Εγκύκλιο για το νέο έτος εξέδωσε ο Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιος με τίτλο «Τον ύπόλοιπον χρόνον της ζωής ήμών…». “Επιβάλλεται η συγκρότηση του Ορθοδόξου ήθους με αξιοποίηση της νηστείας, της προσευχής, της εξομολόγησης και της φιλανθρωπίας. Θα πρέπει να αντιληφθούμε καλά, πως μονάχα ο Χριστός εξανθρωπίζει τον άνθρωπο, του εξημερώνει την καρδιά, του εξευγενίζει την ψυχή, τον εκπολιτίζει”, είπε μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος.

Παρακάτω η εγκύκλιος του Μητροπολίτη Σάμου:

Αγαπητοί μου Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπημένα,

Το έτος που ανοίγεται μπροστά μας είναι μια ώραία εύκαιρία σκέψεων, σχεδίων, αλλά κυρίως αποφάσεων. Ζοϋμε σε μια κοσμογονική και συγχρόνως συγκλονιστική έποχή.
Διερχόμεθα ίσως την δυσκολώτερη ιστορική συγκυρία των τελευταίων χρόνων. Μαζί με την πολυεπίπεδη οικονομική κρίση και τις εμφανείς προεκτάσεις της σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της σύγχρονης ζωής έμφανίστηκε η ύγίειονομική κρίση του κορωνοιοϋ, το μεταναστευτικό πρόβλημα, ο φονικός σεισμός και οι μετασεισμοί στα Νησιά μας.

Είναι άλήθεια όμως πως η κοινωνία μας έχει άλλάξει. Δεν θυμίζει σε τίποτε την παραδοσιακή ελληνορθόδοξη κοινωνία άλλων προηγούμενων εποχών. Μια σκληρότητα της σύγχρονης νεοελληνικής κοινωνίας άμφισβητεί άπροκάλυπτα ο,τιδήποτε παραδοσιακό, εκκλησιαστικό, χριστιανικό, ορθόδοξο και ελληνικό.

Πολλοί συμφωνούν, ότι το βαθύτερο αιτό της σημερινής άνθρώπινης τραγωδίας, του σημερινού πνευματικού χάους είναι η προσπάθεια οίκοδομήσεως της άνθρώπινης ζωής χωρίς το θεμέλιο της πίστης στον Κύριο ήμών Ίησούν Χριστόν, χωρίς Εύαγγέλιο, χωρίς ήθικές δεσμεύσεις και καθαρούς πνευματικούς, προσανατολισμούς.

Η προσπάθεια αύτονομήσεως του άνθρώπου και χειραφετήσεώς τους άπό τον Θεό είναι η βαθύτερη αίτια της σημερινής καθημερινότητας. Ο ύλιστικός τρόπος ζωής και η εύμάρεια σκλήρυναν τον εσωτερικό άνθρωπο, του άφαίρεσαν την πνευματική του ικμάδα, τον άποξένωσαν άπό τις πνευματικές άξιες. Η υιοθέτηση δε ξένων τρόπων συζυγίας και συμβιώσεως, τον άπομάκρυναν άπό την ιερά Παράδοση και την μυστηριακή ζωή της ’Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Οι νοθευμένες διδασκαλίες και οι ψεύτικες παραδόσεις τον παρέσυραν. Ο μεγάλος έγωισμός του, που κρύβεται έπιμελώς κάτω άπό την μορφή των δικαιωμάτων του δημιούργησαν το σημερινό χάος. Ο άνθρωπος έχασε την άξια του, γίνεται πλέον άριθμητπτό νούμερο. Τα κατώτερα ένστικτα άσύδοτα παρασύρονται άπό τις ψευτοφιλοσοφίες και την μόδα. Οι ηθικές αξίες σε περιφρόνηση, η δικαιοσύνη και η αγάπη χωρίς την πραγματική τους αξία.

Οι άνθρωποι άγρίεψαν, τα μίση θερίεψαν, οι άντικοινωνικές εκδηλώσεις πλήθυναν, το κακό πολλαπλασιάστηκε. Όλοι σήμερα άνταλλάσουμε εύχές. Θέλουμε τον νεό χρόνο χαρούμενο, εύτυχή, άπαλλαγμένο άπό σύννεφα και δοκιμασίες. Πως θα το πετύχουμε; Μόνο οι εύχές δεν φτάνουν.

Χρειάζεται ρεαλιστική και σοβαρή άντιμετώπιση μιάς θλιβερής κοινωνικής πραγματικότητος για να μπορέσουμε να βρούμε το φάρμακο της θεραπείας του κακού. Χρειάζεται νέα πορεία με τον άλάνθαστο οδηγό της ζωής τον Χριστό.

Χρειάζεται άλλαγή σκέψεως, άλλαγή νοοτροπίας, θεραπεία πνευματικών τραυμάτων, εξυγίανση της κοινωνίας, ποιοτική βελτίωση της ζωής.

‘Επιβάλλεται η συγκρότηση του ’Ορθοδόξου ήθους με άξιοποίηση της νηστείας, της προσευχής, της έξομολογήσεως και της φιλανθρωπίας. Θα πρέπει να άντιληφθούμε καλά, πως μονάχα ο Χριστός έξανθρωπίζει τον άνθρωπο, του έξημερώνει την καρδιά, του εξευγενίζει την ψυχή, τον έκπολιτίζει.

Ο Χριστός είναι ο μοναδικός θεμέλιος λίθος των άτόμων και των κοινωνιών. Τον Χριστό όμως Τον βρίσκουμε μόνο μέσα στην ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία μας.

Χριστός χωρίς ’Εκκλησία δεν ύπάρχει.
Η ’Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού.
Είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στην Κοινωνία.
Είναι ο Χριστός παρατεινόμενος εις τους αιώνας.
Μέσα στην ’Εκκλησία μας ένούμεθα με τον Χριστό διά του Μυστηρίου της Θείας Εύχαριστίας και καθοδηγούμεθα άπό την άλήθεια των λόγων Του.

Αδελφοί μου

Με τις σκέψεις αυτές και τον συμπροβληματισμό πιστεύω όλων Σας κατά το νέον έτος ας πάρουμε άποφάσεις πνευματικής άνασυγκροτήσεώς μιας, πνευματικής άναβαθμίσεως της ζωής μας, ορθών σκέψεων για τον τρόπο της διορθώσεως των κακώς έχόντων.

Σας εύχομαι πλούσιον τον φωτισμόν του Κυρίου εις την ζωήν και τα έργα Σας. Με οδηγό τον Χριστό και την Αλήθεια του Εύαγγελίου Του ο καινούργιος χρόνος θα είναι όντως εύτυχής, όπως το εύχόμεθα ολόψυχα όλοι μας σήμερα.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.