Ιεροσόλυμα: Κατά την εορτήν αυτήν η Εκκλησία ενθυμείται ότι ο Άγιος Χαράλαμπος ήτο ιερεύς εις Μαγνησίαν της Θεσσαλίας και εμαρτύρησεν ομολογήσας τον Χριστόν επί της βασιλείας Σεβήρου και ηγεμόνος της Μαγνησίας Λουκιανού εν έτει 198.

Την Παρασκευήν, 10ην /23ην Φεβρουαρίου 2024, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους εις την Ιεράν αυτού Μονήν, την προσκειμένην βορείως εις τον Ναόν της Αναστάσεως και πλησίον της Πύλης, δι’ ής διήλθεν ο Κύριος προς τον Γολγοθάν, η οποία είναι γνωστή και ως 8η Στάσις.

Κατά την εορτήν αυτήν η Εκκλησία ενθυμείται ότι ο Άγιος Χαράλαμπος ήτο ιερεύς εις Μαγνησίαν της Θεσσαλίας και εμαρτύρησεν ομολογήσας τον Χριστόν επί της βασιλείας Σεβήρου και ηγεμόνος της Μαγνησίας Λουκιανού εν έτει 198.

Τον άγιον Χαράλαμπον ευλαβούνται οι πιστοί και ως τον άγιον ο οποίος προστατεύει εκ της λοιμώδους νόσου της πανώλους και άλλων λοιμωδών νόσων.

Ο Άγιος Χαράλαμπος ετιμήθη εις την ως άνω Μονήν δι’ Εσπερινού αφ’ εσπέρας και θείας Λειτουργίας την πρωίαν, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, συλλειτουργούντων αυτώ των Αρχιμανδριτών Φιλουμένου και Αμφιλοχίου, του Αραβοφώνου Πρεσβυτέρου εορτάζοντος π. Χαραλάμπους Μπαντούρ και του Ιεροδιακόνου π. Δοσιθέου, ψάλλοντος του Ιεροδιακόνου π. Συμεών και των μαθητών της Πατριαρχικής Σχολής Σιών, παρουσία μελών του Ελληνικού Γενικού Προξενείου εις Ιεροσόλυμα και μετεχόντων εν θερμή προσευχή μοναχών και λαϊκών μελών της Εκκλησίας.

Εις το Κοινωνικόν της θείας Λειτουργίας εκήρυξε τον θείον Λόγον ο Σεβασμιώτατος περί της αγιότητος, του μαρτυρίου και της αρχαιότητος του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν, καθώς και της προστασίας αυτού υπέρ των Ορθοδόξων πιστών.

Διαρκούσης της θείας Λειτουργίας επεσκέφθη την Ιεράν Μονήν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών διά προσκύνησιν.

Την Πατριαρχικήν και Αρχιερατικήν Συνοδείαν και τον λαόν εδεξιώθη ο μετά ζήλου επιμελούμενος των της Μονής Αρχιμανδρίτης π. Κάλλιστος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.