Κάθε χριστιανός οφείλει να ξέρει, και αυτό που πρέπει να ξέρει, είναι η αλήθεια.

Η αλήθεια και ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε Άγιοι, και σε αυτόν τον αγώνα ο καθένας θα έχει το δικό του Φως, τον δικό του ξεχωριστό καρπό.

Ο αγώνας αυτός δεν πάει ποτέ χαμένος, κερδίζεις ουράνιο μισθό, φως, αλλά και τον παράδεισο.

Ο Χριστός μας έκανε γνωστά όλα όσα χρειάζονται, την αλήθεια και τον σκοπό μας, αλλά και τον Νόμο του.

Ο κύριος είπε:

Εάν με αγαπάτε, τηρήσατε τας εντολάς μου, διότι αυτό είναι απόδειξις και καρπός της αγάπης σας προς εμέ. (Ιω. 14,15)

Άλλοι μία φράση σημαντική που είπε ο κύριος, ας ανοίξουμε τα μάτια μας για το που κατευθυνόμαστε, και ας δούμε που βρισκόμαστε:

Και επειδή θα έχη πληθυνθή η αμαρτία και η κακία, θα κρυώση η αγάπη των πολλών προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους. (Η καταπάτησις του νόμου του Θεού, η φαυλότης και η διαφθορά είναι κατάστασις ιδιοτελείας, η οποία συνεπάγεται κατάπτωσιν πνευματικήν, ψύξιν της αγάπης και προς αυτούς ακόμη τους οικείους, απομάκρυνσιν από τον Θεόν και απιστίαν. Η απιστία είναι κατά κανόνα γέννημα της αμαρτίας). (Ματθ. 24,12)

Προσευχηθείτε, βρείτε Πνευματικό, ελάτε Εκκλησία, διαβάστε Αγία Γραφή, τηρήστε τις εντολές… Μετανοείτε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.