Η Ιερά Μονή Ποτσάεφ είναι ευλογημένη από την παρουσία της Παναγίας και με μια άλλη εικόνα, της «Παναγίας του Πέλματος». Ονομάστηκε έτσι σε ανάμνηση του θαύματος της εμφάνισης της Παναγίας στο Ποτσάεφ το 1240 και για επιβεβαίωση του θαύματος πάτησε σ’ έναν βράχο, αφήνοντας το ίχνος του πέλματός της πού φαίνεται μέχρι σήμερα. Χάρη του θαύματος αυτού ή εικόνα πού αγιογραφήθηκε, ονομάστηκε «Παναγία του Πέλματος».

Προσευχή στην Παναγία του πέλματος

Παναγία Παρθένε, Δέσποινα Θεοτόκε!
Σ’ ευχαριστώ εξ όλης καρδίας μου, διότι καταξίωσες εμένα τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλο Σου να παραστώ εδώ και να προσκυνήσω το όρος το άγιό Σου.
’Ώ, πόσα αγαθά καταξιώθηκα εγώ ό πολύ αμαρτωλός να λάβω από την ευσπλαχνία Σου!
Βλέπω Πάναγνε και τρέμω, παραλύει το πνεύμα μου όταν ατενίζω με τά μάτια μου την ιαματική αυτή πηγή της χάριτός Σου, πού φανέρωνε άνέκαθεν άρρητα το ίχνος του άγιου Σου πέλματος.

Προσκυνώντας ευλαβώς τον τόπο όπου ακούμπησαν τά πόδια Σου, ικετεύω Εσένα, την ευλογημένη ελπίδα και σωτηρία τών ψυχών και τών σωμάτων μας καθάρισέ με, με τά ιαματικά ύδατα Σου από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος θεράπευσε πάντα τά πάθη της καρδιάς μου με τά χαριτωμένα νάματά Σου, ίασε όλες τις ασθένειες του σώματός μου με σταγόνες από την άείρρυτη πηγή Σου, για να σε υμνήσω πανευφροσύνως:

Χαίρε. πηγή άφατης χαράς και καλοσύνης άρρητης χαίρε επιθυμιών ακαθάρτων ή καταπόντιση- χαίρε, πάντων τών λογισμών ή άπόλουση χαίρε, νάμα φωτοειδέστατο εξ όρους κατασκίου δασέος την χάριν τών ιαμάτων διαχέουσα εις ιασιν τών πιστών χαίρε δρόσος ουράνια, άνωθεν τούς κρουνούς της σοφίας τούς διψώντας την αληθινή γνώση παρέχουσα χαίρε, ό έπαινος του Ποτσάεφ σώζε όλους εμάς τούς προσευχομένους σ’ Εσένα, την ελπίδα και παρηγοριά μας.

Εικόνες της Παναγίας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-5)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.