Τήν Παρασκευήν, 11ην/24ην Σεπτεμβρίου 2021, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον ὁ ἐκ Ἀζώτου (Ashdod) ὁρμώμενος κ. Κύριλλος Radetsky, συνοδευόμενος ὑπό τῶν γονέων αὐτοῦ καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπ. Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν μέριμναν τοῦ Ρωσοφώνου Ποιμνίου.

Ὁ κ. Κύριλλος Radetsky τυγχάνει τετράκις πρωταθλητής τοῦ Ἰσραήλ εἰς τό ἀγώνισμα τῆς σωματικῆς διαπλάσεως (Body-building), ἔλαβε δέ τό ἀργυροῦν μετάλλιον εἰς τούς Πανευρωπαϊκούς ἀγῶνας.

Οὗτος ἐδήλωσε ὅτι ἐπισκέπτεται τό Πατριαρχεῖον ἐκπροσωπῶν μεγάλην ὁμάδα χριστιανῶν Ὀρθοδόξων, μελῶν τοῦ ἡμετέρου ποιμνίου ἐν Ἀζώτῳ καί παρεκάλεσε τόν Μακαριώτατον ἐξ ὀνόματος αὐτῶν, ὅπως στήσῃ εὐήκοον οὖς εἰς τήν σφοδράν ἐπιθυμίαν αὐτῶν διά τήν ἵδρυσιν ἐνορίας εἰς τήν πόλιν αὐτῶν, ἥτις θά δύναται νά ἐξυπηρετήσῃ καί τήν παραπλήσιον πόλιν τῆς Ἀσκάλωνος.

Ὁ Μακαριώτατος, ἐδέχθη τοῦτον μετά Πατρικῆς ἀγάπης καί ὑπεσχέθη ὅτι θά πράξῃ τά μέγιστα, ὅπως συντόμως ἐκπληρωθῇ ἡ ἐπιθυμία αὐτῶν καί τελεσθῇ ἡ Θεία καί Ἱερά Λειτουργία εἰς τήν πόλιν αὐτῶν. Προσέτι ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησε τόν κ. Κύριλλον καί τοῦ ηὐχήθη νά συνεχίσῃ τήν λαμπράν αὐτοῦ σταδιοδρομίαν εἰς τόν σωματικόν στίβον, συγχαίρων ἅμα αὐτόν διά τήν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ, ὅπως καλλιεργήσῃ ταυτόχρονα τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐντός τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.