Στο γραφείο της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως βρίσκεται ήδη η εισήγηση των νομικών για την απαλλαγή των μαθητών από την ενεργό συμμετοχή στο μάθημα των Θρησκευτικών η οποία προβλέπει.

Δικαίωμα απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους θρησκευτικής συνείδησης έχουν οι μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
Το σκεπτικό της εισήγησης των νομικών του υπουργείου Παιδείας είναι το εξής:

Η γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών για λόγους συνείδησης επαναλαμβάνει αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της των τελευταίων 10 ετών.

Αντίθετα, τέσσερις αποφάσεις του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, (υπ’ αρ. 559, 660, 1749 και 1750) αποτυπώνουν την πάγια θέση του ΣτΕ: ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για τους χριστιανούς ορθόδοξους – ως εκ τούτου απαλλαγή δικαιούνται οι άθεοι ή όσοι ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα.

Το ΣτΕ επέβαλλε με απόφαση του τη φράση «λόγοι θρησκευτικης συνείδησης» ως νόμιμη αιτιολογία απαλλαγής από τα θρησκευτικά. Το ΣτΕ είναι ο θεσμικός ερμηνευτής του νόμου και οι αποφάσεις του δεσμεύουν την Πολιτεία.

Τις επόμενες ημέρες η υπουργός Παιδείας θα πραγματοποιήσει σύσκεψη για το θέμα, προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.

Στόχος ε΄ναι η εγκύκλιος να βρίσκεται στα σχολεία πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε σχετική Γνωμοδότηση.

Η Αρχή με τη γνωμοδότηση διατυπώνει τη γνώμη ότι η σύμφωνη με το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ, μορφή άσκησης του δικαιώματος απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών, είναι μια δήλωση των ενδιαφερομένων γονέων ή μαθητών, συμπεριλαμβανομένων και των Χριστιανών Ορθοδόξων που τυχόν το επιθυμούν, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται απλώς ότι «Λόγοι συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των θρησκευτικών».

Επίσης, προτείνεται η καταχώριση της απαλλαγής στο βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας να διατυπώνεται αναλόγως με το μάθημα για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή ως εξής:

«Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής αγωγής»,

«Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα της Μουσικής»,

«Χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών»,

«Χορήγηση απαλλαγής από την προσευχή και τον εκκλησιασμό».

Σχετικά με την καταχώρηση της χορήγησης της απαλλαγής στο πληροφοριακό σύστημα «myschool»

α) προτείνεται να υιοθετηθεί η ίδια διατύπωση με αυτή του βιβλίου Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών,

β) να επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η αναγκαιότητα διατήρησης των δεδομένων στο σύστημα «myschool», σε κάθε δε περίπτωση τα δεδομένα που καταχωρούνται στο εν λόγω σύστημα, να διαγράφονται με αυτοματοποιημένο τρόπο, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των μαθητών/τριών ή της εκπλήρωσης του επιδιωκόμενου σκοπού τήρησής τους,

γ) η προσπέλαση/πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα να περιορίζεται στην εκάστοτε σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής/τρια, και μάλιστα σε συγκεκριμένους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες, εφόσον αυτό σχετίζεται με τα καθήκοντά τους.

Τέλος, προτείνεται η επανεξέταση της κατάλληλης νομικής βάσης για την επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων και η αιτιολόγηση της επιλογής αυτής, καθώς και η προσθήκη του δικαιώματος πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων σε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που τα αφορούν και του δικαιώματος διόρθωσης το οποίο να αφορά, εκτός από τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.