Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το εορτολόγιο: Η παραβολή του Ασώτου Υιού που διαβάζεται, σήμερα , τη δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, από το Ευαγγέλιο του Λουκά διδάσκει τη μετάνοια και τη συγχώρεση.

Eορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Φεβρουαρίου: Του Ασώτου, Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα , Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα

Τη σημερινή  ημέρα, που είναι η δεύτερη Κυριακή του Τριωδίου, διαβάζεται η παραβολή του Ασώτου Υιού από το Ευαγγέλιο του Λουκά, η οποία διδάσκει τη μετάνοια και τη συγχώρεση.

Σύμφωνα με αυτήν, ένας πατέρας είχε δύο γιους. Ο νεότερος από αυτούς ζήτησε το μερίδιό του από την περιουρία, έφυγε μακριά και έκανε άσωτη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, τα χρήματά του τελείωσαν, έπεσε λιμός εκεί που ζούσε και έτσι έγινε χοιροβοσκός. Προσπαθούσε να χορτάσει από τα ξυλοκέρατα.

Εντούτοις, θυμήθηκε τη ζωή που έκανε στο σπίτι του και σκέφτηκε πως ακόμα και οι δούλοι του πατέρα του έκαναν καλύτερη ζωή από εκείνον.

Έτσι, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του και ζήτησε από τον πατέρα του να τον προσλάβει ως δούλο. Εκείνος, όμως, τον δέχθηκε πίσω ως γιο του και «ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν», όπως αναφέρει και ο Ευαγγελιστής.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’.
Τῆς πατρῴας δόξης σου, ἀποσκιρτήσας ἀφρόνως, ἐν κακοῖς ἐσκόρπισα, ὅν μοι παρέδωκας πλοῦτον· ὅθεν σοι τὴν τοῦ Ἀσώτου, φωνὴν κραυγάζω· Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου, Πάτερ οἰκτίρμον· δέξαι με μετανοοῦντα, καὶ ποίησόν με, ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.