Όταν προσεύχεσαι για όσους σε εχθρεύονται.

Ο Αββάς Ζήνων είπε: «Αυτός που θέλει να ακούση αμέσως ο Θεός την προσευχήν του, μόλις θα υψώση τας χείρας του προς ικεσίαν, πρέπει πρώτον, με όλην του την ψυχήν, να προσευχηθή διά τους εχθρούς του. Τότε μόνον, εάν και αυτός παρακαλέση διά κάτι τον Θεόν, θα εισακουσθή».

(Ευεργετινός, τόμος Δ’, Υπόθεσις Δ’, 5, 294)

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.