ΥΕΘΑ: Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος απάντησε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση που κατέθεσαν βουλευτές με θέμα.

«Αδικίες στους κανόνες μοριοδότησης μεταθέσεων του Στρατού Ξηράς και αυξανόμενες επιστροφές αποστράτων σε θέσεις που στερούνται οι ενεργεία αξιωματικοί». Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ρυθμίζεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο εξασφαλίζει το αδιάβλητο και την αντικειμενικότητα στις μεταθέσεις.

Μάλιστα, στο πλαίσιο των παραπάνω και σύμφωνα με την δέσμευση της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), εκδόθηκε ήδη η νέα Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία Φ.411/12/362832/Σ.8977/08-12-2021 (Β΄5700), για τη μοριοδότηση των στελεχών, ικανοποιώντας αιτήματα τα οποία είχαν διατυπωθεί, αλλά και διορθώνοντας σφάλματα ή παραλείψεις τα οποία διαπιστώθηκαν προϊόντος του χρόνου και των συνθηκών.

Η μοριοδότηση των μεταθέσεων
Η διαφοροποίηση μοριοδότησης των θέσεων σε ορισμένες Υπηρεσίες στη Φρουρά της Αττικής, μεταξύ των οποίων και οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, έγκειται στα ιδιαίτερα καθήκοντα αυξημένης ευθύνης και επιτελικών διεργασιών που συνυφαίνονται με το ανελαστικά επιβαρυμένο ωράριο εργασίας.

Σχετικά με την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Μεταθέσεων να παρακάμπτει τη μοριοδότηση και τα θεσμοθετημένα αξιολογικά κριτήρια στις μεταθέσεις εξωτερικού, αυτό δεν ισχύει καθόσον, δυνάμει του άρθρου 3, παρ 1(ζ) της παραπάνω μνημονευθείσας Υπουργικής Απόφασης, η μοναδική περίπτωση υπερκέρασης κριτηρίων από τα Συμβούλια Μεταθέσεων είναι αυτή της αδυναμίας επιλογής προσωπικού που πληροί τις προϋποθέσεις κάλυψης της εκάστοτε θέσης εξωτερικού, και μάλιστα περιορίζεται μόνο στα κριτήρια χρονικών περιορισμών, ήτοι να μην έχει παρέλθει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών από τον επαναπατρισμό του στελέχους λόγω προηγούμενης μετάθεσης στο εξωτερικό ή η συνολική διάρκεια παραμονής του στελέχους στο εξωτερικό, συγκεκριμένα δε για εκπαίδευση, τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση, να μην ξεπερνά τους ογδόντα μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος μοριοδότησης των θέσεων ανά Κλάδο της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, αποτέλεσε αντικείμενο ενδελεχούς επεξεργασίας και συντονισμένης διαβούλευσης με τις οικείες Υπηρεσίες των Γενικών Επιτελείων. Περαιτέρω, η μοριοδότηση στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας δεν πραγματοποιείται ανά γεωγραφική περιοχή αλλά σύμφωνα με την επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε Μονάδας. Επιπλέον, η μοριοδότηση αυτή ποικίλει αναλόγως της ειδικότητας και της εξειδίκευσης κάθε στελέχους. Πάντως, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί τόσο από τις Μονάδες – Υπηρεσίες, όσο και από τα ίδια τα στελέχη κατά καιρούς.

Οι απόστρατοι Αξιωματικοί και οι θέσεις ευθύνης
Οι ανακλήσεις αποστράτων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων στην ενέργεια περιορίζονται σε εξαιρετικά μικρό αριθμό περιπτώσεων και αποφασίζονται, είτε με όσα προβλέπονται στους οικείους Πίνακες Οργάνωσης Υπηρεσιών ή Προεδρικά Διατάγματα, είτε υπό το πρίσμα κάλυψης ειδικών αναγκών και συγκεκριμένα, για τη στελέχωση θέσεων που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία κυρίως στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, με την πρακτική αυτή να ακολουθείται διαχρονικά, μηδέ και του προσφάτου παρελθόντος εξαιρουμένου. Επίσης, ανακλήσεις εν αποστρατεία στελεχών στην ενέργεια πραγματοποιούνται και για λόγους υγείας.

Περαιτέρω, αναλυτικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν να αποδεσμευθούν μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον αυτά αφορούν στην οργάνωση, δομή, διάταξη και σύνθεση των Ενόπλων Δυνάμεων και κατά τα καθοριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (Α΄112) συνιστούν στοιχεία που οποιαδήποτε δημοσίευσή τους, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας, ενώ παράλληλα για τους ανακληθέντες για λόγους υγείας υφίστανται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για τα Γενικά Επιτελεία η οποία, για ένα έκαστο εξ αυτών, αναλύεται όπως παρακάτω:

ΓΕΕΘΑ, 32.050€ για το έτος 2021 και 48.075€ για το έτος 2022.
ΓΕΣ, 178.535,88€ για το έτος 2021 και 706.092,36€ για το έτος 2022.
ΓΕΝ, 368.866,01€ για το έτος 2021 και 453.326,10€ για το έτος 2022.
ΓΕΑ, 558.183,66€ για το έτος 2021 και 54.746,72€ για τον Ιανουάριο 2022

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.