Ἡ Δευτέρα τοῦ Πάσχα, 7η/20ή Ἀπριλίου 2020, ἑωρτάσθη ὡς ἑορτή τοῦ Πάσχα, κατά τό εἰωθός εἰς τόν Πατριαρχικόν καί μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης μέ τόν Ἀναστάσιμον Ὄρθρον, Ἀναστάσιμον Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος ἐν χοροστασίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συμπροσευχομένων ἐν ἀναστασίμῳ χαρᾷ τῶν μελῶν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τῶν κατοικούντων εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί ἄνευ πιστῶν ἐντοπίων, λόγῳ τῶν συνεχιζομένων γενικῶν προληπτικῶν μέτρων συναθροίσεως ἐπί τό αὐτό ὀλίγων μόνον ἀνθρώπων πρός προστασίαν τῆς ὑγιείας αὐτῶν.

Κατά τήν ἐφετινήν Μεγάλην Ἑβδομάδα διά τόν ἴδιον λόγον δέν ἐτελέσθησαν ὅλαι αἱ τελεταί εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἐπιταφίου, ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός καί ἡ νυκτερινή θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως.

Αἱ ἄλλαι ὅλαι τελεταί τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐτελέσθησαν ἐν ἄκρᾳ ἡσυχίᾳ, μοναχικῇ ὑπομονῇ, καί οὐχί προσκυνηματικῇ συμμετοχῇ εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.