦ Θεοῦ.
Ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα·
παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ· ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς.
Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται.
Τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός, τρανὴ δὲ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτι ἐρράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ·
καὶ ἔσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλῃ, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται· ἐκεῖ ἔσται εὐφροσύνη ὀρνέων, ἐπαύλεις καλάμου καὶ ἕλῃ.

Η συνεχεια στο άρθρο Οι Προφητείες των Θεοφανείων

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.