Τὴν Δευτέραν 4η Ἰουλίου 2022 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου καὶ Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρας, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν Βελγίω ἐνώπιον τῶν Βελγικῶν Ἀρχῶν, δέχθηκε εἰς τὴν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐν Βρυξέλλαις τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ὑπηρεσίας Στρατιωτικῶν Ἐφημερίων Βελγίου, Στρατηγὸν Pierre Neirinckx, MD.

Ὁ Στραγητὸς ἐπισκέφθηκε τὸν Μητροπολίτη Βελγίου εἰς τὸ πλαίσιο τῆς ἱδρύσεως ὀρθοδόξου ὑπηρεσίας εἰς τὸν Βελγικὸν Στρατόν.

Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων ἐγένετο εἰς κλῖμα ἀμοιβαίου σεβασμοῦ καὶ κατανοήσεως, ὁ δὲ Στρατηγὸς διεβεβαίωσε τὸν Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα διὰ τὴν σημασίαν καὶ ἀνάγκην τῆς ποιμαντικῆς, λατρευτικῆς καὶ πνευματικῆς ὑποστηρίξεως εἰς τὸ σῶμα τοῦ στρατοῦ διὰ τῆς διευρύνσεως τῆς στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας ἐν Βελγίῳ δι᾽ ὀρθοδόξων ἐφημερίων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.