Φέρνει αγαλίασση, χαρά και ειρήνη στις ψυχές που τη χρησιμοποιούν. Η πιο δυνατή προσευχή με παρρησία στον Θεό. Όπως διδάσκουν παλαιοί γέροντες του Αγίου Όρους κι ο γέροντας Παϊσιος, το ψαλτήρι του Δαυϊδ, αποτελεί πανίσχυρο όπλο κατά οποιουδήποτε κακού.

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ: Η προσευχή που φέρνει αγαλίασση, χαρά και ειρήνη στις ψυχές – Παραθέτουμε λοιπόν έναν εκ των ισχυρών ψαλμών, κάθε πρωϊ όταν λέγεται αυτός ο ψαλμός δεν πλησιάζει τίποτα κακό, σύμφωνα με άγιους πατέρες.

Ψαλμός ΞΘ’ (69)

Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντές μοι: Εύγε, εύγε.

Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί Σοί, πάντες οι ζητούντες σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, και ρύστης μου ει Συ, κύριε, μη χρονίσης.

Φέρνει αγαλίασση, χαρά και ειρήνη στις ψυχές που τη χρησιμοποιούν. Η πιο δυνατή προσευχή με παρρησία στον Θεό.

Όπως διδάσκουν παλαιοί γέροντες του Αγίου Όρους κι ο γέροντας Παϊσιος, το ψαλτήρι του Δαυϊδ, αποτελεί πανίσχυρο όπλο κατά οποιουδήποτε κακού.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κύριε, δῶσε τήν εἰρήνη σου στόν λαό σου. Κύριε δῶσε στούς δούλους σου τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, γιά νά θερμαίνει τίς ψυχές τους μέ τήν ἀγάπη σου καί νά τούς ὁδηγεῖ σ’ ὅλη τήν ἀλήθεια καί σέ Κύριε, κάνε να περιβάλλει ἡ εἰρήνη σου ὅλο τόν κόσμο, πού τόν ἀγάπησες τόσο πολύ καί ἔδωσες τόν μονογενή σου Υἱό, γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος δι’αὐτοῦ.

Ὑπόταξε στό εἰρηνικό σου θέλημα ὅλα τά βάρβαρα ἔθνη, ὅσα ἀγαποῦν τούς πολέμους. Θεμελίωσε εἰρηνική τή διαβίωση μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς.

Πανάγαθε Κύριε, δῶσε τους τή χάρη σου, ὥστε μέ τή δική σου εἰρήνη καί ἀγάπη νά γνωρίσουν καί νά ἀγαπήσουν Ἐσένα. ΑΜΗΝ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.