Τό πρωΐ τοῦ Σαββάτου, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰουνίου 2018, κατά τό ὁποῖον ἀποδίδεται ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων ἱερούργησε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, παραλλήλως μέ τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ὁ Ποιμενάρχης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας ἐτέλεσε τό Μυστήριον τῆς εἰς Πρεσβύτερον Χειροτονίας τοῦ Ἀρχιδιακόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας π. Χρυσάνθου Θεοδωρίδη.

Μετά τήν εἴσοδον τῶν Τιμίων Δώρων, κατά τήν κρατοῦσαν ἐκκλησιαστικήν τᾶξιν, ἀρχικῶς οἱ Διάκονοι καί ἐν συνεχείᾳ οἱ Πρεσβύτεροι προσέφεραν πρός τόν Ἐπίσκοπον τόν ὑποψήφιον πρός Χειροτονίαν, ὁ ὁποῖος δανειζόμενος στόν μεστόν λόγον του τμῆμα ὁμιλίας τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου, ἀνεφέρθη στήν ἑνότητα τῶν προσώπων τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, καί τήν ἑνότητα τῶν πιστῶν μέ τόν Θεόν διά τῶν Μυστηρίων, καί τῆς ἀγάπης, καί εὐχαρίστησε τόσον τόν Ἄγγελον τῆς Ἐπαρχίας Ροδόπης, ὅσον καί τούς συλλειτουργούντας Πατέρας, καί τόν Λαόν διά τήν προσευχητικήν τους συμμετοχήν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων ἀνεφέρθη στήν κατ’ ἐξοχήν ἑβδομάδα τῆς Πεντηκοστῆς, πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἐπιδημίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, στό Μυστήριον τῆς προσωπικῆς Πεντηκοστῆς τοῦ π. Χρυσάνθου, τόν ὁποῖον προέτρεψε νά συνεχίσῃ πλήρης Πνεύματος Ἁγίου νά πληροφορῇ τήν ἱερατικήν του διακονίαν ἐν ταπεινώσει καί ἀπλότητι, καί νά ἐργάζεται ἁρμονικῶς μετά τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ πρός δόξαν τοῦ ὀνόματός Του.

Ἀμέσως μετά τό Μυστήριον τῆς Χειροτονίας, ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων, κατ’ ἰδίαν προαίρεσιν καί φιλοτιμίαν ἀπένειμε στόν νέον Ἱερομόναχον τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου καί μέ τήν εὐκαιρίαν εὐχαρίστησε τόν παριστάμενον Καθηγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, καί τούς λοιπούς Πατέρας καί Ἀδελφούς πού προσῆλθαν καί μετέσχον τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τῆς Ἱερωσύνης, καί εὐχήθηκε πρός πάντας τήν χαράν καί τίς χάρες τοῦ Παρακλήτου.

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στη Μητρόπολη Μαρωνείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.