Ναυπάκτου Ιερόθεος: Με αφορμή της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την έναρξη του εμβολιασμού κατά της πανδημίας στη χώρα μας,ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγ.Βλασίου κ. Ιερόθεος προέβη ερωτηθής,στην ακόλουθη δήλωση-τοποθέτηση.

«Πράγματι, πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος από τήν ημέρα πού άρχισε ο εμβολιασμός στήν Ελλάδα καί έκανα τήν πρώτη δόση τού εμβολίου εναντίον τού κορωνοϊού τήν 27η Δεκεμβρίου 2020, εκ μέρους τής Εκκλησίας καί μετά από λίγες ημέρες, τήν 18η Ιανουαρίου 2021, έκανα τήν δεύτερη δόση, καί δόξα τώ Θεώ είμαι μέχρι τώρα καλά στήν υγεία μου.

Στίς δηλώσεις τίς οποίες έκανα τότε καί σέ κείμενο πού έγραψα διετύπωσα τούς δύο λόγους πού μέ οδήγησαν σέ αυτό.

Ο πρώτος λόγος ήταν μιά σκέψη πού κυριαρχούσε μέσα μου ότι κάναμε στήν ζωή μας, από τήν παιδική μας ηλικία, πολλά εμβόλια, πήραμε πολλά φάρμακα καί έτσι διατηρηθήκαμε τόσα χρόνια στήν ζωή καί δοξάζουμε τόν Θεό γι’ αυτό. Όπως, επίσης, ευχαριστούμε καί τούς επιστήμονες, οι οποίοι μέ τήν βοήθεια τού Θεού μάς διατήρησαν στήν ζωή, γιά νά εργασθούμε γιά τήν δόξα τού Θεού καί τής Εκκλησίας, αλλά καί τό καλό τής κοινωνίας.

Μού είπαν οι γονείς μου ότι όταν ήμουν μικρό παιδί είχα φθάσει στά όρια τού θανάτου από υψηλό πυρετό λόγω γρίππης, καί κάποιος γιατρός, μέ τήν βοήθεια τού Θεού, κάνοντάς μου ενέσεις πενικιλλίνης, η οποία τότε είχε ανακαλυφθή καί κυκλοφορούσε, μέ διατήρησε στήν ζωή, διότι διαφορετικά δέν θά ζούσα τώρα. Οπότε, ευγνωμονώ τόν Θεό καί τήν ιατρική επιστήμη, αλλά καί τόν συγκεκριμένο αείμνηστο παιδίατρο.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι στόν πόλεμο εναντίον τού ιού βρέθηκε ένα νέο όπλο καί κλήθηκα νά συμμετάσχω σέ αυτόν τόν πόλεμο καί μάλιστα στήν πρώτη γραμμή τού πυρός, νά είμαι ο πρώτος πού θά εμβολιασθώ εκ μέρους τής Εκκλησίας γιά νά βοηθήσω στήν δημιουργία ενός τοίχους ανοσίας, γιά νά σωθούν άνθρωποι από τόν θάνατο.

Μέ αυτήν τήν πράξη αισθάνθηκα ότι έκανα τό καθήκον μου, εφαρμόζοντας όσα δίδασκα καί έγραφα τόσα χρόνια γιά τήν σχέση καί συνεργασία μεταξύ πίστεως καί επιστήμης, καί γιά τήν αυτοθυσία χάριν τών άλλων.

Όμως, μετά από λίγο χρονικό διάστημα παρουσιάσθηκαν τόσες συνωμο­σιολογίες, αντι­χριστολογίες, οπισθοδρομικές νοοτροπίες καί φανατισμοί πού μέ έκαναν πραγματικά νά τρομάξω. Δηλαδή, δέν μέ φόβισε τόσο τό εμβόλιο, παρά τίς παρενέργειες πού θά μπορούσε νά έχει στήν υγεία μου, διότι όλα τά φάρμακα καί όλες οι ιατρικές επεμβάσεις έχουν παρενέργειες, όσο μέ φόβισε αυτός ο φανα­τισμός καί η άγνοια μερικών Χριστιανών. Σκέφθηκα ότι τέτοιες νοοτροπίες θά μάς κάνουν νά συνέλθουμε ύστερα από πολλά χρόνια, ωσάν νά επιστρέφουμε στόν Μεσαίωνα όταν συγκρούσθηκε η δυτική σχολαστική θεολογία μέ τά νέα ρεύματα τής εποχής.

Εννοώ ότι μιλούσαμε όλα αυτά τά χρόνια ότι στήν Ορθόδοξη Εκκλησία δέν παρατηρήθηκε σύγκρουση μεταξύ πίστεως καί επιστήμης όπως έγινε στήν Δύση μέ τήν Ιερά Εξέταση. Γιά παράδειγμα, ο Μέγας Βασίλειος στήν ερμηνεία του στήν «Εξαήμερο» χρησιμοποίησε τίς επιστημονικές γνώσεις τής εποχής του, αφού ο ίδιος σπούδασε όλην τήν τότε επιστήμη.

Αυτό συμβαίνει επειδή στήν δική μας παράδοση υπάρχει διπλή μεθοδολογία γνώσης, δηλαδή η γνώση τού Θεού αποκτάται μέ τήν νοερά ενέργεια στήν καρδιά, ενώ η γνώση τών κτιστών πραγμάτων αποκτάται μέ τήν λογική ενέργεια στόν εγκέφαλο.

Όμως, ο φανατισμός μερικών μελών τής Εκκλησίας αμφισβήτησε στήν πράξη αυτήν τήν σημαντική αλήθεια, μέ αποτέλεσμα νά φανή σέ πολλούς ως οπισθοδρόμηση. Ευτυχώς, υπάρχουν καί σήμερα γνήσιοι Ορθόδοξοι θεολόγοι καί Κληρικοί πού διατηρούν τά όρια μεταξύ θεολογίας καί επιστήμης. Φυσικά καί η σύγχρονη επιστήμη πρέπει νά ελέγχεται από τήν επιστήμη τής Βιοηθικής καί νά λαμβάνη υπ όψη της τά όρια στά οποία θά κινείται.

Όλο τόν χρόνο πού πέρασε, από τόν Δεκέμβριο τού 2020 μέχρι τόν Δεκέμβριο τού 2021, πολλοί μέ ευχαρίστησαν γιά τήν στάση τήν οποία τήρησα καί έκανα τό εμβόλιο ώστε καί αυτοί νά αποφύγουν οδυνηρές περιπέτειες τής υγείας τους καί αυτόν τόν ίδιο τόν θάνατο, αλλά υπήρξαν καί άνθρωποι πού μέ λοιδόρησαν καί στράφηκαν μέ φανατισμό καί μίσος εναντίον μου. Ο καθένας ενεργεί σύμφωνα μέ τό επίπεδό του καί τό περιεχόμενο τού εσωτερικού του κόσμου.

Εγώ πάντως δοξάζω τόν Θεό πού μάς αγαπάει όλους, κατά τόν λόγο τού Χριστού ότι ο Θεός «τόν ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς καί αγαθούς καί βρέχει επί δικαίους καί αδίκους» (Ματθ. ε΄, 45). Επίσης, ευχαριστώ τήν Ιερά Σύνοδο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ιδιαίτερα τόν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο, πού στάθηκαν στό ύψος τών περιστάσεων, χωρίς νά αμφι­ταλαντεύονται καί έλαβαν σοβαρές καί υπεύθυνες αποφάσεις, πού έδειξαν τό πραγματικό «πρόσωπο» τής Εκκλησίας μας, η οποία ποιμαίνει τόν λαό μέ νηφαλιότητα καί ψυχραιμία.

Είναι σημαντική η απόφαση τήν οποία έλαβε η Ιεραρχία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος κατά τήν σύγκλησή της τόν Οκτώβριο τού 2021, η οποία απόφαση ελήφθη ομοφώνως χωρίς καμία διαφοροποίηση από τούς 77 Ιεράρχες, καί αυτό δείχνει τήν υπευθυνότητα τής Εκκλησίας μας.

Τελικά, σκέφτομαι ότι δέν μάς χρειάζεται ένας φοβικός Χριστιανισμός, πού φοβάται κάθε ανακάλυψη τής επιστήμης γιά τό καλό τών ανθρώπων, πού βλέπει παντού εχθρούς, πού έχει μίσος, αλλά θέλουμε μιά Εκκλησία πού νά αγαπά όλους, νά σέβεται τό έργο τών επιστημόνων, καί νά θεραπεύη κάθε ιδιοτέλεια καί φιλαυτία γιά νά μάς βοηθά νά συναντούμε τόν Χριστό καί νά υπερβαίνουμε τόν θάνατο. Όπως έλεγε ο π. Ιωάννης Ρωμανίδης, ο Χριστός μάς θερράπευσε από τήν αρρώστια τής θρησκείας.

Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Πέπεισμαι γάρ ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή ούτε άγγελοι ούτε αρχαί ούτε δυνάμεις ούτε ενεστώτα ούτε μέλλοντα ούτε ύψωμα ούτε βάθος ούτε τις κτίσις ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσαι από τής αγάπης τού Θεού τής εν Χριστώ Ιησού τώ Κυρίω ημών» (Ρωμ. η/, 38-39).

Αυτήν τήν αγάπη νά αποκτήσουμε, αυτήν τήν πνευματική ελευθερία νά ζούμε καί τότε δέν θά φοβόμαστε τίποτα στήν ζωή μας, παρά μόνον τήν αμαρτία, καί θά είμαστε ελεύθεροι εν Χριστώ.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.