Ου πας ο λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ' ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς. [Δεν θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών, όποιος μου λέει: ''Κύριε, Κύριε'', αλλά εκείνος που πράττει το θέλημα του Ουρανίου Πατέρα Μου.] (Κατά Ματθαίον 7,21).

Κατά την πίστιν υμών γενηθήτω υμίν. [Όπως πιστεύετε (έτσι) να γίνει σε εσάς.] (Κατά Ματθαίον 9,29)
Πας ουν όστις ομολογήσει εν εμοί έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς. Όστις δ’ αν αρνήσηταί με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς. [Όποιος Με ομολογήσει ως Σωτήρα του και Θεό του μπροστά στους ανθρώπους, θα ομολογήσω και Εγώ μπροστά στον Πατέρα Μου, ότι είναι δικός Μου άνθρωπος. Εκείνος όμως που θα Με αρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και Εγώ μπροστά στον Ουράνιο Πατέρα Μου.] (Κατά Ματθαίον 10,32-33 και Κατά Λουκάν 12,8)
Ος ου λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. [Όποιος δεν παίρνει σταθερή την απόφαση να υποστεί κάθε ταλαιπωρία και σταυρικό ακόμη θάνατο για την πίστη του σε Μένα και δεν Με ακολουθεί ως αρχηγό και υπόδειγμά του, δεν είναι άξιος για Μένα.] (ΚατάΜατθαίον 10,38)
Μακάριος έστιν ος εάν μη σκανδαλισθή εν εμοί. [Μακάριος είναι εκείνος, που δεν θα σκανδαλιστεί και δεν θα κλονιστεί στην πίστη του προς Εμένα.] (ΚατάΜατθαίον 11,6)
Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω, μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται. [Εάν έχετε πίστη σαν το μικρό σπόρο του σιναπιού, θα πείτε στο βουνό τούτο· πήγαινε από εδώ εκεί και εκείνο θα πηγαίνει.] (Κατά Ματθαίον 17,20)
Αμήν λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν και μη διακριθήτε, καν τω όρει τούτω είπητε, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, γενήσεται. [Σας διαβεβαιώνω, ότι εάν έχετε ακλόνητη πίστη και δεν αμφιβάλλετε στην δύναμη του Θεού και αν πείτε στο όρος τούτο: ”Σήκω και πέσε στην θάλασσα”, θα γίνει.] (ΚατάΜατθαίον 21,21)
Ούτος ο λαός τοις χείλεσί με τιμά, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμού. [Αυτός ο λαός με τιμά μόνο με τα χείλη, ενώ η καρδιά τους απέχει πολύ από Εμένα.] (ΚατάΜάρκον 7,6)
Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι. [Όλα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα.] (ΚατάΜάρκον 9,23)
Αμήν γαρ λέγω υμίν ότι ος αν είπη τω όρει τούτω, άρθητι και βλήθητι εις την θάλασσαν, και μη διακριθή εν τη καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι α λέγει γίνεται, έσται αυτώ ο εάν είπη. [Διότι σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που έχει τέτοια πίστη και θα πει στο βουνό τούτο: ”σήκω και πέσε στην θάλασσα” και εφόσον δεν θα αισθανθεί καμμία αμφιβολία στην καρδιά του, αλλά θα πιστέψει, ότι όσα στη δόξα του Θεού λέει γίνονται, θα δει, ότι θα γίνει αυτό που θα πει.] (Κατά Μάρκον 11,23)
Oς γαρ εάν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους, τούτον ο υιός του ανθρώπου επαισχυνθήσεται όταν έλθη εν τη δόξα αυτού και του πατρός και των αγίων αγγέλων. [Διότι, όποιος ντραπεί Εμένα και τους λόγους Μου, φοβούμενος εμπαιγμούς και περιφρονήσεις εκ μέρους των ανθρώπων, αυτόν θα ντραπή και ο Υιός του ανθρώπου να τον ονομάσει δικόν Του και θα τον αποκυρύξει, όταν με όλην Του την δόξα και με την δόξα του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων έρθει ως Κριτής όλων.] (ΚατάΛουκάν 9,26)
Ει τις έρχεται προς με και ου μισεί τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχήν, ου δύναταί μου μαθητής είναι. [Εάν κανείς έρχεται προς Εμένα, για να γίνει οπαδός μου, και δεν απαρνείται τον πατέρα του και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τις αδελφές, εφ’ όσον αυτοί του είναι πρόσκομμα στην νέαν ζωή του και δεν απαρνείται και την ζωήν του, όταν η ανάγκη επιβάλλει να την θυσιάσει, αυτός δεν μπορεί να είναι μαθητής μου.] (Κατά Λουκάν 14,26)
Ουδείς δύναται ελθείν προς με, εάν μη η δεδομένον αυτώ εκ του πατρός μου. [Κανείς δεν μπορεί να έρθει σε Εμένα και να με ακολουθήσει με πίστη, εάν δεν του έχει δοθεί αυτό το χάρισμα από τον Πατέρα Μου.] (ΚατάΙωάννην 6,65)
Εάν γαρ μη πιστεύσητε ότι εγώ είμι, αποθανείσθε εν ταις αμαρτίαις υμών. [Εάν δεν πιστέψετε, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο αληθινός και μοναδικός Σωτήρας, θα πεθάνετε βυθισμένοι στις αμαρτίες σας.] (Κατά Ιωάννην 8,24)

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.