Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι θρησκευτικοί φορείς τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο

Έκτακτη εφάπαξ επιχορήγηση συνολικού ύψους 4,5 εκατ. €, θα διατεθεί στην Εκκλησία της Ελλάδος και σε διάφορους άλλους θρησκευτικούς φορείς της χώρας, σύμφωνα με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ.Θεοδ. Σκυλακάκης και η υπουργός Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως και δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Το κονδύλι είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλη γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Η ενίσχυση χορηγείται προκειμένου να αντιμετωπίσουν οι θρησκευτικοί φορείς τις έκτακτες ανάγκες τους λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό τους έργο
Η απόφαση

Καθορίζουμε το ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης των θρησκευτικών φορέων, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις ανά δικαιούχο, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, τη διαδικασία και τον τρόπο χορήγησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 104 του ν. 4790/2021, ως ακολούθως.

Το συνολικό ύψος της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) καθορίζεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (4.500.000€) και καταβάλλεται εφάπαξ στους δικαιούχους θρησκευτικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης

1. Δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς της εφάπαξ έκτακτης επιχορήγησης είναι: α) Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Εκκλησία της Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκάνησου, β) το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.Ε.),γ) τα Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα (Ε.Ν.Π.) του άρθρου 12 ή του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), δ) τα Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα (Θ.Ν.Π.) του άρθρου 3 και του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223), που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου, ε) οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Δ.Ε.Μ.Π.) και οι Βακουφικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας (Β.Ε.Μ.Π.) του ν. 3647/2008 (Α΄ 37), όσον αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, που διαθέτουν άδειες τεμενών, στ) οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, που διαθέτουν άδειες τεμενών, ζ) οι θρησκευτικές κοινότητες που διαθέτουν άδειες ευκτήριου οίκου του Α.Ν. 1363/1938 (Α΄305), όπως ισχύει. 2. Δεν δικαιούνται την εφάπαξ έκτακτη επιχορήγηση τα Θ.Ν.Π. του άρθρου 13 του ν. 4301/2014, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα Ε.Ν.Π. του ιδίου άρθρου και νόμου.

Άρθρο 3 Κριτήρια χορήγησης της επιχορήγησης

Ως κριτήρια για τη χορήγηση της έκτακτης επιχορήγησης του προηγούμενου άρθρου λαμβάνονται υπόψη ιδίως : α) Ο αριθμός των αδειοδοτημένων χώρων λατρείας και ειδικότερα: αα) ο αριθμός των ενοριακών ναών της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγματος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου, αβ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων συναγωγών για το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (Κ.Ι.Σ.Ε.), όσον αφορά τις Ισραηλιτικές Κοινότητες, αγ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων ευκτήριων οίκων, για Ε.Ν.Π. και Θ.Ν.Π του ν. 4301/2014, αδ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων τεμενών για τις Δ.Ε.Μ.Π. και Β.Ε.Μ.Π. του ν. 3647/2008, όσον αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, αε) ο αριθμός των αδειοδοτημένων τεμενών, για τους Οργανισμούς Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, αστ) ο αριθμός των αδειοδοτημένων ευκτήριων οίκων, για τις λοιπές θρησκευτικές κοινότητες. β) Ο αριθμός των θρησκευτικών λειτουργών, όπως αυτός προκύπτει από τα σχετικά αρχεία που τηρούνται στην Δ/νση Θρησκευτικής Διοίκησης. γ) Το εν γένει φιλανθρωπικό έργο που επιτελούν οι δικαιούχοι θρησκευτικοί φορείς.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.