Στό φυλλάδιο αὐτό, ἀδελφοί χριστιανοί, θά σᾶς πῶ τρία πράγματα, τρία λόγια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά νά εὐαρεστοῦμε καί τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους. 1. Τό πρῶτο πού πρέπει νά φροντίζουμε εἶναι τό νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Μά οἱ ἄλλοι μᾶς ἔκαναν κακό, μᾶς συκοφάντησαν, μᾶς πίκραναν, πῶς νά εἴμαστε ἀγαπημένοι μαζί τους; Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁ Θεός μας, ἀγαπητοί μου, μᾶς εἶπε να συγχωροῦμε τά ὅσα ἔκαναν οἱ ἄλλοι ἐναντίον μας καί, ἄν τό κάνουμε αὐτό, νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι καί ὁ Θεός πατέρας μας θά συγχωρήσει καί τά δικά μας ἁμαρτήματα.

Καί γιά νά βεβαιωθοῦμε ὅτι
ἔτσι θά γίνει, ὁ Χριστός μᾶς εἶπε πάλι τόν λόγο αὐτό ἀντίστροφα.
Μᾶς εἶπε δηλαδή: «Ἄν δέν συγχωρήσετε στούς ἀνθρώπους τά ἁμαρτήματά τους, οὔτε καί ὁ πατέρας σας θά συγχωρήσει τά ἀμαρτήματά
σας» (βλ. Ματθ. 6,14.15). Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν πρέπει νά ἔχει
κανένα ἐχθρό. Πρέπει νά τά ἔχει καλά μέ ὅλους καί νά λέγει γιά
ὅλους καλά λόγια.

2. Τό ἄλλο, χριστιανοί μου, πού εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, εἶναι νά τό νά ζοῦμε ἀσκητικά.
Οἱ ἀθλητές κάνουν ἀσκήσεις, οἱ μαθητές κάνουν καί αὐτοί ἀσκήσεις στά
μαθήματά τους. Καί ὁ χριστιανός γιά νά πετύχει στά πνευματικά
του παλαίσματα πρέπει νά ζεῖ ἀσκητικά. Ἕνα δυνατό μάθημα
ἄσκησης, γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ Κύριός μας, εἶναι ἡ νηστεία (βλ.
Ματθ. 6,16-18). Γιά νά ἀσκηθοῦν οἱ πρωτόπλαστοι καί νά πετύχουν
τό «καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ», γιά τό ὁποῖον ἦταν πλασμένοι, τούς δόθηκε ἡ ἐντολή τῆς νηστείας.

Ἀπέτυχαν ὅμως στήν ἄσκηση αὐτή καί
βρέθηκαν ἔξω ἀπό τόν παράδεισο. Καί γιά νά ξαναμποῦμε λοιπόν
στόν παράδεισο, ἡ Ἐκκλησία μας λέγει στά παιδιά της νά νηστεύουν.

Καί καθόρισε νηστεία δυό φορές τήν ἑβδομάδα, τήν Τετάρτη καί τήν Παρασκευή, καί τίς Τεσσαρακοστές, πρίν ἀπό τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί τήν ἑορτή τοῦ Πάσχα (τήν λεγόμενη

Μεγάλη Τεσσαρακοστή) καί τήν νηστεία τοῦ Δεκαπενταύγουστου
γιά τήν ἑορτή τῆς Παναγίας μας. Νά νηστεύετε, χριστιανοί μου, τίς
καθορισμένες αὐτές νηστεῖες, ἄν δέν ἔχετε πρόβλημα μέ τήν ὑγεία
σας. Νά νηστεύετε! Ἡ νηστεία εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή πού δόθηκε
στόν ἄνθρωπο. Τό ξαναλέγω: Δέν τηρήσαμε τήν νηστεία καί χάσαμε τόν παράδεισο.

Καί θά ξαναμποῦμε στόν παράδεισο τηροῦντες τήν νηστεία. Δέν εἶσαι καλός χριστιανός, ἄν ἡ Ἐκκλησία λέγει νά νηστεύουμε καί ἐσύ, ἄν καί ἔχεις ὑγεία, ὅμως δέν νηστεύεις.

Ἄρχισε μέ μεθοδικό τρόπο καί μετά θά σοῦ φανεῖ ὡραῖο καί ὄμορφο τό νά νηστεύεις. Ἄν δέν ἔχεις μάθει νά νηστεύεις, προσπάθησε τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί τήν νηστεία τῆς Παναγιᾶς, νά μήν τρῶς τοὐλάχιστον τό κρέας. Καί ἀπό αὐτό θά σοῦ ἔρθει ἔπειτα ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ καί θά σοῦ ἀρέσει νά νηστεύεις καί τά
ἄλλα.

Οἱ καλοί καί σωστοί χριστιανοί ζοῦν ἀσκητικά. Χωρίς τήν ἄσκηση, δέν θά σωθοῦμε.

3. Τρίτον, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τό ὁποῖο εἶναι δεῖγμα καί μαρτυρία ὅτι εἴμαστε καλοί χριστιανοί, εἶναι ἡ καρδιά μας νά ἀγαπάει τόν Θεό.
Νά ἀγαπᾶμε τόν Θεό περισσότερο ἀπ᾽ ὅλα καί πάνω ἀπ᾽ ὅλα.
Ὅλα τά καλά καί ὠφέλιμα θά τά ἀγαπᾶμε. Ἀλλά πάνω ἀπ᾽ ὅλα θά
ἀγαπᾶμε τόν Θεό. Τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καί τήν ἁγία Του
Ἐκκλησία!

Οἱ σκέψεις μας καί οἱ θησαυροί μας νά εἶναι γύρω ἀπό τήν ἀγάπη αὐτή. Καί ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: «Ὅπου εἶναι ὁ θησαυρός
σας, ἐκεῖ θά εἶναι καί ἡ καρδιά σας» (Ματθ. 6,21)!

Ἄν ἀγαπᾶμε τον Χριστό καί σκεπτόμαστε τά ὄμορφα τῆς θεολογίας μας, θά χοροπηδάει ἡ καρδιά μας ἀπό ὡραῖα σκιρτήματα καί θά εἶναι γλυκιές οἱ ἡμέρες καί τά ὄνειρά μας τήν νύχτα.

Ἄν ἀγαπᾶμε τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς τόν μέγιστο θησαυρό τῆς καρδιᾶς μας, θά νοιώθουμε πανευτυχισμένοι καί θά ζοῦμε καί σ᾽ αὐτή τήν ζωή τόν παράδεισο.

Εἶναι πολύ σοβαρό, ἀγαπητοί μου, τό νά ἔχει ἡ καρδιά μας τόν θησαυρό
τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει
αὐτόν τό φοβερό λόγο: Ὅποιος δέν ἀγαπάει τόν Ἰησοῦ Χριστό, νά
εἶναι ἀναθεματισμένος.

«Εἴ τις οὐ φιλεῖ τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαράν ἀθᾶ» (Α´ Κορ. 16,22)! Καί ἐπειδή εἴπαμε γιά
καρδιά εὐτυχισμένη, σᾶς προσφέρω αὐτό τό δίστιχο στήν Παναγία
μας: «Τήν Παναγία ξύπνιος καί ὅταν κοιμᾶσαι αὐτήν νά ἔχεις κρυφή
συντροφιά. Νά μήν λείπει ποτέ ἀπ᾽ τό στόμα,γιά νά δοσίζει τήν δόλια καρδιά»!

Μέ πολλές εὐχές † Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.