Μετά τήν παρουσία καί τήν ταχύτατη ἐξάπλωση τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, «κρίμασιν οἴς Κύριος οἶδεν» μέσῳ ποίων τρόπων καί καταστάσεων, καί μπροστά στό γεγονός τῆς αὔξησης τῶν θυμάτων καί τοῦ συνεχῶς πολλαπλασιασμοῦ τῶν κρουσμάτων ἀνάμεσά μας, ἀκολουθώντας μέ προσοχή τίς ὑποδείξεις καί προτροπές τῶν ἁρμοδίων καί ὑπευθύνων προσώπων τῆς Πολιτείας μας ἀλλά καί μετά τήν χθεσινή Ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπιθυμῶ νά ἐκφράσω πρῶτα καί κύρια εὐγνωμοσύνη καί ἰκεσίες πρός τόν Πανοικτίρμονα Κύριό μας, καί κατόπιν νά ἐπικοινωνήσω μέ ὅλους σας μέ τήν γλώσσα τῆς εὐθὐνης, τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀγάπης καί τοῦ ποιμαντικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Βέβαια ἤδη ἔχει ἐκδοθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως ἡ «Ἐπιβολή τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν καί ἱεροπραξιῶν …» ἐκ μέρους τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καί ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν ὅλα τά ἀνωτέρω σᾶς γνωρίζω:

1. Τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά παραμείνουν κλειστά ὅλον αὐτόν τόν καιρό καί θά δεχόμεθα τά αἰτήματα τῶν συμπολιτῶν μας μέσῳ τοῦ email: [email protected]

2. Ὁμοίως δέν θά λειτουργοῦν τό Βιβλιοπωλεῖο μας, τό Κηροπλαστεῖο καί ὅλα τά Πνευματικά Κέντρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τῶν Ἐνοριῶν.

3. Γιά τό Γηροκομεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἔχει δοθεῖ αὐστηρή ἐντολή καί ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος στούς συγγενεῖς καί φίλους τῶν τροφίμων.

4. Τά Σπίτια Ἀγάπης, τά συσσίτια τῆς Ἐκκλησίας μας, θά παραμείνουν κλειστά καί θά δοθοῦν δέματα στούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη.

5. Τά Κατηχητικά Σχολεῖα, τά Ἱερατικά Σεμινάρια καί οἱ Ἱερατικές Συνάξεις ὁμοίως ἀναβάλλονται γιά εὐθετώτερο χρόνο.

6. Ἡ προσέλευση ἱερῶν Εἰκόνων καί ἱερῶν Λειψάνων στούς Ἱερούς Ναούς ὁμοίως ἀναβάλλονται.

7. Περί τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν:

· Οἱ Ἱεροί Ναοί νά παραμείνουν ἀνοικτοί γιά κατ’ ἰδίαν προσευχή τῶν πιστῶν.

· Ἀναβάλλονται προσωρινῶς ὅλες οἱ καθημερινές Ἱερές Ἀκολουθίες καί ὅλα τά προγραμματισμένα Μυστήρια Βαπτίσεως καί Γάμου, ἐν περιπτώσει δέ ἀνάγκης ἡ τέλεση τῶν ἀνωτέρω Μυστηρίων θά πραγματοποιεῖται μέ τήν παρουσία ἀποκλειστικῶς καί μόνο τῶν γονέων, τοῦ ἀναδόχου ἤ τοῦ παρανύμφου.

· Οἱ κηδεῖες θά πραγματοποιοῦνται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μέ τήν παρουσία μόνον τοῦ στενοῦ οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος τοῦ κεκοιμημένου. Καθ’ ὅμοιο τρόπο θά τελοῦνται καί τά μνημόσυνα μόνον ἐπί τοῦ τάφου τῶν κεκοιμημένων.

· Στίς Ἱερές Μονές θά τελοῦνται οἱ προβλεπόμενες Ἱερές Ἀκολουθίες ὑπό τῶν Μοναστικῶν Αδελφότητων ἄνευ τῆς συμμετοχῆς προσκυνητῶν.

8. Παρακαλῶ τούς πάντες καί ἰδιαιτέρως τούς ἠλικιωμένους ἀνθρώπους καί ὅσους ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες πληθυσμοῦ νά παραμένουν στίς οἰκίες τους, προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ὁ συγχρωτισμός τους μέ ἄλλους συνανθρώπους τους. Ὁ καθένας πρέπει νά αἰσθάνεται σάν νά εἶναι φορέας τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ, τόν ὁποῖο ὀφείλει νά μήν μεταδώσει στόνδιπλανό του, καί ὡς ἐκ τούτου πρέπει νά προφυλάξει τούς συνανθρώπους του καί τόν ἑαυτό του.

9. Υἱοθετοῦμε ὅλα τά μέτρα, πού λαμβάνει ἄμεσα ἡ Ἑλληνική Πολιτεία γιά τήν ἀντιμετώπιση διασπορᾶς τοῦ ἰοῦ καί τό ἴδιο θά πράξουμε σέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ὑποδειχθεῖ σέ σχέση πρός τήν πορεία ἐξέλιξης τοῦ ἰοῦ κατά τό ἀμέσως ἑπόμενο χρονικό διάστημα.

10. Συνιστοῦμε ἠρεμία, αὐτοσυγκράτηση, ἐμπιστοσύνη στίς Ὑγειονομικές Ἀρχές καί στήν Κυβέρνηση καί σᾶς προτρέπουμε στήν ἀποφυγή δημιουργίας αἰσθήματος πανικοῦ καί ἀνασφάλειας. Τονίζω δέ καί πάλι ὅτι ὑποχρέωση ὅλων εἶναι ἡ συμμόρφωση στούς κανόνες ὑγιεινής καί στίς ἐντολές τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν Δημόσιας Ὑγείας σύμφωνα καί μέ τίς προηγούμενες Ἐγκυκλίους τῆς Ἱεράς Συνόδου.

11. Παρακαλῶ θερμῶς τούς Ἱερεῖς μας, οἱ ὁποίοι ἔχουν μεγάλη ἠλικία καί κάποια θέματα ὑγείας νά εἶναι πολύ προσεκτικοί.

12. Σᾶς παρακαλῶ ὅλους σας νά προσεύχεσθε κάθε βράδυ 10:00΄ μέχρι 10:15΄ στά σπίτια σας γιά τήν κατάπαυση τῆς νόσου καί τῶν πειρασμῶν. Ἐπίσης στίς προσευχές σας νά ἔχετε τούς ἰατρούς, τούς νοσηλευτές, τούς φαρμακοποιούς καί τούς ἐργαζομένους σέ εἴδη τροφίμων. Μήν λησμονεῖτε τούς ἀσθενεῖς καί βεβαίως τούς κεκοιμημένους ἀδελφούς μας.

13. Βάλτε στό καθημερινό σας πρόγραμμα τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῶν Παρακλήσεων πρός τήν Παναγία μας καί τούς τοπικούς μας ἁγίους γιά νά μᾶς προστατεύουν καί κυρίως πρός τόν πολιοῦχο καί προστάτη μας ἅγιο Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος πολλές φορές μᾶς ἔχει σώσει ἀπό λοιμικές νόσους.

14. Ὁ Ἐπίσκοπός σας θά εὑρίσκεται στόν Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό συχνά αὐτόν τόν καιρό, γι’ αὐτό καί δέν θά πραγματοποιήσει τό πρόγραμμα πού ἔχει ἀνακοινωθεῖ.

Μετ’ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων

Τ Ι Μ Ο Θ Ε Ο Σ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.