Τήν Τετάρτην, 31ην Δεκεμβρίου 2020/ 13ην Ἰανουαρίου 2021, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ δέ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται ὅτι ἡ ὁσία Μελάνη ἔζησε τόν 4ον αἰῶνα, κατήγετο ἐκ πλουσίας καί εὐγενοῦς οἰκογενείας τῆς Ρώμης, μετά δέ τόν θάνατον τῶν οἰκείων αὐτῆς, ἀπεδήμησεν εἰς Αἴγυπτον, ἔνθα διέθρεψεν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῆς χιλιάδας πεινασμένων μοναχῶν καί Χριστιανῶν, ἐν συνεχείᾳ δέ κατέφθασεν εἰς Ἱερουσαλήμ καί ἔζησεν ἐν ἄκρᾳ ἀσκήσει, ταπεινώσει, λιτότητι καί ἐλεημοσύνῃ πρός τούς πτωχούς εἰς τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν καί εἰς ἀσκητήριον, τό ὁποῖον τοποθετεῖται εἰς τήν θέσιν τοῦ πρός τιμήν αὐτῆς παρεκκλησίου, ἐντός τῆς Μονῆς τῆς Μεγάλης Παναγίας, πρώτης τοποθεσίας κατοικίας τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος πλησίον τοῦ Ἁγίου Τάφου καί σήμερον γυναικείας Ἀδελφότητος, ἀριθμούσης περί τάς εἴκοσι μοναχάς.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦτο, ἔλαβε χώραν ἡ ἑορτή τῆς ὁσίας Μελάνης δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν, ἱερουργούντων τοῦ ἐφημερίου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου, τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, ψαλλόντων τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί μετεχουσῶν τῶν μοναζουσῶν ἐκ τῆς Μονῆς ταύτης καί ἐξ ἄλλων Μονῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἀνακαινίσασα το Καθολικόν τῆς Μονῆς καί καλῶς συντηροῦσα δωρεαῖς τῶν προσκυνητῶν τάς εἰκόνας τῆς Μονῆς ὁσιωτάτη μοναχή καθηγουμένη Μελάνη, ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί ὅλον τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.