Ἄλλη μιά εὐκαιρία ἀμεσότερης ἐπικοινωνίας μέ τή νεολαία μας καί τά παιδιά ἡ προεόρτια διοργάνωση τῆς Ἐνορίας Παναγίας “Ἄξιόν Ἐστιν” καί Ἁγίου Δημητρίου Ἀξιουπόλεως, πού ἐντάχθηκε ἐκ παραλλήλου στίς μακροχρόνιες ποιμαντικές δράσεις τῆς Μητροπόλεως καί στίς φιλότιμες διοργανώσεις τοῦ Δήμου Παιονίας.

Ἡ βράβευση τῶν παιδιῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν ἀπό την Παιονία πού πέρασαν στήν Τριοβάθμια Ἐκπαίδευση (καθιερωμένη ἐπιλογή τοῦ Δήμου και μάλιστα σέ συνεργασία μέ το Σύλλογο Πολυτέκων Ν. Κιλκίς) συμπληρώθηκε μέ μιά θαυμάσια θεατρική παρουσίαση ἀπό τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν συναντήσεων τῆς Ἐνορίας. Οἱ παρουσίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχη μας κ. Δημητρίου, τοῦ Δημάρχου Παιονίας κ. Κωνσταντίνου Σιωνίδη, τοῦ Προέδρου τῶν Πολυτέκνων Περιφέρειας Κιλκίς κ. Ἀνέστη Σπυρίδη, τοῦ κ. Ἀντωνίου Λασκάκη – ἐπί τῶν δημοσίων σχέσεων καί πολλῶν ἄλλων θεσμικῶν ἦταν σημαντικές καί μᾶλλον “οἰκογενειακές” γιά τήν Παιονία.

Ἡ ὅλη διοργάνωση πραγματοποιήθηκε το ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 17/12 στό εὐρυχωρότατο καί θαυμάσια διαμορφωμένο Ἐνοριακό Κέντρο τῆς Ἀξιούπολης, στό ἰσόγειο τοῦ πολυεπίπεδου Ἐνοριακοῦ Ναοῦ, μέ τήν πρόσφατη δημιουργία τῆς σκηνῆς. Ἡ φροντίδα τοῦ δραστήριου ἐφημερίου πρωτοπρ. Ἰγνατίου Καλογεράκη, γενικοῦ ἀρχιερατικοῦ ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως, καί τῶν μελῶν ἐθελοντικῆς διακονίας τῆς Ἐνορίας δημιούργησαν μιάν “ὑποδομή ζεστασιᾶς” πού τήν ὑπερπλήρωσε ἡ παρουσία τῶν νέων καί τῶν παιδιῶν μέ τίς οἰκογένειές τους καί ἄλλους ἐνορίτες.

Εὐλογώντας τούς βραβευμένους καί τά παιδιά τῆς θεατρικῆς παράστασης ὁ Σεβασμιώτατος, τόνισε μέ προσήνεια τό γεγονός καί τό νόημα τῆς θείας συγκατάβασης. Ἐπανέλαβε καί ἀνέπτυξε δι᾽ ὀλίγων τήν προϊστορία τοῦ τόπου τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ τήν Βηθλεέμ, ὅπου ἡ Ρούθ ἡ Μωαβίτισσα δέν ἐγκατέλειψε τήν πεθερά της ὅταν πέθανε ὁ σύζυγός της καί τήν ἀκολούθησε, φροντίζοντάς την. Πηγαίνοντας νά μαζέψει στάχυα ἀπό αὐτά πού ἄφηναν στά χωράφια τους οἱ πλούσιοι γιά τούς πτωχούς, ὅπως ὅριζε ὁ Μωσαϊκός Νόμος, τήν γνώρισε ὁ Βοόζ, ὁ πλούσιος γαιοκτήμονας τῆς Βηθλεέμ καί ἐκτιμῶντας τήν προσφορά καί τήν θυσία της πρός τήν πεθερά της, τήν ζήτησε γιά σύζυγό του. Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος, στό γενεαλογικό δένδρο τοῦ Χριστοῦ συγκαταριθμεῖ καί τήν Μωαβίτισσα Ρούθ, σύζυγο τοῦ Βοόζ, ἡ ὁποία ἔγινε γιαγιά τοῦ Ἰεσσαί, πατέρα τοῦ Δαυΐδ.

Μία ἄλλη ἱστορία πού συνεχίζεται ἀναφέρεται στόν προφήτη Σαμουήλ, πού πῆρε ἐντολή ἀπό τόν Θεό νά πάει στήν Βηθλεέμ γιά νά χρίσει ὡς βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ ἕνα ἀπό τά παιδιά τοῦ Ἰεσσαί. Ὅποιον καί ἄν ἐπέλεγε, ἦταν δισέγγονο τοῦ Βοόζ καί τῆς Ρούθ. Ἐνῶ ἐκεῖνος καλοῦσε ἕνα ἕνα τά παιδιά γιά νά πληροφορηθεῖ ἀπό τόν Θεό ἐάν ἦταν ἄξιο νά ἀναλάβει στούς ὤμους του τήν βαρειά εὐθύνη νά βασιλεύσει στό Ἰσραήλ ἀντί τοῦ Σαμουήλ οἱ διαγνώσεις του ἦταν ὅλες ἐπισφαλεῖς. Λέει στόν Ἰεσσαί ὁ Προφήτης: “Κανένα ἀπό αὐτά τά παιδιά πού μοῦ ἔδειξες, δέν ἐξέλεξε ὁ Κύριος”. Τόν ρωτᾶ ἄν ἔχει ἄλλα παιδιά. Καί τοῦ ἀπαντᾶ: “Ἔχω ἕνα πού βόσκει πρόβατα”. Ὁ Σαμουήλ τοῦ ζητᾶ ἐπίμονα νά ᾽ρθεῖ τό μικρό αὐτό παιδί καί δέν θά πρέπει νά καθήσουν γιά φαγητό προτοῦ ἔλθει ἐκεῖνο. Ὅταν ἐμφανίσθηκε ὁ μικρός, ὁ Θεός λέει στόν Προφήτη: “Σήκω πάνω καί χρῖσε τόν Δαυΐδ διότι αὐτός εἶναι ἀγαθός καί ἄξιος ἐνώπιόν Μου”. Βλέπει κανείς ὅτι καί οἱ Προφῆτες ἀποφαίνονται θετικά ἤ ἀρνητικά, ἀνάλογα μέ τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου. Δέν αὐθαιρετοῦν, οὔτε αὐτοσχεδιάζουν.

Καί ἀφοῦ μίλησε μέ λίγα λόγια γιά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ στή Βηθλεέμ, ἀνέλυσε γιά τήν τοποθεσία ὅτι εἶναι λέξη ἑβραϊκή πού σημαίνει οἶκος ἄρτου. Ἐκεῖ λοιπόν στή σπηλιά ὁ Χριστός ἐγεννήθηκε γιά νά κάνει ὅλους ἐμᾶς θεούς κατά χάρη. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος, τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος διεκήρυττε: “Ἐγώ εἶμαι ὁ ἄρτος πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό καί χαρίζει τή ζωή· ὅποιος φάει ἀπ’ αὐτόν τόν ἄρτο θά ζήσει αἰώνια. Καί ὁ ἄρτος τόν ὁποῖο θά δώσω ἐγώ εἶναι τό σῶμα μου, πού θά τό προσφέρω γιά νά ζήσει ὁ κόσμος. Τότε οἱ Ἰουδαῖοι ἄρχισαν νά φιλονικοῦν μεταξύ τους: «Πῶς μπορεῖ αὐτός νά μᾶς δώσει νά φᾶμε τή σάρκα του;» ἔλεγαν. Κι ὁ Ἰησοῦς τους εἶπε: «Σᾶς βεβαιώνω: ἄν δέν φᾶτε τή σάρκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου καί δέν πιεῖτε τό αἷμα του, δέν ἔχετε μετοχή στή ζωή. Αὐτός πού τρώει τή σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα μου ἔχει ζωή παντοτινή, κι ἐγώ θά τόν ἀναστήσω τήν ἔσχατη ἡμέρα. Γιατί ἡ σάρκα μου εἶναι ἀληθινή τροφή καί τό αἷμα μου ἀληθινό ποτό. Ἐκείνος πού τρώει τή σάρκα μου καί πίνει τό αἷμα μου εἶναι ἑνωμένος μαζί μου, κι ἐγώ μ᾽ αὐτόν. ” (Ἰω. στ´, 51-56). Ἡ θεία Κοινωνία πού μεταλαμβάνουμε σέ κάθε θεία Λειτουργία εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς χαρίζει τήν αἰώνια ζωή. Γι᾽ αὐτό ἡ θεία Κοινωνία εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά δεχθοῦμε τόν Χριστό μέσα στήν καρδιά μας καί νά ἀπολαύσουμε τήν ἀληθινή ζωή, τήν ὄντως ζωή, πού ἀφειδώλευτα προσφέρει ἡ θεία χάρη Του.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπικρότησε μέ ἐνθουσιασμό τίς εὐλογημένες θυσίες τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν, συγχαίροντας τούς πατέρες καί τίς μητέρες τῶν βραβευμένων παιδιῶν.

Ἀποτελοῦν – εἶπε – πρότυπα λεβεντιᾶς γιά τήν μακρά περίοδο τῆς οἰκονομικῆς καί πολυειδοῦς κοινωνικῆς κρίσης, δομές ἀξιέπαινης κοινωνικῆς προσφορᾶς, πού ἀπηχεῖται στό εὐαίσθητο (ὄχι ὅμως εὐαισθητοποιημένο) κοινωνικό σύνολο. Ἐπισήμανε τέλος γιά ἄλλη μιά φορά τήν ὁριακή καί μεθοριακή δημογραφική κρίση, πού θά ἔχει πολλαπλές θλιβερές συνέπειες γιά τήν ἐθνική, τήν κοινωνική καί τήν ἀτομική ἐξέλιξη τῶν ἑπόμενων γενεῶν. Στούς βραβευθέντες ὁ Μητροπολίτης προσέφερε ἀπό δύο βιβλία. Τό ἕνα ἀπό αὐτά ἔχει ἐπανεκδοθεῖ 14 φορές. Τό ἄλλο ἔχει γνωρίσει 25 ἐπανεκδόσεις. Οἱ βραβευμένοι νέοι τά ἔλαβαν μέ πολύ σεβασμό καί μεγάλη χαρά.

Μέ ἀνάλογη εὐαισθησία συνεχάρη τά παιδιά καί τούς νέους καί ὁ Δήμαρχος Παιονίας κ. Κωνσταντίνος Σιωνίδης, ὅπως καί ὁ Πρόεδρος τῶν Πολυτέκνων κ. Ἀνέστης Σπυρίδης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.