Ο Απόστολος της Μεγάλης Πέμπτης 21 Απριλίου 2022. Μεγάλη Εβδομάδα. Μεγάλη Πέμπτη με τον μυστικό δείπνο, τον Ιερό Νιπτήρα, την υπερφυά προσευχή και την προδοσία αυτή. Εορτή της Ορθοδοξίας: Ο Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος ο Ιερομάρτυρας και οι συν αυτώ Μάρτυρες. Η Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα. Ο Όσιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης Β Αντιοχείας. Ο Άγιος Μαξιμιανός ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Επιστολή Αποστόλου Παύλου - Προς Κορίνθιους Α': Η καθιέρωση του Δείπνου του Κυρίου. Ανάξια συμμετοχή στο Δείπνο του Κυρίου. Αποστολικό ανάγνωσμα Θείας Λειτουργίας κατά την Μεγάλη Πέμπτη από πρωτότυπο και σε νεοελληνική απόδοση.

Μελετήστε Ευαγγέλιο και Απόστολο κάθε μέρα από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Επιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Κορίνθιους Α’, ΙΑ'(11) 23-32

ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ Κύριος ᾿Ιησοῦς ἐν τῇ νυκτί ᾗ παρεδίδοτο ἔλαβεν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ εἶπε·
λάβετε φάγετε· τοῦτό μού ἐστι τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κλώμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.
ὁσάκις γὰρ ἂν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὗ ἂν ἔλθῃ.

ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου.
δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·
ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.
διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.
εἰ γὰρ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·
κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν.

Γνωρίζετε γιατί μελετάμε τους Βίους των Αγίων;

Νεοελληνική Απόδοση

Η καθιέρωση του Δείπνου του Κυρίου

Γιατί εγώ παράλαβα από τον Κύριο αυτό που επίσης σας παράδωσα, ότι ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που προδιδόταν έλαβε άρτο
και, αφού ευχαρίστησε το Θεό, τον έκοψε με τα χέρια και είπε: «Τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας. τούτο να κάνετε στη δική μου ανάμνηση».
Όμοια πήρε και το ποτήρι μετά το δείπνο λέγοντας: «Τούτο το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με το δικό μου αίμα. τούτο να κάνετε, όσες φορές πίνετε, στη δική μου ανάμνηση».
Γιατί όσες φορές τρώτε τον άρτο τούτο και από το ποτήρι πίνετε, το θάνατο του Κυρίου αναγγέλλετε μέχρις ότου έρθει.

Ανάξια συμμετοχή στο Δείπνο του Κυρίου

Ώστε όποιος τρώει τον άρτο ή πίνει από το ποτήρι του Κυρίου ανάξια, ένοχος θα είναι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου.
Ας δοκιμάζει λοιπόν ο άνθρωπος τον εαυτό του, και έτσι από τον άρτο ας τρώει και από το ποτήρι ας πίνει.
Γιατί όποιος τρώει και πίνει ανάξια, τρώει και πίνει καταδίκη για τον εαυτό του, αν δε διακρίνει το σώμα του Κυρίου.
Γι’ αυτό είναι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμούνται αρκετοί.
Αν λοιπόν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δε θα κρινόμασταν.
Όταν κρινόμαστε όμως από τον Κύριο, παιδευόμαστε, για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης το Ευαγγέλιο Μεγάλης Πέμπτης 21 Απριλίου 2022, κατά την Μεγάλη Πέμπτη με τον Μυστικό Δείπνο.

21 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αλεξάνδρας της Βασιλίσσης. Δείτε στο βίντεο παρακάτω για τον βίο και το μαρτύριο της Αγίας Αλεξάνδρας της Βασίλισσας και των ακολούθων της Απολλώ, Ισαακίου, Κοδράτου.

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα ακολουθήστε μας στα Google News.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.