Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ: Στις 8 Νοεμβρίου εκάστου έτους η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία εορτάζει την «σύναξη των αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών ασωμάτων και ουράνιων αγγελικών ταγμάτων», ενώ η ελληνική πολεμική αεροπορία εορτάζει κατ’ εξοχήν τον αρχάγγελο Μιχαήλ, που είναι ο θεόσταλτος προστάτης της.

Όπως οι αγγελικές δυνάμεις είναι προστάτιδες των ανθρώπων έναντι κάθε ψυχοφθόρου διαβολικής απειλής, έτσι και η πολεμική αεροπορία μας είναι προστάτιδα τής καθαγιασμένης Πατρίδας μας έναντι κάθε εξωτερικής πολεμικής απειλής. Επίσης, οι ίδιοι άγγελοι, και κυρίως ο αρχάγγελος Μιχαήλ, είναι προστάτες τής αεροπορίας μας και αρωγοί σε κάθε αμυντική ή απελευθερωτική ενέργειά της επειδή χάρη στον Ελληνισμό και στον πανάρχαιο πολιτισμό του ο αληθινός Λόγος τού Θεού εξαπλώνεται αενάως και επωφελώς σε ολόκληρο τον Κόσμο και αδιαλείπτως φωτίζει ολόκληρη την δημιουργία.

Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ ονομάζονται και «ταξιάρχες». «Ταξιάρχης» είναι ο «αρχηγός τής τάξεως», ο «αρχηγός ενός συντεταγμένου σώματος».

Ο όρος είναι συνώνυμος τού «ταξίαρχος». Κατά την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, «άγιος ταξιάρχης» είναι ο αρχάγγελος που έχει τεθεί επικεφαλής μίας «τάξεως αγγέλων», δηλαδή ενός συντεταγμένου σώματος αγγέλων. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ, λοιπόν, είναι άγιοι ταξιάρχες επειδή είναι επικεφαλής «τάξεως αγγέλων».

Φέρουν και την επωνυμία «παμμέγιστοι» επειδή είναι οι πλέον γνωστοί και επιφανείς των αρχαγγέλων. Τα ονόματά τους, τα οποία σώζονται στην εβραϊκή γλώσσα, σημαίνουν αντίστοιχα «ποιός σαν τον Θεό;» και «δύναμή μου ο Θεός».

Το έργο των Αγγέλων

Σύμφωνα με την διδασκαλία τού φιλοσόφου και αγίου τής ορθόδοξης χριστιανικής εκκλησίας, Ιωάννη τού Δαμασκηνού, όπως αυτή σώζεται στο θεόπνευστο έργο του «Έκδοσις ακριβής τής Ορθοδόξου Πίστεως», βιβλίο β΄, κεφάλαιο γ΄, «Περί αγγέλων», οι άγγελοι είναι κτίσματα τού Θεού, ασώματες φύσεις, νοερές ουσίες, αεικίνητες και αυτεξούσιες, που κατά χάριν έχουν λάβει από τον Δημιουργό την αθανασία.

Μόνον ο Θεός γνωρίζει επακριβώς το είδος τής ουσίας τους. Εμείς, κρίνοντας από τον εαυτό μας, τους ονομάζουμε «ασώματους» ή «άυλους», αλλά μόνον ο Θεός είναι όντως ασώματος και άυλος. Ο άγγελος είναι φύση λογική, δύναται να προκόψει στο αγαθό, αλλά δύναται να υποκύψει και στο κακό, όπως συνέβη με τον Διάβολο και τους οπαδούς του.

Στους άξιους ανθρώπους οι άγγελοι δεν εμφανίζονται όπως πραγματικά είναι, επειδή δεν θα γίνονταν αντιληπτοί, αλλά μετασχηματισμένοι κατά τρόπο ώστε να καθίστανται ορατοί. Δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους. Ιεραρχούνται. Δεν επικοινωνούν μέσω τού προφορικού λόγου και δεν νυμφεύονται.

Είναι πάντοτε ισχυροί και έτοιμοι να εκπληρώσουν το θέλημα τού Θεού, τον οποίον αδιάκοπα υμνούν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.