Ανοικτή επιστολή προς τους Επισκόπους δημοσιεύει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ορθοδόξων λαϊκών «Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης» και στην οποία θέτει σειρά ερωτημάτων για θέματα της επικαιρότητας.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

Πτολεμαιδα 11/4/2016

Σεβασμιώτατοι,
Σήμερα και ο τελευταίος πιστός αναρωτιέται πως οι Επίσκοποι συμπορεύεστε, σιωπάτε άλλα και υποστηρίζετε, πρόσωπα -εκκλησιαστικά και μη- που διαστρέφουν την Πίστη, αθετούν και λοιδορούν την Ορθόδοξη διδασκαλία.
Η αφωνία, η αδιαφορία και ενίοτε οι κούφιοι νεολογισμοί με τους οποίους προσπαθείτε να δικαιολογήσετε την επέλαση της διαλυτικής θύελλας του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Οικουμενισμού, καταδεικνύουν στα μάτια του ευσεβούς λαού, ότι επιλέξατε να είστε φίλοι με τους εχθρούς του βασιλέως Χριστού.[1] «Βλέπετε τον κλέφτη και μαζί του συντροφιάζετε και με τον μοιχό έχετε δο-σοληψίες». [2] «Της ευσεβείας τα δόγματα έχουν ανατραπεί, της Εκκλησίας οι θεσμοί έχουν συγ-χηθεί. Οι φιλοδοξίες των μη φοβούμενων τον Κύριο εισπήδησαν στα υψηλά αξιώ-ματα …έχει αμαυρωθεί η ακρίβεια των κανόνων.…οι λαοί μένουν ανουθέτητοι, οι εκκλησιαστικοί ηγέτες δεν έχουν το θάρρος να εκφραστούν, γιατί αφού απέ-κτησαν την εξουσία μέσω ανθρώπων, είναι δούλοι αυτών που τους έκαναν την χάρη». [3]

Όλοι εσείς οι Επίσκοποι εργάζεστε σιωπηλά και συστηματικά για την διά-σπαση και το νέο σχίσμα της Εκκλησίας με το να υποθάλπετε και να συμπορεύ-εστε με κακοδοξιες, και με το να τιμάτε τους εργάτες των κακοδοξιών που περι-φέρονται με κόδιον προβάτου. Όμως : «Ουχ υπό των αιρετικών διατέτμηται μόνον [η Εκκλησία], αλλά και υπό των τα αυτά φρονείν αλλήλοις λεγόντων διασπάται».[4] Συμβάλλετε στην διάδοση της νοθείας της Πίστης για την οποία ο Κύριος και οι άγιοι μαρτύρησαν. Τιμάτε σαν αγγέλους ανθρώπους που με λόγια και έργα περιφρονούν «γυμνή κεφαλή» την διδασκαλία των Αποστόλων, των Αγίων Συνόδων και των Αγίων Πατέρων. Αναπαύεστε στη χλιαρή μεσότητα μεταξύ Θεού και Βαάλ.[5] Ο Πατριάρχης Κ/πόλεως κ. Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ -σε Φανάρι και Ελλάδα- αρνούνται τον Χριστό μέσω του διαθρησκειακού και διαχριστιανικού Οικουμενισμού. Δεν αντιδράτε. Λέτε: «Καλά περνάμε και στην Αίγυπτο».[6]

Ξεχάσατε ότι: «Τα μη μετ΄ ευσεβών δογμάτων τελούμενα ου προσ-δέχεται ο θεός»; [7] «Ούτε οι προσευχές, ούτε οι ελεημοσύνες, ούτε οι Λειτουργίες, ούτε άλλη αρετή είναι αποδεκτή από τον Θεό αν ο άνθρωπος έχει λαθεμένες αντιλήψεις για τον Θεό».[8] Ο κ.Βαρθολομαίος -και οι περι αυτού- έχουν ακλόνητα λάνθασμένες αντιλήψεις για τον Θεό και θα έπρεπε όχι μόνο να γνωρίζετε άλλα και να ελέγχετε, γιατί επικρέμεται πάνω από όλους μας η απειλή της Ζ’ Οικουμενικής Σύνοδου : «Ει τις πάσαν παράδοσιν εκκλησιαστική έγγραφον η άγραφον αθετεί· ανάθεμα”. [9]

Διδάσκει ο Αγ. Γρηγόριος Νύσσης[10] «…Προσέξτε μήπως, ενώ προφασιζό-μαστε την ειρήνη, βρεθούμε να νοσούμε και να κηρύττουμε την αποστασία, η οποία είναι κατά τον θείο Απόστολο πρόδρομος της παρουσίας του Αντιχρίστου.[11] Εμείς οι ευσεβείς μαθητές του Χριστού: «μηδέ γαρ προσώποις τον χριστιανισμόν, αλλ’ αληθεία και ακριβεία πίστεως χαρακτηρίζεσθαι μεμυήμεθα [ δεν μυηθήκαμε στον χριστιανισμό με βάση τα πρόσωπα, αλλά με βάση την αλήθεια και την ακρίβεια της πίστεως]».[12] Προτιμούμε την διάσταση υπέρ της ευσεβείας από την ομόνοια που στηρίζεται στην ασέβεια.[13]

Εδώ και δεκαετίες οι Ορθόδοξοι όπου γης, παρακολουθούμε απορούντες –και πλέον μη ανεχόμενοι- την ψυχρότητα, την σιωπή και την αδιαφορία με την οποία πλοηγείτε το καράβι της Εκκλησίας. «Μέσα στην Εκκλησία κηρύττεται το κίβδηλο παράλληλα με το γνήσιο»[14] και εσείς συντάσσεστε με το κίβδηλο. Σήμερα οι Γραικολατίνοι αυξάνουν στις τάξεις Κληρικών και Μοναχών. Πατριάρχες και επίσκοποι φιλιάζουν μεταξύ τους έτοιμοι να προσχωρήσουν στην αγέλη των παπικών. Αυτοί «οι περί τον Καιάφαν» κατά τον Μ. Αθανάσιο,[15] έλκονται από τον «Δικέρατο γίγα».[16] Αγαπάνε τον παπισμό ως αδελφή Εκκλησία, και αδια-φορούν για το ότι ως καταδικασμένη αίρεση «έχει πατέρα τον διάβολο».[17]

ας απειλείτε να μην πολεμάμε αλλά να σεβόμαστε το ψέμα. Λέτε: «Ας δέσουμε τον δίκαιο, γιατί μας είναι δύσχρηστος»,[18] μια που «η δικαιοσύνη ενοχλεί τους άδικους».[19] Αυτούς τους ηγήτορες που απειλούν με εξορίες και τιμωρίες τους Ορθοδόξους ο Μ.Αθανάσιος τους χαρακτηρίζει «ξένους μεν από τους χριστιανούς, φίλους δε του διαβόλου και των δαιμόνων εκείνου».[20] Φέρατε πάλι το καιρό που: «Εάν τις ομολογήσει Χριστόν αποσυνάγωγος γέννηται».[21] Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς θα σας χαρακτήριζε αθειστές εξαιτίας της αποσιώπησης που επιβάλλετε στις δογματικές διαφορές μας με τους αιρετικούς.[22] Ο σεβασμός στο ψέμα είναι όχι μόνο περιφρόνηση της αλήθειας[23] άλλα κατά τον Μ. Βασίλειο, λογίζεται κοινωνία με την αίρεση, αν κανείς, εφησυχάζει και δεν ελέγχει.[24] Και σε εμάς δεν είναι επιτρεπτό να κοινωνούμε με αμαρτίες άλλων. [25]

Εσείς , «Δικαιούντες τον ασεβή ένεκεν δώρων και το δίκαιον του δικαίου αίροντες»,[26] εξορίζετε κάθε φωνή που ελέγχει τους κακοδόξους. Μοιάζει να είπα-τε: «Ας κληρονομήσουμε για τους εαυτούς μας τον Άγιο τόπο του Θεού».[27] Μετακινήστε αθόρυβα σε μια άλλη εκκλησία μέσω μιάς δικής σας εμπνεύσεως οικονο-μίας που ασκείτε και με την οποία το δόγμα της ευσεβείας παραβλάπτεται. [28] Ίσως να πιστεύετε ότι αφήσαμε την κοσμική ζωή για να πάμε στην Κο-λαση δια άλλης οδού. Δια της οδού της κοινωνίας με τους κακοδόξους, η δια της οδού της σιωπής απέναντι στην προσβολή και νοθεία της Πίστης. Ίσως να πισ-τεύετε ότι θα μείνουμε απαθείς στο να μας υποτάξετε στο νέο Βέκκο, στο νέο Μητροφάνη, στο νέο Καλέκα, και νέο Ακάκιο που νεκραναστήθηκαν και συμπ-τύχθηκαν στο πρόσωπο του κακόδοξου Πρυτάνεως της αίρεσης, που για τις αμαρτίες μας ο Θεός όρισε Πατριάρχη. Ο ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει: «Όχι μόνο αν κάποιοι λένε συνολικά αντίθετα πράγματα που ανατρέπουν τα πάντα, αλλά και το παραμικρό αντίθετο να διδάξουν να είναι αναθεματισμένοι».[29] Τι θα έλεγε τάχα για τον κ.Βαρθολομαίο;

Επειδή λοιπόν, «Αιρετικοί εισιν οι λατίνοι και οι συγκοινωνούντες αυτοίς απόλλυνται…» και «Εφόσον ο Καλέκας είναι με αυτό τον τρόπο και τόσες φορές αποκομμένος από ολόκληρο το πλήρωμα των Ορθοδόξων, είναι κατά συνέπεια αδύνατο να ανήκει στους ευσεβείς, όποιος δεν έχει αποχωρισθεί από αυτόν. Αντιθέτως, όποιος για τους λόγους αυτούς είναι αποχωρισμένος από τον Καλέκα, τότε ανήκει πράγματι στον κατάλογο των Χριστιανών και είναι ενωμένος με τον Θεό κατά την ευσεβή πίστη».[30] Και επειδή, «Είναι αδύνατο κάποιος να επικοινωνεί εκκλησιαστικώς με τον Πατριάρχη [Καλέκα] και να είναι Ορθόδοξος…ενώ αυτός που είναι χωρισμένος από αυτόν είναι ενωμένος με την ευσεβή πίστη»,[31] δεν σας εμπιστευομαστε πλέον.
«Ο πιστεύων, αγαπά τους ορθώς πιστεύοντας τω Κυρίω, τους δε μη ούτως έχοντας αποστρέφεται και ουκ ανέχεται τούτων, αλλ΄εκδιώκει».[32] Αυτά που μας δίδαξαν οι Άγιοι δεν μας φαίνονται ασήμαντα.[33]

Σας καλούμε να δηλώσετε επισήμως και δημοσίως ότι θα διακόψετε την εκκλησιαστική κοινωνία με τους υπερασπιστές των πολύχρωμων αιρέσεων του Οικουμενισμού και τους εραστές του δικέρατου τέρατος Πάπα, ειδικά αν στην προσεχή Σύνοδο της Κρήτης οριστούν αντιορθόδοξες αποφάσεις. Σε περίπτωση που δεν το πράξετε θα σας θεωρούμε στο εξής ψευδοδιδασκάλους που σχίζουν την Εκκλησία και αταλάντευτα συμπορεύονται με τους κακοδόξους. Εσείς δείχνετε ότι : «..εκτραπέντες της οδού της αληθείας και της οδηγίας των Αγίων βούλεσθε τέμνειν εαυτοίς οδόν [θέλετε να χαράξετε δικό σας δρόμο] κατά τα θελήματα ημών τα πονηρά».[34] Ως: «.. υπερόπτες δεν ακολουθείτε τους νόμους αλλά επινοείτε δικό σας δρόμο δικαιοσύνης κι ευσεβείας».[35] «Κακοί ερμη-νευτές.[36] Θεατριζόμενοι ότι ασκείτε υψηλή διάκριση δεν μάχεστε πλέον για την προστασία της Πίστης και με την σιωπή και τις θέσεις σας γίνεστε «δικηγόροι της αιρέσεως»,[37] και «διαμορφώνετε την αλήθεια ανάλογα σε ποιόν απευθύνεστε» .[38] Αντί λοιπόν να απαιτείτε να σιωπήσουμε και να μας απειλείτε, σας κα-λούμε να απολογηθείτε εσείς για την αντιορθόδοξη στάση σας και τον ύποπτο ρόλο σας. Κρίνετε «…τον άδικο ως δίκαιο και τον δίκαιο ως άδικο» και «γίνεστε σιχαμερόί για τον Θεό».[39] «Τι προσδοκάτε πηγαίνοντας στην Αίγυπτο, να πιείτε νερό απ΄ τον Νείλο; Και τι προσδοκάτε πηγαίνοντας στην Ασσυρία να πιείτε νερό απ΄ τον Ευφράτη; Η ίδια σας ασέβεια θα σας τιμωρήσει κι η απομάκρυνσή σας από εμένα θα σας καταδικάσει. Θα μάθετε και θα δείτε πόσο κακό και πικρό είναι τον Κύριο να εγκαταλείπεις, τον Θεό σου, και πιά να μην τον σέβεσαι. Εγώ ο Κύριος του σύμπαντός σου το λέω».[40] «Αδιάφορο με αφήνει το λιβάνι που μου φέρνετε… τα ολοκαυτώματά σας δεν είναι δεκτά και οι θυσίες σας δεν μου είναι ευχάριστες».[41]

Προσκυνάτε σαν νέο είδωλο την υπακοή και την ενότητα. Όμως «Δεν είναι παντού η ομόνοια καλό πράγμα, γιατί και οι ληστές συμφωνούν μεταξύ τους».[42] «Όταν πάντες ομοίως πιστεύομεν τότε ενότις εστίν».[43] Οι Πατέρες μας δίδαξαν ότι «Η Αλήθεια είναι το παιδίον που ο Ηρώδης ζητάει να φονεύσει».[44] Πρώτα προσβάλεται η κοινή πίστη –η Αλήθεια- και μετά πλήτετται η κοινωνία. Αν εσείς αποφασίσατε να ακολουθήσετε τον Ηρώδη, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε εσάς. Πάψτε να επιλέγετε να ανήκετε: «το μεν σχήματι τοις σωζωμένοις ,το δε πράγματι εν τοις κατακεκριμένοις»,[45] γιατί : «Αλλοίμονο σε όσους μολύνουν την Αγία Πίστη με αιρέσεις η συγκαταβαίνουν στους αιρετικούς» .[46] Εμείς θα ακολουθήσουμε τον Μ.Βασίλειο: «Ούτε για λίγη ώρα δεν δεχόμαστε σχέση με αυτούς που κουτσαίνουν στην πίστη» … «ακόμα κι αν αυτοί μας φαίνονται πολύ γνήσιοι και επίσημοι, εμείς πρέπει να τους σιχαινόμαστε όσοι αγαπάμε τον Κύριο».[47] «…ποιος θα μπορέσει να μας σώσει κατά την ημέρα της Κρίσεως, αν σιωπήσουμε, η ποια απολογία θα βρούμε αφού τηρήσαμε τόσο μακροχρόνια σιωπή απέναντι στους δυσεβείς λόγους σου εναντίον Του;» … «Όταν αδικείται η πίστις προς τον Θεό, ας παύσει ο σεβασμός προς τους γονείς ως αβάσιμος και επισφαλής, ας μένει δε αργός ο νόμος της φιλοστοργίας προς τα τέκνα και τους αδερφούς. Ας είναι τότε λοιπόν για τους ευσεβείς τιμιώτερος ο θάνατος από την ζωή».[48] Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει : «Όταν οι Θείοι νόμοι υβρίζονται και εμείς διατελούμε εν σιγή και αδιαφορία, τότε, η κόλαση μας περιμένει»,[49]

Για μας: «ο αγών δεν είναι πλέον στα λόγια, αλλά στα έργα. Ούτε είναι και-ρος για ρητά και έγγραφες αποδείξεις τι θα ωφελούσαν άλλωστε σε τέτοιους διεφθαρμένους κριτές;»[50] «Για να μη χαθούν στις μέρες μας όσα διατηρήθηκαν από τους Ορθοδόξους από την αρχή μέχρι σήμερα και για να μη ζητηθούν από εμάς όσα μας εμπιστεύτηκαν οι Άγιοι πατέρες, [θα] κινηθούμε διότι είμαστε “Διαχειρισταί των μυστηρίων του Θεού”[51] που « τα αρπάζουν ασεβείς και ξένοι».[52] Η σκιά του Εωσφόρου θα σκιάσει μεσοκαλόκαιρα την Κρήτη. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να μείνετε στο φως της Αλήθειας και να διαλέξετε οριστικά σε ποια ποίμνη θέλετε να είστε ποιμήν, στη ποίμνη των αμνών η των ερίφων.

Ο προσωρινός πρόεδρος
Ι.Ρίζος
[email protected]

[1] Εκλογαί και Απανθίσματα, Λόγος Α΄,σ.51, εκδ.μοναχού Βικτ.Ματθαίου 1973
[2] Ψαλμ.μθ΄19
[3] Ε.Π.Ε 3.παρ.2
[4] Μεγάλου Βασιλείου, Επιστολή προς Μέγα Αθανάσιο, P.G. 32, 425
[5] Γ΄Βασ.18,21
[6] Αριθ.ια΄18.
[7] Αγ.Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Κατηχήσεις 4.2
[8] Αγ.Ιωάννου Δαμασκηνού ,Ιερά Παράλληλα, από το Βασιλειανό Ταμείον εκδ.Φωτοδότες
[9] Πρακτικά Σπ. Μήλια σ.805,825,878,879
[10] Αγίου Γρηγορίου Νύσσης, P.G.47-725. Όμοιο Μ. Βασιλείου P.G.31-1192
[11] Β΄Θεσ.β΄,34
[12] Αναίρεσις γράμματος Ιγνατίου Αντιοχείας, ΕΠΕ 3, 606 -Γρηγορίου του Παλαμά Συγγράμματα 2, 627, 10
[13] Γρηγορίου Θεολόγου Λόγος 6, 11 ,Ειρηνικός 1
[14] Μ. Βασιλείου, Επιστολή 92, Προς Ιταλούς και Γάλλους Επισκόπους.
[15] Ε.Π.Ε 4,19
[16]Αγ. Νικοδήμου Αγιορείτου, Πηδάλιον,σ.98,98, υποσ.1, Αθήνα 1886
[17] Μ. Αθανασίου, Προς Επισκόπους Αιγύπτου και Λιβύης, Ε.Π.Ε 10
[18] Ησ.γ΄10
[19] Μ. Βασίλειος, από Π. Τρεμπέλα Υπόμνημα στον Ησαΐα σελ.55 εκδ.ΣΩΤΗΡ
[20] Ε.Π.Ε 10,κεφ.5
[21] Λουκ.θ΄22
[22] Γρηγ. Παλαμά, Συγγράμματα, εκδ. Π. Χρήστου, Θεσ/κη 1966, σελ. 483, στ. 23.
[23] Νεομάρτ. Δανιήλ Σισόεβ «Να λάμπεις σαν αστέρι» σ.23. εκδ. Ορθ. Κυψέλη
[24] Μ. Βασιλείου, Περί βαπτίσματος, Λόγος δεύτερος, ερώτησις Θ΄
[25] Α Τιμ.ε΄22
[26] Ησ.γ΄16-24
[27] Ψαλμ.82,13
[28]Άγιος Ευλόγιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Παναγόπουλος Δημ. Εις έναντι μυρίων, σελ.121
[29] Ιωάννου Χρυσοστόμου., Ερμηνεία εις την Προς Γαλάτας.
[30]Άγιος Μελέτιος Γαλησιώτης, ΕΠΕ 3, 692, Αναίρεσις εξηγήσεως τόμου Καλέκα
[31] Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Ο.α.
[32] Συμεών του Νέου Θεολόγου, Λόγος έκτος, Περί μη θαρρείν μόνη τη πίστη… Μαργαρίται, σ.260 εκδ. Ρηγόπουλος.
[33] Ι.Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε 8, 328
[34] Αββάς Ζωσιμάς, Μέγα Γεροντικό, Ι. Η. Γεννήσεως Θεοτόκου,1994,τ.Α΄,σ.180

[35] Μ. Βασιλείου, Όροι κατ΄επιτομήν, ερωτ.56
[36] Χαρακτηρισμοί του Μ. Κωνσταντίνου, για κακοδόξους, Ε.Π.Ε 9, 40,1.
[37] Ε.Π.Ε 10,κεφ.7,2
[38] Μαρκ.ιβ΄14
[39] Ησ. ιζ΄,15
[40] Ιερεμ.β΄18. Οι Ισραηλίτες προσδοκούσαν βοήθεια από τους Αιγυπτίους και μετά από τους Ασσυρίους που ήταν ειδωλολάτρες. Άφησαν δηλαδή την ελπίδα τους από τον αληθινό Θεό και ζήτησαν βοήθεια από τους εχθρούς του Θεού.
[41] Ιερεμ.στ΄20-21
[42] Ι. Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον,ΙΕ΄,Ε.Π.Ε 10,492
[43] Ε.Π.Ε 20,σελ.696-698
[44] Μ. Αθανάσιος, Ε.Π.Ε 10, κεφ.20
[45] Μ.Βασιλείου, Λόγω ασκητικώ εν ω παραίνεσις περί αποταγής βίου…
[46] Αγ. Εφραίμ ο Σύρος, Λόγος Εις την δευτέραν παρουσίαν του Χριστού.
[47] Μ. Βασιλείου, Κεφάλαια των Όρων κατ’ Επιτομήν, ερώτ. ριδ΄.
[48] Επιστολή ιζ΄P.G.77,105C-108A
[49] Joannes ChrysostomusScr. Eccl.,De Babyla contra Julianum et gentiles(2062:373)“ Critical edition of, and introduction to, St. John Chrysostom’s “De sanctoBabyla, contra Iulianum et gentiles” ”, Ed. Schatkin,M., 1967;Diss.Fordham.Sect51,ln18
[50] Άγιος Μάρκος,Οι αγώνες των μοναχών υπέρ της Ορθοδοξίας, Ι. Μ. Οσ. Γρηγορίου Αγ. Όρους, σελ. 297
[51] Α΄Κορ.4,1
[52] Μ. Αθανασίου, Εγκύκλιος επιστολή, Ε.Π.Ε 9,κεφ.1,4

Νταλιάρης Γιώργος

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.