Άγιος Δημήτριος: Ένας άγγελος προβάλλει μέσα από τα πολύχρωμα σύννεφα του ουρανού.

Στα χέρια του δεν κρατάει σάλπιγγα αλλά μια ράβδο ξύλινη, με χρυσή επικάλυψη, πλατύτερη στη μια πλευρά, στενότερη στην άλλη.
Είναι μια ιατρική ράβδος που προσφέρει σε έναν νέο με φωτοστέφανο. Χρυσό το φωτοστέφανο του νέου, ρόδινο το πρόσωπό του, κοντά τα μαλλιά του, όπως ήταν η συνήθεια στο τέλος της αρχαιότητας.

Ο νέος είναι ο Άγιος Δημήτριος στον οποίο ο Άγγελος προσφέρει την ιατρική ράβδο και το εκ Θεού χάρισμα να θεραπεύει. Είναι μόνο ένα από τα επιβλητικά ψηφιδωτά στη βασιλική του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη και που παρουσιάζει την καθιέρωση του Αγίου ως αρχίατρου.

Η βασιλική του Αγίου λειτουργούσε ως νοσοκομείο. Η θεραπεία ακολουθούσε τις ιπποκρατικές μεθόδους με φάρμακα κά. αλλά και τη σιωπηλή θαυματουργία.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’.
Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.