Τήν Κυριακήν, 27ην Δεκεμβρίου / 9ην Ἰανουαρίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἀναμιμνῄσκεται συμφώνως πρός τό βιβλίον τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (Πράξ. Κεφ 6-7), ὅτι ὁ ἅγιος Στέφανος ἦτο εἷς τῶν ἑπτά διακόνων, τούς ὁποίους ἐξέλεξεν ἡ πρώτη Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων διά νά διακονήσουν εἰς τάς «τραπέζας», τά συσσίτια ἀγάπης. Πέραν τῆς φιλανθρωπικῆς ταύτης δραστηριότητος ὁ ἅγιος Στέφανος «ἐνθέῳ ζήλῳ κινούμενος» ἐκήρυττεν Ἰησοῦν ὡς τόν Χριστόν. Ἕνεκα τοῦτο οἱ ἄρχοντες τῆς Συναγωγῆς ἔσυραν αὐτόν εἰς τό Συμβούλιον, ἔνθα ὡμολόγησεν ὅτι «ἰδού θεωρῶ τούς οὐρανούς ἀνεῳγμένους καί τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ ἑστῶτα» (Πράξ Ἀποστόλων 7, 56). Διά τήν ὁμολογίαν του ταύτην κατεδικάσθη εἰς τόν διά λιθοβολισμοῦ θάνατον. Εἰς τόν τόπον τοῦ λιθοβολισμοῦ αὐτοῦ, «ἐν ᾧ προσηύχετο ὑπέρ τῶν λιθοβολούντων αὐτόν καί ἐν ᾧ νεανίας τις ὀνόματι Σαούλ «ἐφύλαττε τά ἱμάτια αὐτῶν», ἔλαβε χώραν Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί ψάλλοντος τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου, βοηθούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εύσεβίου, τοῦ κ. Φάντη Ἀμπντελνούρ καί μοναζουσῶν ἐκ τῆς ἐν Βηθανίᾳ Ἱερᾶς Μονῆς Μάρθας καί Μαρίας, τῇ συμμετοχῇ Ἱεροσολυμιτῶν πιστῶν καί μοναχῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ἱερόν ναόν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, ἔλαβε χώραν λιτανεία πρός τόν βράχον τοῦ λιθοβολισμοῦ καί ἀνεπέμφθη δέησις.

Ἀπολυθείσης τῆς Λειτουργίας ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος ἐδεξιώθη τό ἱερατεῖον καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.