Ερευνάτε τας γραφάς. Να έχετε λοιπόν θάρρος· γιατί δεν θα αφήσει ο Κύριος τις ψυχές των δικαίων να πεθάνουν από την πείνα. Για τούτο τον λιμό λέει ο Κύριος διά του προφήτου: «Εκείνες τις ημέρες θα επιφέρω λιμό επάνω στη γη· όχι λιμό άρτου, ούτε δίψα για νερό, αλλά λιμό για να ακούσουν λόγο Θεού. Και θα περιτρέχουν από την ανατολή μέχρι την δύση, αναζητώντας τον λόγο του Κυρίου» (πρβλ. Αμώς 8.11-12).

Βλέπεις ότι δεν ομιλεί για άρτο; Γιατί ο Θεός δεν μιλούσε για τον άρτο. Ω, λιμός φοβερός και ψυχοφθόρος και βλαβερός, ω, λιμός ο οποίος προξενεί αιώνια τιμωρία! Τούτος ο λιμός είναι ο χορηγός κάθε πονηρού πράγματος· τούτος ο λιμός είναι ο πρόξενος κάθε κακού.

Τούτο τον λιμό όταν είδε εκ των προτέρων ο προφήτης Δαβίδ να έρχεται, παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «ο Θεός μου, μη αντιπαρέλθεις με σιωπή την προσευχή μου» (Ψαλμ. 27.1). Και για τους σπουδαίους πιστούς προφήτεψε λέγοντας «θα σώσει από τον θάνατο τις ψυχές τους και θα τους παράσχει τροφή σε καιρό λιμού» (Ψαλμ. 32.19).

Και σε άλλο σημείο λέει «και σε καιρό λιμού θα χορτάσουν» (Ψαλμ. 36.19)· και πάλι, «ο Κύριος είναι ελεήμων και οικτίρμων, και έδωσε τροφή σε εκείνους οι οποίοι τον σέβονται» (Ψαλμ. 110.4-5). Αυτά είπε ο Δαβίδ για εκείνους που ερευνούν τις Γραφές, ότι δηλαδή δεν θα πεινάσουν.

Ας ερευνήσουμε τις Γραφές, αδελφοί, ώστε να μη πεινάσουμε όταν ενσκήψει ο ψυχοφθόρος λιμός· ας ερευνήσουμε, ώστε να μη πλανηθούμε και περιφερόμαστε από κάθε άνεμο. Γι αυτό λέει ο Κύριος προς τους αμελείς, «πλανάσθε, επειδή δεν κατανοείτε τις Γραφές» (Ματθ. 22.29). Γιατί αληθινά, ετούτοι πλανώνται.

Ερευνάτε
Διότι από πού προήλθε ο ψυχοφθόρος λιμός; όχι επειδή δεν ερευνούμε τις Γραφές; Ω, από πόσα αγαθά στερήσαμε τους εαυτούς μας, αφήνοντας κατά μέρος τις θεϊκές Γραφές! Διότι αυτή η προσταγή προερχεται από τον Δεσπότη (Χριστό). Ερεύνησε επίπονα, ερεύνησε και αναζήτησε, και θα βρεις πολύ τον αδιανόητο πλούτο, και θησαυρό κρυμμένο στον αγρό· γιατί θα κατανοήσεις την θεϊκή Γραφή.

Ερεύνησε και θα βρεις· και όταν βρεις, πούλησε όλα όσα έχεις και αγόρασε τον αγρό εκείνο, δηλαδή την καλή γνώση των αγίων Γραφών, μέσα στις οποίες βρίσκεται κρυμμένος ο Υιός, η αληθινή Σοφία του Πατρός. Τον οποίο όταν ανακαλύψεις, θα είσαι ευτυχής σύμφωνα με αυτό που έχει γραφτεί, ότι «μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε την σοφία» (Παροιμ. 3.13).

Ερεύνησε, αγαπητέ, ακόμα και εάν είσαι πλούσιος ή φτωχός, είτε δούλος είτε ελεύθερος, είτε άνδρας ή γυναίκα. «Ἐρευνᾶτε τὰς Γραφάς» (Ιω. 5.39). Διότι η Αγία Γραφή είναι το ταμείο κάθε αγαθού.

Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος περὶ ψευδοπροφητῶν͵ καὶ ψευδοδιδασκάλων͵ καὶ ἀθέων αἱρετικῶν͵ καὶ περὶ σημείων τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου, PG 59.555

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.