Εντεταλμένος Πατριαρχικός Επίτροπος στην Ιερά Επισκοπή Ρουάντας.

Κατόπιν της από 15ης Φεβρουαρίου 2024 Πατριαρχικής εν Συνόδῳ Αποφάσεως περί της εκ της πνευματικής δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μπουρούντι αποσπάσεως του κράτους της Ρουάντας και της συστάσεως της Ιεράς Επισκοπής Ρουάντας ως ιδίας εκκλησιαστικής Επαρχίας του Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξάνδρειας, εχούσης υπό την ποιμαντικήν και πνευματικήν δικαιοδοσίαν αυτής τα γεωγραφικά όρια του ως άνω κράτους, η ΑΘΜ ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β’, ως ο κατά την Πατριαρχικήν τάξιν Τοποτηρητής των στερουμένων Ποιμενάρχου Ιερών Μητροπόλεων και Επισκοπών, ήχθην ει8ς την ἀπάφασιν ὅπως ὁρίση ως Ἐντεταλμένου Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον της Ιεράς Επισκοπής Ρουάντας, τον Θεοφιλέστατον Επαρχιούχον Επίσκοπον Μπουκόμπα και Δυτικής Τανζανίας κ.Χρυσόστομον διά την εξυπηρέτησιν των εν γένει αναγκών της ομόρου Ιεράς Επισκοπής Ρουάντας, έως της εκλογής και καταστάσεως του Ποιμενάρχου αυτής.

Όθεν, πατρικῶς παραγγέλλεται τω Θεοφιλεστάτω όπως εν φόβῳ Θεού, πίστει ακλονήτῳ και πνεύματι αγάπης και υπευθυνότητος αναλάβη την ανατιθεμένην αυτώ ευθυνοφόρον διακονίαν ταύτην, προσεπιδηλούντες ότι έχει την πλήρη αναφοράν του περί της εκκλησιαστικής αυτής Επαρχίας εις τον Πάπα και Πατριάρχην, ως τον Τοποτηρητήν αυτής, μνημονεύη μεν του Αυτού τίμιον όνομα ιερουργῶν ως Πρώτου, οἱ δε κληρικοί μνημονεύωσιν τοῦ ὑμετέρου ὀνόματος, ὅπου δεῖ.

Εν Αλεξάνδρεια τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2024

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.