Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 22ας Σεπτεμβρίου / 5ης Ὀκτωβρίου 2021, ἔλαβε χώραν εἰς τό ἐν τῷ Πατριαρχείῳ παρεκκλήσιον τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς ἡ παρά τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τῇ συμμετοχῇ Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων χειροθεσία, ἤτοι μοναχική κουρά δύο δοκίμων μοναχῶν, τοῦ Ἀθανασίου Κιρμιτσάκη, διακονοῦντος ἄχρι τοῦδε ἐπί διετίαν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί τοῦ Ἠλία Κονίδου, προσφάτως ἀφιχθέντος ἐξ Ἑλλάδος.

Διά τάς μοναχικάς κουράς ταύτας οἱ ἐν λόγῳ δόκιμοι κατεστάθησαν μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικής Ἀδελφότητος.

Ἅμα τῇ κουρᾷ ὁ Μακαριώτατος ἐνουθέτησε τούς δύο καρέντας μοναχούς διά λόγων Πατρικῶν ὑπογραμμίζων τήν σημασίαν τῆς Ἁγιοταφιτικῆς μοναχικῆς διακονίας διά τήν διαφύλαξιν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τήν ὑποδοχήν καί μέριμναν τῶν προσκυνητῶν καί τήν διαποίμανσιν τοῦ Ἑλληνορθοδόξου ἡμῶν ποιμνίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.