Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Κυριακή τῶν Μυροφόρων στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν μεγαλοπρεπῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ζακύνθῳ, Πατρῶν, ὃπου ὁ Σύλλογος τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων, ἑόρτασε τήν ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Νεομαρτύρων Δημητρίου καί Παύλου, τῶν ἐν Τριπόλει μαρτυρησάντων (14 Ἀπριλίου 1803 καί 22 Μαΐου 1818, ἀντιστοίχως).

Ἐπίσης ὁ Σύλλογος τῶν ἐν Πάτραις Ὀδοντιάτρων, ἑόρτασε ἐκ μεταφορᾶς, τόν Προστάτη τους, Ἃγιο Ἀντύπα, ἐπειδή ἡ μνήμη του συνέπεσε πρό τοῦ Πάσχα.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του, ἀνεφέρθη στούς Κηδευτάς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στίς Ἁγίες Μυροφόρες γυναῖκες καί ἒκαμε λόγο γιά τό θάρρος καί τήν τόλμη, ὃλων αὐτῶν τῶν Ἁγίων, οἱ ὁποῖοι ἒθεσαν πάνω καί ἀπό αὐτήν τήν ζωή τους ἀκόμη, τήν ἀγάπη τους γιά τόν Ἑσταυρωμένο καί Ἀναστάντα Λυτρωτή μας καί ξεπέρασαν ὃλους τούς φόβους καί τίς δειλίες, καταλιπόντες σέ μᾶς πρότυπα θάρρους, τόλμης καί θυσίας, προκειμένου νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας στόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Μάλιστα στήν ἐποχή μας, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, τήν ὁποία χαρακτηρίζει ἡ ἀδιαφορία γιά τά πνευματικά, ἡ δειλία καί ἡ ἀτολμία.

Ὃμως οἱ καιροί ἀπαιτοῦν τόλμη καί θάρρος, γιά νά ἀποδείξουμε στήν σύγχρονη κοινωνία, ὃτι τό Εὐαγγέλιο, δέν εἶναι ἁπλῶς θεωρία, ἀλλά αὐθεντικός τρόπος ζωῆς καί κοινωνίας μέ τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο.

Χρειάζεται τόλμη καί θάρρος, προκειμένου νά ὑπερασπιστοῦμε τήν Ἀλήθεια καί τό χριστιανικό ἦθος, μάλιστα σέ καιρούς, πού κυριαρχεῖ τό ψεῦδος, ἡ ἀνηθικότητα καί ἡ ἁμαρτία κυκλοφορεῖ χωρίς ντροπή, καταχειροκροτούμενη ἀπό τούς πολλούς.

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιά τούς δύο λαμπρούς Νεομάρτυρας Δημήτριο καί Παῦλο, πού στά χρόνια τῆς μαύρης καί πικρῆς Τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ὁμολόγησαν τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν, τέλειον Θεό καί τέλειον ἂνθρωπον καί προσεφέρθησαν, ὡς ἐθελόθυτα θύματα, ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος, γενόμενοι πρότυπα ἀντιστάσεως, στήν ἁμαρτία καί στίς πιέσεις γιά ἂρνηση τῆς χριστοζωῆς, πού ὁδηγεῖ ατήν σωτηρία καί τήν λύτρωση.

Μάλιστα ὁ ἑορτασμός τους στήν Πάτρα, σήμερα Κυριακή τῶν Μυροφόρων, παρουσιάζει κοντά στό θάρρος καί τήν τόλμη τῶν Μυροφόρων καί τό θάρρος, τήν παρρησία καί τήν τόλμη τῶν Νεομαρτύρων, ἐνώπιον τῶν φρικτῶν καί βαρβάρων τυράννων καί τό ἀνυποχώρητο τῆς ψυχῆς τους προκειμένου νά ὁμολογήσουν τήν ἀγάπη τους γιά τόν Ἰησοῦν Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας.

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Νεομαρτύρων ἀπό τόν Σύλλογο τῶν ἐν Πάτραις Ἀρκάδων ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στόν ἱστορικό καί δραστήριο αὐτό Σύλλογο καί εὐχήθηκε στόν Πρόεδρο, κ. Παναγιώτη Καρασπήλιο, στά Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί σέ ὃλα τά μέλη τοῦ Συλλόγου, ὑγιεία παρά Κυρίου, εἲς ἒτη πολλά, ἀναστάσιμα καί χαριτωμένα καί νά συνεχίσουν νά ἀγωνίζωνται γιά τά ἱερά καί τά ὃσια τοῦ Γένους μας.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη καί στόν Σύλλογο Ὀδοντιάτρων Ἀχαΐας, τούς εὐχαρίστησε γιά τήν προσφορά τους καί τό ἒργο τους καί εὐχήθηκε σέ αὐτούς τά δέοντα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.