Ω Κύριε και Θεέ μου, την σήμερον στέκομαι καταδικασμένος έμπροσθεν εις το άγιόν σου πρόσωπον, και ομολογώ την αναξιότητα και αδυναμία μου, και την ακαταστασία και μεγάλη πτωχεία μου.

Δια τούτο, βρύσις γλυκύτατη, και πέλαγος της ελεημοσύνης, παρακαλώ σε να άνοιξης τους καταρράκτας του ουρανού, και να βρέξης και εις εμέ την καλοσύνη της ευσπλαχνίας σου, δια να ημπορέσω να βγάλω δάκρυα, να κλαύσω και να ξεπλύνω και να λαμπρύνω την ψυχή μου από τας βρωμεράς μου αμαρτίας, με μίαν αληθινή και στερεά μετάνοια.

Εις τούτο βάνω μεσίτη τον Πρόδρομο σου και βαπτιστή Ιωάννη, να σε παρακάλεση να μοί δώσης την χάριν, λέγωντας προς αυτόν. Ω διδάσκαλε της μετανοίας, λύχνε λαμπρότατε του μεγάλου Ηλίου, του δεδοξασμένου Χριστού, δέξαι την έλεεινήν μου παράκλησιν.

Ω μεγαλώτατε προφήτα (καθώς αυτός ο Χριστός ο Υιός του Θεού σε ονόμασε εις το Ευαγγέλιο του), όπου έλυσες τα στειρωτικά δεσμά των γονέων σου, όπου φανέρωσες τον Δεσπότη Χριστό εις τον λαό, όπου τον βάπτισες εις τον Ιορδάνη, όπου είδες σχιζομένους τους ουρανούς, όπου ήκουσες την πατρική φωνή

Η συνέχεια στο άρθρο Προσευχή στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-2)
 1. ΕΥΤΥΧΙΑ 3 χρόνια πριν

  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  ΕΥΤΥΧΙΑ
  ΜΙΧΑΗΛ
  ΟΛΥΜΠΙΑ
  ΜΙΧΑΕΛΑ
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΑπάντησηΆκυρο

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.