Γράφει η Γερόντισσα Σωφρονία στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE-Ἀγαπητά μου συνάδελφοι καί παιδιά, Νά, ἕνα πρῶτο μάθημα μέ τήν ἔναρξη τοῦ σχολικοοῦ ἔτους: Νά μήν κρίνουμε μέ τήν κατ΄ ὄψιν κρίση. Ἀλλά νά ἐρευνοῦμε, νά ἐξετάζουμε καί πάλι νά τοποθετούμαστε σοφά καί συνετά σέ κάθε θέμα. Αὐτούς τούς ἀνθρώπους μέ Λογική μέ λ κεφαλαῖο θέλουν να δημιουργήσουν τά σχολεία μας κι ὄχι τίς μάζες πού ἄγονται καί φέρονται ἀπό τυχαῖες κρίσεις καί ἐπικρίσεις.

Τό πῶς νιώθει ἕνας ἐκπαιδευτικός μόνο οἱ ἐκπαιδευτικοί μποροῦν νά τό νιώσουν. Καί τό πῶς νιώθει ἕνα παιδί μόνο τά παιδιά μποροῦν νά τό νιώσουν.

Ὁ καθένας μας κουβαλάει ἕναν τεράστιο προσωπικό κόσμο ψυχικό, σωματικό πνευματικό καθώς ἔρχεται στό σχολεῖο.

Ὅταν ὅμως ὅλοι ἐμεῖς ἐκπαιδευτικοί καί παιδιά ἐρχόμαστε στό σχολεῖο ἀφήνουμε τόν προσωπικό μας κόσμο καί ἑνωνόμαστε σέ ἕνα διαφορετικό νέο κόσμο γιά ἕνα κοινό σκοπό: Τή μόρφωση.

Ποιά μόρφωση;;
Ὄχι τή συγκέντρωση τυπικῶν καί παπαγαλισμένων γνώσεων ἀλλά τή μόρφωση πού θά «μεταμορφώσει» τό εἶναι μας καί θά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἔννοια Ἄνθρωπος μέ Α κεφαλαῖο.

Τί εἶναι σχολεῖο;;

Η λέξη προέρχεται από το ελληνικό σχόλη που είχε τη βασική της σημασία απραξία, χρόνος ανάπαυσης, ελεύθερος χρόνος, αργία. Η λέξη πήρε τη δευτερεύουσα σημασία της συζήτησης, με την οποία πέρασε και στη λατινική ως schola, επειδή οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι θεωρούσαν τη συζήτηση ως κατάλληλο τρόπο ώστε να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Επίσης, η λέξη πήρε και την έννοια του χώρου όπου γίνονταν αυτές οι συζητήσεις.

Εἶναι θά ἔλεγα ἕνας χῶρος ὅπου ὅλοι μαζί προσπαθοῦμε νά γίνουμε καλλίτεροι. Ενας χῶρος ὠριμότητας, ἕνας χῶρος συζητησεων, ἐμπειριῶν, ἀποφάσεων …Ἕνας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ἀκόμα θά ἔλεγα…

Ἔναρξη σχολικοῦ ἔτους.

Ἄλλα παιδιά μπαίνουν τώρα στό Λύκειο, ἄλλα βρίσκονται στήν ἀγχωτική εὐθεία τῆς Γ΄ Λυκείου, ἡ ὁποία γιά πολλά ἔχει ξεκινήσει τρία χρόνια πρίν μέ τήν κατάλληλη προετοιμασία. Οἱ καθηγητές οἱ περισσότεροι γιά πολλαπλή χρονιά ἐδῶ μέ ἐμπειρίες ἐπιτυχίες καί ἀποτυχίες στό ἐνεργητικό τους.

Ἡ λέξη καί μόνο ἔναρξη καί ἀρχή διεγείρει μέσα μας τήν ἔννοια τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀλλαγῆς. Ὅλοι σας περιμένετε κάτι ἀπό τή σημερινή μέρα. Μιά ὤθηση γιά νέες ἀποφάσεις, γιά κάτι καινούργιο.

Θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ἀπευθυνθῶ πρῶτα στούς συναδέλφους.

Ἀγαπητοί μου συνάδελφοι,
Ξέρετε ὅτι ἡ διδασκαλία εἶναι τέχνη καί τέχνη χωρίς πάθος, χωρίς διάθεση δέν γίνεται. Θά μοῦ πεῖτε: Δέν ξέρετε πόσα προβλήματα φέρουμε στά σπιτιά σας. Τά ξέρω καί τά καταλαβαίνω.

Ἄν ὅμως ἀφήσετε πίσω τά προβλήματα καί τά κλείσετε στό σπίτι καί ἔρθετε σέ αὐτό τό ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ καί δοθεῖτε μέ πάθος καί διάθεση σέ αὐτό πού κάνετε, νά ξέρετε ὅτι θά γεμίσετε μέ τόση ἐνέργεια, μέ τόση χαρά πού καί τά προβλήματα θά ἀλλάξουν χρῶμα ὅταν γυρίσετε στά σπίτια σας.

Δεῖτε τά παιδιά σάν ΔΙΚΑ ΣΑΣ παιδιά καί κυρίως διδάξετε μέ τό παράδειγμα καί τή ζωή σας. Δῶστε ΓΝΩΣΗ ἀληθινή, ἐξακριβωμένη-ἐπινοῆστε μεθόδους ἀποδοτικές ἀφομοίωσης ἀλλά δῶστε καί ΑΝΘΡΩΠΟ, πατέρα καί μητέρα. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι τά παιδιά ὅσο κι ἄν φαίνονται μεγάλα καί μᾶς ξεπερνοῦν στό ὕψος δέν παύουν νά εἶναι παιδιά. Δῶστε τή στοργή καί τήν ἀγάπη σας καί δῶστε τους παράδειγμα γιά μίμηση.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα ξεκινάει γιά σᾶς ἄλλο ἕνα ταξίδι στή γνώση. Νά θυμᾶστε πάντα πώς αὐτή ἡ εὐκαιρία, αὐτή ἡ δυνατότητα θά σᾶς δώσει τό κλειδί γιά τήν ἐλευθερία στή ζωή. Ἡ ἐκπαίδευση εἶναι μιά ἀναφαίρετη ἀξία πού ἀνοίγει νέους ὀρίζοντες καί σᾶς δίνει φτερά πού δέν μπορεῖ κανείς νά σᾶς τά κόψει.

Ξεκινῆστε μέ διάθεση. Βάλτε στόχους. Μήν ἀπογοητεύεστε μέ τή σκέψη πού σᾶς ὑποβάλλει καθημερινά τό συναίσθημα τοῦ «Δέν μπορῶ» . Μπορεῖτε τά πάντα τά ὑψηλά τά τέλεια φτάνει νά τό θελήσετε… Βάλτε πρόγραμμα ζωῆς καί μπεῖτε στό ὑπέροχο αὐτό ταξίδι τῆς γνώσεως. Ἀφῆστε τά ἄλλα ταξίδια γιά μετά. Θά ὑπάρξει πολύς χρόνος γιά να γίνετε μεγάλοι. Μή θελετε νά ξεφύγετε ἀπό τήν ἀληθινή σας ἡλικία πού σᾶς θέλει ἀποκλειστικά μαθητές καί μόνο.

Ἀγαπῆστε τήν γνώση πού ἔρχεται μέ τήν ἔρευνα κι ὄχι τήν πληροφορία. Ἡ πληροφορία δημιουργεῖ ἀνεγκέφαλες κοινωνίες καί ἀποψιλωμένους πνευματικά ἀνθρώπους.

Κοιτᾶξτε γύρω σας: Τούς καθηγητές, τούς γονεῖς πού μπορεῖ νά μήν εἶναι τέλειοι ὅμως προσπαθοῦν. Προσπαθοῦν καί ἀγωνίζονται γιά σᾶς. Ἀκούγεται κοινότυπο ὅμως κάποτε θά ψάχνουμε ἔστω γιά ἕναν ἄνθρωπο νά μᾶς ἀγαπάει, νά κάνει κάτι γιά μᾶς.

Ἀγαπῆστε τόν καλό ἀνταγωνισμό. Αὐτό θά σᾶς κάνει νά αὐξήσετε δυναμικά τά χαρίσματα πού σᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Καί κυρίως κοιτᾶξτε νά βλέπετε τήν Ἰθάκη. Σκοπός νά φτάσετε σέ αὐτήν. Ἔχοντας τήν Ἰθάκη στό νοῦ ἀλλά καί στήν καρδιά σας δέν θά ξεστρατίσετε σέ ἄλλες δῆθεν προτεραιότητες…

Προσέξτε ἀγαπητά μου παιδιά τούς λογισμούς σας. Κυρίως αὐτούς πού θέλουν ὅλα νά σας τά παρουσιάζουν μαῦρα καί ἀπελπιστικά. Δέν ἰσχύει ὁ πλασματικός κόσμος τῶν λογισμῶν, ἀλλά ὑπόσταση ἔχει ἡ πραγματική δυνατότητα πού ἔχετε τώρα μπροστά σας: Τό στάδιο τοῦ Λυκείου τοῦ προπαρασκευαστικοῦ γιά τήν εἴσοδο σας στό Πανεπιστήμιο.
Χαμογελᾶτε καί παραμείνετε παιδιά.

Τά παιδιά ἔχουν ἕνα στόχο: Τή μελέτη !!!
Χωρίς ἄγχος, χωρίς ἐκνευρισμό μέ ἐμπιστοσύνη στό Θεό.

Μάθετε νά μιλᾶτε στόν Θεό. Φτάσαμε στό σημεῖο νά δεχόμαστε κάθε περίεργη ξενόφερτη και μή συνήθεια ἀλλά ἀκόμα καί ἡ ἀναφορά στό Θεό θεωρεῖται κάτι τό μή ἐπιτρεπτό στήν ἐποχή μας! Κάτι τό ὀπισθοδρομικό.

Καί ὅταν οἱ κίνδυνοι καί οἱ συμφορές μᾶς κυκλώνουν τότε ἀνατρέχουμε σέ Ἐκεῖνον τόν ξεχασμένο Θεό…
Ἰδού ὁ παραλογισμός τῆς κακῶς ἐννοουμένης λογικῆς μας.

Εὔχομαι ὄρεξη γιά δουλειά, διάθεση, δυναμισμό, χαρά.

Ἀγαπῆστε καί κρατῆστε δύο προσευχές: Τό Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ καί τό Δόξα Σοι ὁ Θεός! Καί συνεχίστε μέ αὐτές μέχρι τό τέλος τῆς χρονιᾶς!

Γιά τά παιδιά τῆς Γ΄ Λυκείου μιά εἰδική μνεία: Μήν ἀγχωθεῖτε!

Ο παράγοντας ἄγχος εἶναι ὅ,τι πιό καταστροφικό γιά τήν ἐπιτυχία. Προχωρῆστε μέ ἁπλότητα, μέ ὑπευθυνότητα στόν σκοπό σας.
Μιά πιθανή ἀποτυχία δέν σημαίνει τό τέλος τῆς ζωῆς:
Σημαίνει τή δυνατότητα γιά ἄλλη μιά προσπάθεια ἤ τό ἄνοιγμα μιᾶς διαφορετικῆς πόρτας στή ζωή.

Σᾶς εὔχομαι νά ἀγαπήσετε τή γνώση σάν τόν ἥλιο στή ζωή.
Εὔχομαι εὐλογημένη χρονιά, γεμάτη ἀπό τά πάντα, τά ἀληθινά, τά ἀνθρώπινα, τά τῆς ζωῆς!!!
Πού ὅλοι περάσαμε καί θά περάσετε κι ἐσεῖς!!!

Καλή κι εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους!
Γερόντισσα Σωφρονία

11 Σεπτεμβρίου 2019

Φανούρης Ευστράτιος
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-36)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.