ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ - ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ- ΤΩΡΑ- Ανασκευάζει όσα είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη ο πρ Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Τον ευχαριστώ αλλά ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ. Τι αναφέρει στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Τήν 15ην τρ. μηνός ἐδημοσιεύσαμε μίαν ΑΝΟΙΚΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ πρός τόν Ὑπουργόν Ὑγείας κ. Ἄδωνιν Γεωργιάδην, τόν Ὁποῖον καί παρεκαλέσαμεν νά διαψεύσῃ τήν εἴδησιν, ὅτι ἐζήτησεν ἀπό τήν Διοίκησιν τοῦ Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ τῆς Θεσσαλο-νίκης «νά βγάλουν τίς εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, καί ὅποιες ἄλλες ἀκόμη εἰκόνες ὑπάρ-χουν ἐκεῖ, ἀπό τήν πτέρυγα», τήν ὁποίαν θά ἐπεσκέ-πτετο, “γιατί χαλᾶνε τήν αἰσθητική του”!!!
Ἡ εἴδησις αὐτή ἔχει δημοσιευθῆ εἰς τήν Ἐφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» τῆς 15ης Μαρτίου καί «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» τῆς 16ης Μαρτίου, καθώς ἐπίσης καί εἰς τό Διαδίκτυον, ἤτοι εἰς τήν ἱστοσελίδα «ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΧΩΡΗΤΟΥ» τῆς 14ης Μαρτίου.
Μέ πολλήν χαράν, λοιπόν, εἰς τό χθεσινόν φ. τῆς Ἐφημερίδος «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» (19.03.2024) ἀνεγνώσαμεν τήν εἴδησιν, ὅτι ὁ κ. Ὑπουργός προέβη εἰς τήν διάψευσιν αὐτῆς τῆς πληροφορίας! Γράφει ἡ Ἐφημερίς εἰς τήν 3ην σελίδα μέ τήν ὑπογραφήν τοῦ ἐκλεκτοῦ Συντά-κτου της κ. Μιλτιάδου Βιτάλη:
«ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ ΜΕ “ΚΡΟΤΟ” ΤΟ ΨΕΥΔΕΣ ΚΑΙ “ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ” ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ:
Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
“ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ” ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!»

Ἰδού τώρα καί τά λόγια του κ. Ὑπουργοῦ:
«Η σοβαρή καταγγελία κατά του Ἄδωνι ήταν …… νά “κατέβουν “ οι εικόνες. Λοιπόν, πρώτον, αυτό είναι τελείως ψευδές, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. Όσοι νομίζουν, ότι εγώ θεωρώ ἀντιαισθητικές τις Εικόνες, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΤΙΣ ΘΕΩΡΩ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ….» (βλ. σελ. 3).
Ὁ δέ φίλτατος πρός ἡμᾶς κ. Βιτάλης συμπληρώνει τά ἑξῆς:
«Μπήκαν, λοιπόν, τίτλοι τέλους σε όλο αυτό το ψεύτικο κατασκεύασμα, το κακόπιστο, και η αλήθεια ἔλαμψε….»
Βεβαίως μᾶς ἀνακουφίζει ψυχικά ἡ Δήλωσις αὐτή τοῦ Ὑπουργοῦ Ὑγείας κ. Γεωργιάδη, παρά τό γεγονός, ὅτι ἀπό μέρους τοῦ Νοσοκομείου ἔχομεν τήν πληροφορίαν, ὅτι ὁ κ. Γεωργιάδης ὄντως «διέταξε να κατεβά-σουν τις ἅγιες εἰκόνες… Θά τίς ἀναρτήσουν πάλι μετά ἀπό λίγες ἡμέ-ρες, διότι διεμαρτυρήθησαν ἀσθενεῖς» μᾶς ἔγραψεν ἕνα πολύ ἀξιοσέβα- στον πρόσωπον! Συνεπῶς ἀναγκαία θά ἦτο ἐπίσης καί μία ἐπί πλέον ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ ἐκ μέρους τῆς Διοικήσεως τοῦ Νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡ-ΓΙΟΥ, τήν ὁποίαν καί ἀναμένομεν!
Ἡμεῖς προσωπικῶς εὐχαριστοῦμεν τόν κ. Ὑπουργόν διά τήν ἀπάν-τησίν Του καί Τοῦ εὐχόμεθα πᾶσαν παρά Κυρίου εὐλογίαν εἰς τήν κοινωνι-κήν ἀποστολήν Του. Πλήν ὅμως δέν διαφεύγει τῆς προσοχῆς μας καί τό γεγονός, ὅτι ἐψήφισε τόν Νόμον περί νομιμοποιήσεως τοῦ Γάμου τῶν Ὁμοφυλοφίλων! Ἔπειτα ἀπό τήν ψήφισιν τοῦ Νόμου αὐτοῦ ἡ Ἑλληνική Κοινωνία εἶναι ἀναστατωμένη! Εὐσεβεῖς χριστιανοί δι’ ἐπιστολῶν των -διά νά ἠρεμήσουν τήν ψυχήν μας καί διά να μᾶς καθησυχάσουν ψυχολογικά- μᾶς ὑπενθυμίζουν, ὅτι καθημερινῶς εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τούς ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναγιγνώσκεται ὁ Προοιμιακός Ψαλμός (Ψαλμός 103ος), ὅπου ὑπάρχει ἡ ἑξῆς ἱκεσία: «Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοί ἀπό τῆς γῆς καί ἄνομοι, ὥστε μή ὑπάρχειν αὐτούς».
Ἐπιστεγάζομεν τήν παροῦσαν Ἀνακοίνωσιν μέ τήν δήλωσιν, ὅτι προσωπικῶς μᾶς παρηγορεῖ ἡ παρατιθεμένη φωτογραφία, ὅπου ὁ Ὑπουργός κ. Γεωργιάδης μέ βαθύτατον σεβασμόν ἀσπάζεται τήν ἱεράν Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ», φωτογραφίαν, τήν ὁποίαν μᾶς ἀπέστειλε μία εὐσεβής Κυρία ἐξ Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία σέβεται καί τιμᾷ ἰδιαιτέρως τόν κ. Ὑπουργόν. «Τό σφάλλειν ἀνθρώπινον», ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.