Άς φυλαγόμαστε εμείς οί χριστιανοί νά μήν κρίνουμε μονάχα κατά σώμα.

Στήν ούσία, τό πνεύμα τού ανθρώπου ύπόκειται σέ πλήθος επιδράσεων άπό τίς πνευματικές δυνάμεις, πού σάν τό ρεύμα διασταυρώνονται μέσα του μέ τόν ίδιο τρόπο μέ τόν όποιο καί τό σώμα ύπόκειται στήν επίδραση πολλών καί διαφορετικών φυσικών δυνάμεων.

Ό μή πνευματικός άνθρωπος τών αισθήσεων τρέφεται μέ τά χλωρά φύλλα τών πολλών συζητήσεων καί πάντοτε μένει νηστικός καί βασανιζόμενος άπό τήν πείνα.

Ό πνευματικός άνθρωπος αναζητά τόν πυρήνα αυτών τών συζητήσεων καί τρεφόμενος μέ αύτόν τόν πυρήνα είναι χορτασμένος καί γεμάτος γαλήνη.

Τό πιό χτυπητό χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου είναι τό ότι δέν είναι ικανοποιημένος μέ τόν εαυτό του.

Δέν υπάρχει πιό δύσκολο πράγμα άπό τό νά εξηγείς τά πνευματικά ζητήματα σέ ανθρώπους πού σκέφτονται καί ενεργούν κατά σώμα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ 282 ΣΟΦΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.