Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας. Επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας υποχρεούνται για τον μήνα Νοέμβριο να εφαρμόσουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζόμενούς τους σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα σε ποσοστό 50% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων.

Για την ορθή τήρηση της περίπτωσης Α, οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της παρούσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης να προαναγγείλουν στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία του 50% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το έντυπο 4.1 “Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου”.

Σε κάθε περίπτωση παράβασης της συγκεκριμένης υποχρέωσης της περίπτωσης Β, επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας.

Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν ή έχουν υποκαταστήματα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας προσαρμόζεται υποχρεωτικά για τον μήνα Νοέμβριο κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 88/1999, καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας.

Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών”.

Με την εισαγωγή “μόλις υπέγραψα την υπουργική απόφαση για την τηλεργασία σε ποσοστό 50% των εργαζομένων σε όλη την Επικράτεια” ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε στην Ολομέλεια της Βουλής τα βασικά σημεία αυτής, ενώ επισήμανε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική απόφαση η οποία θα ισχύσει από αύριο. Οι αλλαγές στο ωράριο και η αύξηση του ποσοστού εργαζόμενων εξ αποστάσεων εντάσσεται στα μέτρα κατά του κορονοϊού.

Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός, από αύριο το πρωί σε όλη την επικράτεια είναι υποχρεωτική η τηλεργασία στο 50% όσων μπορούν να την ασκήσουν. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες πρέπει εντός 24ωρου να προαναγγείλουν στο σύστημα Εργάνη την εξ αποστάσεως εργασία στο σχετικό έντυπο. Το πρόστιμο για όσους δεν το κάνουν ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Παράλληλα, το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε περιφερειακή ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται υποχρεωτικά για το μήνα Νοέμβριο κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.