Στο διάλογό του με μια αμαρτωλή γυναίκα, τη Σαμαρείτισσα, ο Κύριος φανερώνει ποια είναι η πραγματική λατρεία.

Η Σαμαρείτισσα

Η Σαμαρείτισσα καταγόταν από την Σαμαρειτική πόλη Σιχάρ. Τις πρώτες πληροφορίες για την Αγία τις βρίσκουμε στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου (Δ’ 1 – 42).
Κάθε μεσημέρι πήγαινε έξω από την πόλη, στο πηγάδι το λεγόμενο του Ιακώβ, και γέμιζε την στάμνα της. Εκεί, μια ημέρα, συνάντησε τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος φανέρωσε σ’ αυτήν όλη τη ζωή της.

Ο Ιησούς της λέει:

  ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.
(Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ).

Αποκρίθηκε η γυναίκα και του είπε: «οὐκ ἔχω ἄνδρα (Δεν έχω άντρα)».

Της λέει ο Ιησούς:

καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω·πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστι σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας.
(Καλά είπες: “Άντρα δεν έχω” γιατί πέντε άντρες είχες και τώρα αυτός που έχεις δεν είναι άντρας σου. Αυτό είναι αληθινό που έχεις πει.)

Λέει σ’ αυτόν η γυναίκα: «Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ (Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης)»…

Αποκάλυψη του Ιησού

Ο Χριστός στη συνομιλία του με τη Σαμαρείτισσα, στο φρέαρ του Ιακώβ αποκαλύπτεται ως ο Υιός Του Θεού:

Ἐγώ εἰμί ὁ λαλῶν σοι…
(εγώ είμαι ο Μεσσίας) Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4,26

Ανέλπιστη, θαυμαστή και σπουδαία αποκάλυψη δέχεται η Σαμαρείτιδα. Αποκάλυψη η οποία αλλάζει την πορεία της ζωής της, φωτίζει την σκοτισμένη από τα πάθη ψυχή της και γίνεται η αιτία του ευαγγελισμού, της μεταστροφής και της σωτηρίας της. Αποκάλυψη που συνεχίζει να φωτίζει τις ψυχές όλων εκείνων, που ανά τους αιώνες δέχονται και αποδέχονται τον αποκαλυφθέντα Μεσσία ως Λυτρωτή και Σωτήρα τους.

Η Σαμαρείτιδα γυναίκα διψά να γνωρίσει την αλήθεια και μέσα απ’ αυτήν, την πραγματική και αληθινή ευτυχία και χαρά. Ο Κύριος, ο «πάντας θέλων σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» διακρίνοντας τον διακατέχοντα διακαή πόθο της, της αποκαλύπτει το μέγα της σωτηρίας μυστήριο, το οποίο στο εγγύς μέλλον θα γνωστοποιούνταν απ’ αυτόν στους ανθρώπους:

γύναι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτω, οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ Πατρί… Πνεῦμα ὁ Θεός, καί τούς προσκυνοῦντας αὐτόν ἐν πνεύματι καί ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
(Πίστευέ με, γυναίκα, ότι έρχεται ώρα που ούτε στο όρος ετούτο ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνείτε τον Πατέρα… Πνεύμα είναι ο Θεός, και εκείνοι που τον προσκυνούν με Πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν) Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4,24

Μας δίδαξε, λοιπόν, ο Ιησούς ότι ο Θεός δεν περιορίζεται ούτε από τον τόπο ούτε από το χρόνο και προαναγγέλλει τη δημιουργία της Εκκλησίας. Παντού, σε κάθε τόπο και σε κάθε ευκαιρία μπορούμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε την ευλογία και τη δύναμή του. Αυτό βέβαια δεν καταργεί την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, που είναι ο οίκος του Θεού, ο χώρος όπου γίνεται η λατρεία Του. Εκεί ο πιστός διευκολύνεται να συγκεντρώσει το νου του, να υψώσει την καρδιά του στο Θεό, να ενωθεί καλύτερα με αυτόν. Αυτή κατέχει τον τρόπο, αλλά και τον τόπο στον οποίο οφείλουμε όλοι να προσφέρουμε την εν πνεύματι καθαρή λατρεία μας. Μέσω αυτής και μόνης, οι πιστοί εισάγονται  στην Βασιλεία των ουρανών και γίνονται φορείς του παραδείσου. Μέσω αυτής και μόνης, τα εκ της πνευματικής κοιλίας της (κολυμβήθρας) προερχόμενα τέκνα, τα «δι’ὕδατος καί πνεύματος ἀναγεννηθέντα», τα τέκνα του «νέου Αδάμ», προσφέρουν την εις τον Θεό αληθινή και ευάρεστη λατρεία.

Η “Πορεία” της Σαμαρείτισσας (Αγία Φωτεινή)

Η πολύπαθη εκείνη γυναίκα της Σαμάρειας ακολούθησε το δρόμο που Της έδειξε. Φωτισμένη από το φως της γνώσεως και της αλήθειας έκανε φτερά, για να κηρύξει την νέα εν Χριστώ ζωή, όχι μόνο στους ομοεθνείς της Σαμαρείτες, αλλά και σε όλο τον ειδωλολατρικό κόσμο. Έφτασε ως την Σμύρνη της Ιωνίας γης και έδωσε το αίμα της, ως αντίδωρο σε Εκείνον που φώτισε τα σκοτάδια της αμαρτωλής και πονεμένης ψυχής της. Μαζί της μαρτύρησαν οι υιοί της και οι πέντε αδελφές της. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία ιδρύθηκε από τον Κύριο και στερεώθηκε με το αίμα της αγάπης Του, είναι το όρος το υψηλό, η πόλη η Αγία Ιερουσαλήμ, η νύμφη η καταβαίνουσα από τον ουρανό, η γυνή η κατέχουσα «τό Ἀρνίο τό ἐσφαγμένο», κατά την Αποκάλυψη.

Ας αξιωθούμε της τιμής και της χαράς που απόλαυσε και απολαμβάνει η Αγία εκείνη γυναίκα της Σαμάρειας, η Φωτεινή η μεγαλομάρτυς.

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.