Δείτε το βίντεο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Τη χειροθεσία σε Μέγα Αρχιδιάκονο του μέχρι σήμερα Δευτερεύοντος των Πατριαρχικών Διακόνων Θεοδώρου Μεϊμάρη τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, το Σάββατο, 21 Οκτωβρίου, αμέσως μετά τον εσπερινό κατά τον οποίο χοροστάτησε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Απευθυνόμενος στο νέο Μ. Αρχιδιάκονό του ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε την αφοσίωση και αυταπάρνηση που αυτός επέδειξε κατά τη διακονία του στην Πατριαρχική Αυλή, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει ιδιαίτερη μνεία στις πολυεπίπεδες θεολογικές σπουδές του. «Γνωρίζεις καλώς ότι, ως Αρχιδιάκονος, αλλά και ενασχολούμενος με την Θεολογίαν, καλείσαι να προσεγγίζης και να σπουδάζης όχι μόνον τα γεγονότα της ρεούσης καθημερινότητος αλλά και τα προσδοκώμενα, δηλαδή τα μη ορώμενα, τα εσχατολογικά. Καλείσαι να φροντίζης, ώστε η χάριτι του Θεού διακονία σου να είναι καρπός μιας σταυροαναστασίμου ελευθερίας υπέρ των άλλων. […]

Συ ο ίδιος πρέπει πρώτος να σεβασθής τον εαυτόν σου, διακονών εν σοφία και φόβω Θεού, αρνούμενος παν είδος καταχρήσεως ή παραχωρήσεως. Εν άλλαις λέξεσι, να διακονής εις όλην σου την ζωήν σταυρούμενος και μη σταυρών, να υπηρετής το μυστήριον της Εκκλησίας, του οποίου ιερουργός είναι ο ίδιος Θεός, ουχί, βεβαίως, εν τη μορφή της κυριαρχίας επί των ανθρώπων αλλά εν τη διαστάσει της διακονίας, της ταπεινώσεως, ώστε πάντα τα θεία να χωρούν εις τον άνθρωπον και πάντα τα ανθρώπινα να χωρούν εις τον Θεόν. Ιδού διατί το έργον ενός πιστού Αρχιδιακόνου δεν κρίνεται από το μέγεθος ή τας εντυπώσεις τας οποίας προκαλεί, αλλά από την εσωτάτην και μυστηριακήν ποιότητά του, το βάθος της ταπεινώσεως και τον βαθμόν της αφιερώσεως εις την υπηρεσίαν της Μητρός Εκκλησίας και του Πατριάρχου του».

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.