Μέσα σέ κλῖμα ἱερᾶς κατανύξεως καί συγκινήσεως, ἑορτάσθη γιά πρώτη φορά καί στήν Πάτρα, ἡ ἱερά καί πανσεβάσμιος μνήμη, τοῦ ἐν ἐσχάτοις τοῖς ἒτεσι, ἐν ἀσκήσει καί ἱερᾷ βιοτῇ καί πολιτείᾳ, διαλάμψας ἐν Ἁγίῳ Ὂρει, Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ τοῦ Κατουνακιώτη.

Ὁ Ὃσιος πατήρ ἡμῶν Ἐφραίμ, ἐτελεύτησε ἀσκητικῶς καί θεαρέστως ἐν Ἁγίῳ Ὂρει, στίς 27 Φεβρουαρίου 1998 καί κατετάγη εἰς τάς δέλτους τῶν Ἁγίων, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά τό παρελθόν ἒτος 2020.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν καί ὡμίλησε περί τῆς ὁσιακῆς βιοτῆς καί ἀσκητικῆς ἐν Χριστῷ πολιτείας, τοῦ Θεοφόρου πατρός. Ἐτόνισε δέ ὃτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἐργαστήριον τῆς ἁγιότητος καί διά τοῦτο μέσα σέ ὃλες τίς ἐποχές ἀναδεικνύονται Ἃγιοι μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὡς παράκλητοι τῶν ἀνθρώπων, ὡς μεσίται καί πρεσβευταί πρός Κύριον καί ὡς ἱερά πρότυπα βίου καί πίστεως.
Στό κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐτοποθετήθη πρός προσκύνηση καί εὐλογία, ἡ ἱερά τοῦ Ὁσίου εἰκών καί ἀπότμημα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ Λειψάνου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.