Αγία Φιλοθέη η Αθηναία: Η Παρασκευή Μπενιζέλου, μετέπειτα Φιλοθέη μοναχή, υπήρξε γόνος αρχοντικής και πλούσιας οικογενείας των Αθηνών.

Αγία Φιλοθέη η Αθηναία: Mεγάλη γιορτή της ορθοδοξίας στις 19 Φεβρουαρίου

Χήρεψε μόλις στα 17 της και έκτοτε αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή της και την μεγάλη περιουσία της στην ανακούφιση κατά κύριο λόγων των ραγιάδων της Αθήνας, στο όνομα της Αγάπης του Χριστού. Αφού μετέτρεψε το αρχοντικό της σε Ιερά Μονή ανέλαβε ένα τιτάνιο πνευματικό και κοινωνικό έργο με την ίδρυση παμπολλων ιδρυμάτων και σχολείων.

Οι Τούρκοι ενοχλημένοι από την δραστηριότητα της Ηγουμένης Φιλοθέης, την ξυλοκόπησαν βάναυσα κατά την διάρκεια μιας αγρυπνίας αφήνοντάς την ημιθανή,με την Αγία να υποκύπτει τελικά από τα τραύματά της μερικούς μήνες αργότερα.

Ιερά Λείψανα:

Το Λείψανο (πλήν της Κάρας, η οποία έχει χαθεί) της Αγίας βρίσκεται αδιάφθορο στον Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών.
Ένας δάκτυλος της Αγίας βρίσκεται στην ομώνυμη Μονή Εκάλης Αττικής.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὅσιων τὴν ἔλλαμψιν, εἰσδεδεγμένη σεμνή, τὴν πάλιν ἐφαίδρυνας, τῶν Ἀθηναίων τὴ σῆ, ἀσκήσει καὶ χάριτι, σὺ γὰρ ἐν εὐποιίαις, διαλάμπουσα Μῆτερ, ἤθλησας δι’ ἀγάπην, εὐσεβῶς τοῦ πλησίον διὸ σὲ ὢ Φιλοθέη, Χριστὸς ἐδόξασε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἀθηνῶν τῶν κλεινῶν τε νῦν καὶ πάλαι τὸ βλάστημα καὶ τῶν χθὲς καὶ πρώην ὁσίων τὸ ἀρίζηλον καύχημα τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις οἱ πιστοί, ὁσίαν Φιλοθέην εὐλαβῶς ὅτι τὸν Χριστὸν εὐτόνως πάντων τῶν γεηρῶν ἀντήλλαξεν. Ἔχουσα οὗν συμπρεσβευτὴν τὸν παμμέγαν Διονύσιον, σῶζε τοὺς προσκυνούντας, εὐσεβῶς τὸ πάνσεπτον σκῆνος σου.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον 
Ἀθηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος Φιλοθέην τιμᾷ τὴν ὁσιομάρτυρα καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ θεῖον λείψανον, ὅτι ἐβίωσε σεμνῶς καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ, καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Σωτῆρα, διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἔλεος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.